Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.605/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Nemzeti Múzeum
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Nemzeti Múzeum
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Régészeti föld- és bontómunka, valamint kapcsolódó tevékenységek végzése megelőző régészeti feltárások területén