Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/84
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2009.07.20.
Iktatószám:14729/2009
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Laminé Antal Éva polgármester
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben megadott módon)
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Vállalkozási szerződés Füzesabony, Ifjúsági és szabadidő park kialakítására
II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 12709 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/03 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/07/08 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/07/29 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
[list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
[end_of_list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3. A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2009/07/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 30
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/08/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 30
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód
A következő helyett:
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt három gazdasági év (2006, 2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban.
A következő irányadó:
2. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt kettő gazdasági év (2007, 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1) A feladás dátuma: 2009/07/15 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Csaba
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):