Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.625/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megbízási szerződés a "Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (NYDDU 5) elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására (Kaposvár)
Döntéshozatal időpontja:2017. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok