Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.639/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megbízási szerződés a "Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (DKMO1)" elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00008 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására (Battonya Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése)
Döntéshozatal időpontja:2017. 12. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok