Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.232/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, III. ker. Búvár utcai lakótelep; Szentendrei út – Folyamőr utca – Laktanya utca – Raktár utca által határolt területen (hrsz.: 18229/11) – összesen – 17 fm DN 400 acél, 419 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 245 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (9 db, 228 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 90 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 35 fm DN 150 acél, 63 fm DN 200 acél, 106 fm DN 300 acél, 17 fm DN 400 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés