Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.235/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, III. ker. Szőlő utca; Kenyeres utca – Szőlő utca 64b. szám-, a Kiscelli utca; Kiscelli utca 20. szám – Szőlő utca közötti szakaszain- valamint a Szőlő köz 1-11. szám- és 2-12. szám előtt (hrsz.: 17208) – összesen – 223 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 86 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 247 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 65 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (10 db, 110 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 40 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 50 fm DN 200 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés