Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.407/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 08. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szolgáltatási szerződés mezőgazdasági tevékenységre 2013. évben - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2017. 08. 24.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.27.041/2017/10. ítélet

Csatolt dokumentumok