Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.632/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megbízási szerződés az "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉMO 3)" elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására (Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése)
Döntéshozatal időpontja:2017. 12. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok