Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.358/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Global Terv Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 07. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:BKK (Budapesti Közlekedési Központ) Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében P+R parkolók terveztetési és engedélyeztetési munkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése
Döntéshozatal időpontja:2017. 08. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok