Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/192
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.10.25.
Iktatószám:13976/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hanely Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva ügyvezető
Telefon: +36 12200300
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Balatonfüred,Tagore sétány hrsz.:377,378/1,378/2,86 Balatonfüred,Kikötő hrsz.:85/1,85/2
Balatonfüred,Vitorlás Klub hrsz.:84
Balatonfüred,új mélygarázs hrsz.:95/8
Balatonfüred,Vásártér p hrsz.117/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:
Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.
Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 239 - 435143

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság keretében a balatonfüredi nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hanely Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20. 409.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail: lacza.zsolt@hanelyservice.hu
Telefon: +36 202124512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 269929225 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának dátuma: 2017.05.31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Balatonfüred,Tagore sétány hrsz.:377,378/1,378/2,86 Balatonfüred,Kikötő hrsz.:85/1,85/2
Balatonfüred,Vitorlás Klub hrsz.:84
Balatonfüred,új mélygarázs hrsz.:95/8
Balatonfüred,Vásártér p hrsz.117/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balatonfüred nyílt vízi úszáshoz szükséges létesítmények tervezése, kivitelezése:
Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:
Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.
Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/11/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 297779225
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hanely Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20. 409.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
E-mail: lacza.zsolt@hanelyservice.hu
Telefon: +36 202124512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Az alapszerződéshez képest - tartalékkeret terhén felül - elrendelt pótmunka tételeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
2.2. Az 1.számú melléklet szerinti pótmunka tételek indokoltságát szerződő felek az alábbiak szerint állapítják meg:
Pótmunkaként elszámolható tételek:
-Kültéri stég felületek szőnyeggel történő burkolása: Az eredetileg faburkolattal ellátott felületet utólagosan, a tűzvédelmi szabályzatnak és a kiterjesztett Dagálytörvénynek megfelelően Bfl-S1 tűzvédelmi besorolású. Megrendelő által kiválasztott sötétkék színű szőnyegburkolattal szükséges ellátni.
-54 db klímaberendezés biztosítása: Megrendelő tájékoztatást küldött, hogy azon létesítményekben, ahol emberek tartózkodnak oda klímát kell biztosítani a versenyidőszak alatt. Ez összesen 54 db klíma beépítését jelenti.
-100m2-es merev falú sátor biztosítása V.I.P területre: Az eredetileg 1db 100m2-es puha falú sátor helyett 1db 100m2-es merev falú sátor kialakítást súlyozva padozattal, klímával és filc borítással lehet megoldani.
-Gyorsított ütemterv szerinti bontással járó plusz költségek: Az eredeti ütemterv szerinti bontsát, a Megrendelő kérésére a Tagore Sétányon gyorsított ütemterv szerint kell végrehajtani.
3. A szerződés tárgya:
3.1 Felek a közöttük 2016. november 24.napján létrejött alapszerződés 5.1.1. pontjának ellenértékre vonatkozó részét az elrendelt pótmunka ellenértéke alapján az alábbiak szerint módosítják:
5.1.1. Vállalkozói díj
Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgy a szerinti munkákat.
Szerződéses vállalási ár: 269.929.225- Ft nettó
Pótmunka összege: 27.850.000-Ft nettó
Módosított szerződéses vállalási ár: 297.779.225- Ft nettó
azaz: Kétszázkilencvenhétmillió-hátszázhetvenkilencezer-kétszázhuszonöt forint.
3.2. Felek a közöttük 2016. november 24. napján létrejött alapszerződés 17.11. pontját az alábbi- jelen szerződésmódosítás mellékletét képező- ponttal, illetőleg melléklettel egészítik ki, amely melléklet továbbiakban az alapszerződés mellékletét is képezi:
17.11.2.I. Pótmunka költségvetés
3.3. Felek a közöttük 2016. november 24. napján létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig (helyreállítási munkák).
Teljesítési részhatáridő a tervezés és kivitelezésre: 2017. július 10.
Megrendelő a határidők tekintetében előteljesítést elfogad.

3.4. Felek a közöttük 2016. november 24. napján létrejött alapszerződés 17.11.2. pontja szerinti költségvetést a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező költségvetésre módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a tervezetthez képest csak később, előreláthatólag 2017. június 6. napján fog tudni munkaterületet kapni, ezért szükséges a kivitelezésre vonatkozó részhatáridő módosítása. A tervezési feladat eredményeként, illetőleg a határidő csúszása miatt szükséges a költségvetésben történt változások átvezetése is, illetőleg a pótmunka igények elszámolása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 269929225 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 297779225 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben