Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.403/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 08. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:2016. június 9.-én a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szogláltató Zrt.-vel megkötött szerződés különféle informatikai szolgáltatások nyújtására - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2017. 09. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok