Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.684/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:3E International Beruházás-Szervező Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 12. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra
Döntéshozatal időpontja:2018. 02. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok