Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/142
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.09.
Iktatószám:15101/2016
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:Balatonfüred vasútállomás (8230 Balatonfüred, Castricum tér. 1.; hrsz.: 990/14)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOVA-BAU 89. Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) és Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi-Varga Ildikó; MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság, Eszköz - és Vállalkozás Beszerzési Iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. 371- es iroda
Telefon: +36 307684452
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) és Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonfüred vasútállomás felvételi épület felújítása - Állomáskorszerűsítés I. ütem befejezése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Balatonfüred vasútállomás felvételi épület felújítása - Állomáskorszerűsítés I. ütem befejezése” egy korábban megkezdett felújítás el nem végzett munkáinak befejezése
1. Építőmesteri munkarész:
Álmennyezetek: Földszinti álmennyezeti javítások kiegészítések. Földszinti beltéri előcsarnok terében a meglévő gipsz kazettás álmennyezetet fel kell újítani. Az álmennyezetbe tervezett világítás a meglévők mintája alapján készül. A lépcsőtérben szükséges elbontani a sávos fém álmennyezetet. A bontott lépcsőházi álmennyezetek helyett, a kültérben déli (kicsi) emeleti terasz alsó teljes felületén, valamint a toronyépület első és második emeletén új sávos fém álmennyezet készül. Kültérben a déli oldalon a földszint felett, az irodai tornyok alsó síkján található fém-plexiüveg kazettás álmennyezet felújítása készül. A meglévő szerkezet óvatos bontása után az acélszerkezetek kiegészítése, pótlása szükséges. A teljes korrodált felület eltávolítása után új alap és fedőmázolás készül. A plexiüveg táblák tisztítás után visszahelyezésre kerülnek. Az emeleti (pályaszinti) belső utasterekben a meglévő sávos fém álmennyezet részben leesett. A mennyezeti felület és tartószerkezetének bontása szükséges, a gépészeti és elektromos installációk teljes körű eltávolításával együtt. Az elbontott álmennyezet helyére a meglévő tartószerkezetek (álmennyezet tartó alrendszerek) felhasználásával, új nagytáblás sík monolit álmennyezetet kell kialakítani a kül-, és beltérben egyaránt.
Üvegfalak- és egyéb nyílászárók: Földszinti részeken SAPA SFB 4150, az emeleti részeken ALUPROF üvegfalrendszer készült az I. ütemben. Földszinti (utcaszinti) és emeleti (pályaszinti) függönyfalak üvegtábláinak közel fele sérült, az emeleti és földszint előcsarnok részeken nem hőszigetelő kialakítású. Elhelyezésük síkban és térben pontatlan, rögzítésük szakszerűtlen. A takaró lécek, és parapet burkolatok hiányosak, a szakszerűtlen szerelésből adódó vetemedések miatt már nem felhelyezhetőek. Esztétikailag kifogásolhatók, rendszerszintű felújításuk szükséges. Hőszigetelő üvegezéssel átalakított függönyfal szerkezet kialakítása, az alumínium profilszerkezet roncsolás-mentes kibontásával, üzemben történő karbantartásával, pótlás utáni visszaépítésével, teljes körű szerkezeti, rögzítési és esztétikai rekonstrukcióval valósítandó meg. A toronyépület szalagablakainak teljes kibontását, a környezet roncsolás-mentes megóvásával, homlokzati állványról, a homlokzati kőburkolat készítési munkákhoz kapcsolódóan szükséges elvégezni.
Kőburkolatok: a bontott és deponált kőburkolatok kezelését követően a törött és sérült elemek pótlásával szükséges a kőburkolatot elhelyezni.
Egyéb szerkezetek: Emeleti (Pályaszinti) várótermi és tetőteraszon található légtechnikai berendezések eltakarása, emeleti (Pályaszinti) I. váróterem burkolatok javítása, előregyártott szerkezeti elemek elhelyezése, szükséges bádogozások elhelyezése, korlátok, rácsok javítása, üvegezések bontása és pótlása, festések-mázolások elvégzése, hőszigetelések pótlása, víznyelők beépítése teraszokon, álmennyezet feletti hőszigetelés készítése
Külső környezet: Az első peron mellett a felvételi épület mindkét oldalán meglévő régi burkolatok szükség szerinti bontása, és ott az épület környezetének nagyrészt burkolt felületeinek ellensúlyozása érdekében zöldfelületek kialakítása
2. Épületvillamossági munkarész:
Bontási munkák: Az utascsarnok és külső előtetők álmennyezetében lévő világítást, az álmennyezet bontásával egyidejűleg el kell bontani.
Villamos energiaellátás: A tervezett világítási berendezés villamos energiaellátása az elbontott berendezés táplálásának megfelelően a forgalmi irodában lévő elosztóból történik, általánosan a kikötött áramkörök helyére történő áramköri bekötéssel, illetve a szükséges mértékben tartalék leágazások felhasználásával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 376000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatonfüred vasútállomás felvételi épület felújítása - Állomáskorszerűsítés I. ütem befejezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfüred vasútállomás (8230 Balatonfüred, Castricum tér. 1.; hrsz.: 990/14)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
. Építőmesteri munkarész:
Álmennyezetek: Földszinti álmennyezeti javítások kiegészítések. Földszinti beltéri előcsarnok terében a meglévő gipsz kazettás álmennyezetet fel kell újítani. Az álmennyezetbe tervezett világítás a meglévők mintája alapján készül. A lépcsőtérben szükséges elbontani a sávos fém álmennyezetet. A bontott lépcsőházi álmennyezetek helyett, a kültérben déli (kicsi) emeleti terasz alsó teljes felületén, valamint a toronyépület első és második emeletén új sávos fém álmennyezet készül. Kültérben a déli oldalon a földszint felett, az irodai tornyok alsó síkján található fém-plexiüveg kazettás álmennyezet felújítása készül. A meglévő szerkezet óvatos bontása után az acélszerkezetek kiegészítése, pótlása szükséges. A teljes korrodált felület eltávolítása után új alap és fedőmázolás készül. A plexiüveg táblák tisztítás után visszahelyezésre kerülnek. Az emeleti (pályaszinti) belső utasterekben a meglévő sávos fém álmennyezet részben leesett. A mennyezeti felület és tartószerkezetének bontása szükséges, a gépészeti és elektromos installációk teljes körű eltávolításával együtt. Az elbontott álmennyezet helyére a meglévő tartószerkezetek (álmennyezet tartó alrendszerek) felhasználásával, új nagytáblás sík monolit álmennyezetet kell kialakítani a kül-, és beltérben egyaránt.
Üvegfalak- és egyéb nyílászárók: Földszinti részeken SAPA SFB 4150, az emeleti részeken ALUPROF üvegfalrendszer készült az I. ütemben. Földszinti (utcaszinti) és emeleti (pályaszinti) függönyfalak üvegtábláinak közel fele sérült, az emeleti és földszint előcsarnok részeken nem hőszigetelő kialakítású. Elhelyezésük síkban és térben pontatlan, rögzítésük szakszerűtlen. A takaró lécek, és parapet burkolatok hiányosak, a szakszerűtlen szerelésből adódó vetemedések miatt már nem felhelyezhetőek. Esztétikailag kifogásolhatók, rendszerszintű felújításuk szükséges. Hőszigetelő üvegezéssel átalakított függönyfal szerkezet kialakítása, az alumínium profilszerkezet roncsolás-mentes kibontásával, üzemben történő karbantartásával, pótlás utáni visszaépítésével, teljes körű szerkezeti, rögzítési és esztétikai rekonstrukcióval valósítandó meg. A toronyépület szalagablakainak teljes kibontását, a környezet roncsolás-mentes megóvásával, homlokzati állványról, a homlokzati kőburkolat készítési munkákhoz kapcsolódóan szükséges elvégezni.
Kőburkolatok: a bontott és deponált kőburkolatok kezelését követően a törött és sérült elemek pótlásával szükséges a kőburkolatot elhelyezni.
Egyéb szerkezetek: Emeleti (Pályaszinti) várótermi és tetőteraszon található légtechnikai berendezések eltakarása, emeleti (Pályaszinti) I. váróterem burkolatok javítása, előregyártott szerkezeti elemek elhelyezése, szükséges bádogozások elhelyezése, korlátok, rácsok javítása, üvegezések bontása és pótlása, festések-mázolások elvégzése, hőszigetelések pótlása, víznyelők beépítése teraszokon, álmennyezet feletti hőszigetelés készítése
Külső környezet: Az első peron mellett a felvételi épület mindkét oldalán meglévő régi burkolatok szükség szerinti bontása, és ott az épület környezetének nagyrészt burkolt felületeinek ellensúlyozása érdekében zöldfelületek kialakítása.
2. Épületvillamossági munkarész:
Bontási munkák: Az utascsarnok és külső előtetők álmennyezetében lévő világítást, az álmennyezet bontásával egyidejűleg el kell bontani.
Villamos energiaellátás: A tervezett világítási berendezés villamos energiaellátása az elbontott berendezés táplálásának megfelelően a forgalmi irodában lévő elosztóból történik, általánosan a kikötött áramkörök helyére történő áramköri bekötéssel, illetve a szükséges mértékben tartalék leágazások felhasználásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ: Kiegészítés a II.2.5 ponthoz: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bek. b) pontja alapjánaz ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy - a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően - az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.”.
A törvény 1. sz. melléklete tartalmazza Balatonfüred vasútállomás - 990/4, 990/12 valamint 990/14 helyrajzi számon jegyzett - felújítással érintett ingatlanjait.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében a Balatonfüredi állomásépület korszerűsítésére a MÁV Zrt. került építtetőként megjelölésre.
Tekintettel arra tehát, hogy jelen közbeszerzési eljárás Balatonfüredi állomásépület korszerűsítésére irányul, Ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Balatonfüred vasútállomás felvételi épület felújítása - Állomáskorszerűsítés I. ütem befejezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVA-BAU 89. Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Debreceni utca 31.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12117354-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 380000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 376000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kőburkolás, alumínium nyílászáró, elektromos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NOVA-BAU 89. Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Debreceni utca 31.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12117354-2-09

Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008915-4-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést 2016. október 26-án küldte meg az ajánlattevők részére.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges