Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.172/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 04. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Pálos Károly Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szociálisan rászoruló személyek részére étkeztetés biztosítása 5 évesidőtartamra szóló Vállalkozási Keretszerződés keretében
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 02.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok