Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.242/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, III. ker. Berend utca; Raktár utca - Berend utca 22. szám- és a Veder utca; Berend utca - Vihar utca közötti szakaszain (hrsz.: 18683) - összesen - 59 fm dn 63 PE 100/G SDR 11, 344 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 3 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (18 db, 240 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés