Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.604/2017
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések tárgyú projektek kapcsán 3 részajánlati körben