Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.234/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, XX. ker. Tátra tér; Kossuth Lajos utca – Tátra utca-, a Tátra utca; Tátra tér – Kende Kanuth utca- és az Igló utca; Tátra tér – Kende Kanuth utca közötti szakaszain (hrsz.: 172505/1) – összesen – 90 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6, 298 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (11 db, 81 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 70 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, 87 fm DN 300 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint”
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés