Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/102
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma:2009.09.02.
Iktatószám:16864/2009
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juhász 99 Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________
KÉ nyilvántartási szám___________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
[list]SectionI.xmlobject.Group_i_1_1
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Laminé Antal Éva polgármester
Telefon: 36-542-512
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36-341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
[end_of_list]SectionI.xmlobject.Group_i_1_1
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
[list]SectionI.xmlobject.Group_i_2_1
Hivatalos név: Juhász 99 Kft
Postai cím: Dózsa György út 57
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Juhász László
Telefon: 06-20-9223-593
E-mail: juhasz99kft@freemail.hu
Fax: 36/ 542-220
Az ajánlattevő általános címe (URL):
[end_of_list]SectionI.xmlobject.Group_i_2_1
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Füzesabony, Hősök, Maklári, Petőfi, Kossuth út, Szabadság úti parkoló felújítása, és a falusi városrész temetőjében út és járdaépítés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Füzesabony
NUTS-kód HU312
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/06/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
. A Füzesabony, Hősök, Maklári, Petőfi, Kossuth út, Szabadság úti parkoló felújítása és a falusi városrész temetőjében út,- és járdaépítés
Hősök út járdafelújítás 800 m2
Maklári út járdafelújítás 950 m2
Petőfi út (Széchenyi – Ady E. utcák között) járdafelújítás 250 m2
Kossuth Lajos út járdafelújítás 920 m2
Szabadság úti parkoló felújítása 450 m2
Falusi temető út – és járdafelújítás összesen 1722 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 23. 048. 090 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/07/01 (év/hó/nap)
befejezés 2009/09/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
ajánlati ár (nettó Ft)2
garancia (hó)1
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/05/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8512/ / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/07/06 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12389 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés 3.3 pontja, mely szerint „A Kivitelező jogosult 2009. augusztus 15-ei teljesítési határidővel 1 db részszámla benyújtására, melynek összege 11. 524. 045 Ft + ÁFA, a végszámla benyújtására a teljes kivitelezést követően kerülhet sor. Végszámla összege: 11. 524. 045 Ft + ÁFA. Mindkét esetben a fizetési határidő 30 nap. Az alábbiakra módosul: „A Kivitelező jogosult 2009. augusztus 1-i teljesítési határidővel 1 db részszámla benyújtására, melynek összege 9. 090. 774 Ft + ÁFA, a végszámla benyújtására a teljes kivitelezést követően kerülhet sor. Végszámla összege: 13. 957. 316 Ft + ÁFA. Mindkét esetben a fizetési határidő 30 nap. A szerződéskötés ideje 2009. június 29. napjáról, 2009. augusztus 3. napjára változik a módosítás miatt.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A számviteli nyilvántartásban való átvezetések megkönnyítése érdekében jelen szakaszolás indokolt. Érdemben nem módosít a szerződés tartalmán.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2009/08/03 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
elfogadom
V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/07 (év/hó/nap)