Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.237/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, XIV. ker. Pitvar utca; Jeszenák János utca – Pitvar utca 15. szám közötti szakaszán (hrsz.: 39701/3) 136 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (13 db, 122 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 105 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, 8 fm DN 100 acél, 93 fm DN 150 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés