Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.661/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 12. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Lónay László őstermelő
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:"Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázat keretében gyümölcsfeldolgozáshoz szükséges eszközök beszerzése
Döntéshozatal időpontja:2018. 01. 15.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok