Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.139/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Középülettervező ZRt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 03. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Semmelweis Egyetem
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Tömő u. 25-29. sz. alatti épület, Neurológiai Klinika, Balassa János Kollégium, Markusovszky Lajos Kollégium energetikai korszerűsítéséhez szükséges tervezői szolgáltatás beszerzése
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Érvénytelenségi kereset dátuma:2017. 06. 07.
Peres felek:Közbeszerzési Döntőbizottság - Semmelweis Egyetem
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok