Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/90
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.08.02.
Iktatószám:13025/2013
CPV Kód:80000000-4;80532000-2;80530000-8;80533000-9
Ajánlatkérő:MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Teljesítés helye:1139 Budapest, Váci út 83. Center Point II Irodaház
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Kft.;DFT-Hungária Kft.;Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Postai cím: Váci út 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Debrecenyi Hella
Telefon: +36 1 4658450
E-mail: debrecenyi.hella@magzrt.hu
Fax: +36 14658503
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle képzési szolgáltatások ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1139 Budapest, Váci út 83. Center Point II Irodaház
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Különféle képzési szolgáltatások ellátása”
Vezetői-, személyes és egyéb készségfejlesztő programok előkészítése és lebonyolítása az alábbi tartalommal: képzési programok tematikájának összeállítása és testre-szabása, a programok előkészítése, megtartása és értékelése a MAG Zrt. részére az alábbi három részajánlat vonatkozásában, az 1. részteljesítés esetén 10 millió forint + ÁFA, a 2. részajánlat esetén 8 millió forint + ÁFA, a 3. részteljesítés esetén 2 millió forint + ÁFA keretösszeg erejéig a dokumentációban részletezettek szerint. A keretösszeg meghatározása nem jelent Ajánlatkérő részére kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.
1. részajánlat:
Készségfejlesztő tréningek
• Munkatársi szintű készségfejlesztő tréningek: Az éves teljesítményértékelés alapján szükségesnek bizonyuló kompetenciák (pl.: konfliktuskezelés, időgazdálkodás, stressz kezelés) fejlesztése. 370 fő (évente maximum 2 képzés/fő).
• Vezetői szintű készségfejlesztő tréningek:
o Vezetőképzés: Vezetői képzéssorozat, modulrendszerben. Kötelező modulok: vezetői alapismeretek, people management (munkaügyi kérdések) választható modulok: vezetői konfliktuskezelés, stressz kezelés, prezentációs technika, tárgyalástechnika, időgazdálkodás. 120 fő
o Vezető utánpótlás program: Kiemelt vezetői program (rövid időn belül, akár magasabb szintű vezetői feladatok ellátására is alkalmas vezetők). Klasszikus tréning oktatás kiegészítve on-the-job jellegű képzéssel, mely folyamán a vezetők kiemelt projektek vezetésére; magasabb szintű vezetői feladatok elvégzésére kapnak megbízást. 30 fő
o Coaching: Egyéni fejlesztés, munkahelyi teljesítménynövelés vezetői szinten. 10 fő
2. részajánlat:
Munkakör ellátásához szükséges képzések
• Közbeszerzési oktatás: Közbeszerzési és beszerzési csoport, valamint a szakmai igazgatóságok érintett munkatársai részére kötelezően elvárt képzés, évente egy alkalommal, 30 fő
• Jogi ismeretek: Jogi osztályok munkatársai, továbbá a szakmai igazgatóságok érintett munkatársai részére kötelezően elvárt képzés (több napos, előtérben a főbb jogszabályok változása), 30 fő
• Felhasználó szintű informatikai képzés: MS Office képzések (Outlook, Excel, Word), vezetői javaslat alapján, 420 fő.
• Írásbeli kommunikáció (levelezés): Írásbeli kommunikáció fejlesztése, hatékonyabbá tétele, vezetői javaslat alapján 420 fő.
• Informatikusok képzése:
o Informatikai üzemeltetők képzése: 5 fő
o Informatikai fejlesztők képzése: 5 fő
3. részajánlat:
• Mérlegképes könyvelők éves továbbképzése: kötelezően elvárt képzés, évente egy alkalommal, kezdő (pl. nem regisztráltak részére is) és haladó szinten is szükséges. Összesen 70 fő.
A képzéseken részt vevő személyek fent megadott számától ajánlatkérő a -30 % eltérés lehetőségét fenntartja.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80532000-2
80530000-8
80533000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20.000.000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A beszerzendő szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó huszonötmillió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. részajánlat: 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/tréning óra)50
1.a. munkatársi szintű készségfejlesztő tréning25
1.b. vezetői szintű készségfejlesztő tréning25
2. A képzések, programok szakmai tartalma és várható eredménye30
2.a. a programok tematikájának részletezettsége5
2.b az elméleti és gyakorlati részek aránya5
2.c. a tematika programelemeinek újszerűsége, megfontoltsága5
2.d. a várható fejlődési eredmények5
2.e. a készségekben és a viselkedésben várható változás5
2.f. a fejlődés lehetséges mértékének és irányának valamint, a képzés eredményeinek a mindennapi gyakorlati munkában való várható felhasználhatósága5
3. A képzések, programok lebonyolításának módja20
3.a. az előkészítés módja4
3.b. az általános képzési eszközök, módszerek milyen széles köre kerül alkalmazásra4
3.c. a tematika alapján a képzésre szánt idő felhasználásának hatékonysága4
3.d. a klasszikus képzési eszközökön, módszereken túl, milyen „hozzáadott értéket” tud még a programok megvalósítása során és egyénileg a résztvevők számára biztosítani4
3.e. milyen egyedi know-how eszközöket, módszereket ajánl a programok megvalósításában4
2. részajánlat: 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/tréning óra)50
2. A képzések, programok szakmai tartalma és várható eredménye30
2.a. a programok tematikájának részletezettsége5
2.b az elméleti és gyakorlati részek aránya5
2.c. a tematika programelemeinek újszerűsége, megfontoltsága5
2.d. a várható fejlődési eredmények5
2.e. a készségekben és a viselkedésben várható változás5
2.f. a fejlődés lehetséges mértékének és irányának valamint, a képzés eredményeinek a mindennapi gyakorlati munkában való várható felhasználhatósága5
3. A képzések, programok lebonyolításának módja20
3.a. az előkészítés módja4
3.b. az általános képzési eszközök, módszerek milyen széles köre kerül alkalmazásra4
3.c. a tematika alapján a képzésre szánt idő felhasználásának hatékonysága4
3.d. a klasszikus képzési eszközökön, módszereken túl, milyen „hozzáadott értéket” tud még a programok megvalósítása során és egyénileg a résztvevők számára biztosítani4
3.e. milyen egyedi know-how eszközöket, módszereket ajánl a programok megvalósításában4
3. részajánlat: 1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/tréning óra)50
1.a. Kezdő szintű mérlegképes könyvelők éves továbbképzése25
1.b. Haladó szintű mérlegképes könyvelők éves továbbképzése25
2.1. A képzések, programok szakmai tartalma és várható eredménye (kezdő szintű)15
2.1.a. a programok tematikájának részletezettsége3
2.1.b az elméleti és gyakorlati részek aránya3
2.1.c. a tematika programelemeinek újszerűsége, megfontoltsága3
2.1.d. a várható fejlődési eredmények2
2.1.e. a készségekben és a viselkedésben várható változás2
2.1.f. a fejlődés lehetséges mértékének és irányának valamint, a képzés eredményeinek a mindennapi gyakorlati munkában való várható felhasználhatósága2
2.2. A képzések, programok szakmai tartalma és várható eredménye (haladó szintű)15
2.2.a. a programok tematikájának részletezettsége3
2.2.b az elméleti és gyakorlati részek aránya3
2.2.c. a tematika programelemeinek újszerűsége, megfontoltsága3
2.2.d. a várható fejlődési eredmények2
2.2.e. a készségekben és a viselkedésben várható változás2
2.2.f. a fejlődés lehetséges mértékének és irányának valamint, a képzés eredményeinek a mindennapi gyakorlati munkában való várható felhasználhatósága2
3. A képzések, programok lebonyolításának módja20
3.a. az előkészítés módja4
3.b. az általános képzési eszközök, módszerek milyen széles köre kerül alkalmazásra4
3.c. a tematika alapján a képzésre szánt idő felhasználásának hatékonysága4
3.d. a klasszikus képzési eszközökön, módszereken túl, milyen „hozzáadott értéket” tud még a programok megvalósítása során és egyénileg a résztvevők számára biztosítani4
3.e. milyen egyedi know-how eszközöket, módszereket ajánl a programok megvalósításában4
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - Készségfejlesztő tréningek
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DFT-Hungária Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 10.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 10.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 32000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 34000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
DFT-Hungária Kft. (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Agenda Projektház Kft. (név) 1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6/38. szám (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés-Munkakör ellátásához szükséges képzések
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DFT-Hungária Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 8.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 32000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 34000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
DFT-Hungária Kft. (név) 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Agenda Projektház Kft. (név) 1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6/38. szám (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés-Mérlegképes könyvelők éves továbbképzése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/07/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
Postai cím: Drégelyvár utca 7. 6/38. szám
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 2.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2.000.000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (név) 1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6/38. szám (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
NFÜ 8/7/2007. és NFÜ 9/6/2007 számú „Megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az MFB Zrt. között” elnevezésű 2012. 12.14-én módosított SLA szerződés
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/05/31 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/07/29 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------