Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.240/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, XII. ker. Felhő utca; Cédrus utca - Felhő utca 14a. szám- és a Cédrus utca; Felhő utca - Diana utca közötti szakaszain (hrsz.: 9621) - összesen - 346 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 növelt kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (12 db, 70 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint”
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés