Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.02.
Iktatószám:19295/2017
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Vasútépítő Kft.;Belfry PE Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Deres Szilárd
Telefon: +36 17927404
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
Hivatkozási szám: PST:V080.06, V080.13
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 61998737054 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45233144-0
45213321-9
45234115-5
45234116-2
45231400-9
45317000-2
45314000-1
45234160-5
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Rákos és Gödöllő közötti vasúti vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya, műtárgy, útépítés, magasépítés, energiaellátás, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, valamint az építéshez szükséges ideiglenes állapotok biztosítása.
A Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) 25,165 km hosszú vasúti vonalszakasz (94+00-345+65) hm sz. között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=100-120 km/h pályasebességre és 225kN tengelyterhelésre.
A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Új villamos alállomás építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Zajárnyékoló falak építése, P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és a műszaki leírásban megfogalmazottaknak megfelelő kábelhálózat kiépítése az állomásokon. Meglévő vonali és állomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási vágányok átépítése keretében: ~52,2 vkm,
- Iparvágányok átépítése ~1,3 vkm,
- A vágány átépítésen belül ~22,4 vkm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával,
- Rákosliget forgalmi kitérőknél 4 csoport-, a nyíltvonali iparvágány kiágazásnál 2 csoport-, Pécel állomás átépítése során 14 csoport-, Isaszeg állomás átépítése során 12 csoport új kitérő beépítése: összesen 32 csoport,
- Vasúti műtárgyak: 40 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése,
- Különszintű, vasutat keresztező gyalogos közlekedési műtárgy építése: 3 db,
- Gyalogos aluljáró felújítása: 1 db,
- Közúti felüljárók építése: 4 db,
- P+R parkolók és állomási előterek építése: 2 megállóhelyen és 2 állomáson,
- Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 15 db,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 30 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~61,8 km,
- 120/25 kV villamos vontatási alállomás építése (építészet és villamos installáció): 1 db,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 29,2 km,
- A jelenlegi vonali és állomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Pécel állomáson 15 csoport kitérőt vezérlő D55 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés,
- Ideiglenes utastájékoztató rendszer kialakítása 2 állomáson,
- Térvilágítás kiépítése 2 állomáson és 5 megállóhelyen,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, -megszerzése, engedélyezési- és kiviteli tervek tanúsíttatása.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 . A felhívás III.1.3) M/2. B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap)  3
2 2. A felhívás III.1.3) M/2. C) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap)  3
3 3. A felhívás III.1.3) M/2. D) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap)  3
4 4. A felhívás III.1.3) M/2. E) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva; max. 24 hónap) 3
5 5. Új vasúti keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek mennyiségét (db) tekintve (max. 80 %)  6
6 6. Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (max. 80 %)  6
7 7. A III.1.3) M/3.D) szerinti gépek az ágyazati anyag (alsó- és felső ágyazat) és védőréteg anyagát az átépítés során újra hasznosítják a vasúti pálya alsó ágyazatában és/vagy védőrétegében (max. 50%) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2015-HU-TM-0158-M) és IKOP
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 143 - 293601
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: : Vállalkozási szerződés keretében a Rákos (kiz.) - Gödöllő (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Vasútépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Belfry PE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61998737054
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Benyújtott ajánlatok:
1. számú ajánlat:
SB - RÁKOS 2017 Konzorcium
Vezető tag neve: STRABAG Vasútépítő Kft.
Vezető tag székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület)
Vezető tag adószáma: 24154505-4-43
További tag neve: Belfry PE Kft.
További tag székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
További tag adószáma: 14703988-2-41
2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Ajánlattevő adószáma: 25302990-2-41
3. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.
Ajánlattevő székhelye 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Ajánlattevő adószáma 14564477-2-18

4. számú ajánlat:
DS Konzorcium
Vezető neve: Dömper Kft.
Vezető székhelye: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.
Vezető adószáma: 10229105-2-11
Tag 1 neve: S u b t e r r a - Raab Kft.
Tag 1 székhelye: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
Tag 1 adószáma: 24824040-2-08

II. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető.
III. Megrendelő a Vállalkozói Díj 1,5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg, amelyet a jelen hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjaiban foglalt érték nem tartalmaz.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)