Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.549/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:KEHI (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 09. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szabadics Közmű-és Mélyépítő Zrt
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Keretmegállapodás - (Ivóvízminőség-javítása projektek kivitelezése (KEOP) - közbeszerzési szabályok megsértése
Döntéshozatal időpontja:2017. 11. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok