Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/115
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2009.10.02.
Iktatószám:19370/2009
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VERZIÓ 2000 Közmű és rekultivációs Kft.;VERZIÓ 2000 Közmű és Rekultivációs Kft.;VERZIÓ 2000 Közmű és Rekultivációs Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások false
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Laminé Antal Éva polgármester
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Füzesabony
NUTS-kód HU312
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerződés
1. rész: Füzesabony, Honvéd u-19-23 sz. leállósáv, járda, áteresz építés, valamint építés alatti forgalomszabályozás
Vízellátás: 1 db ivóvíz házi bekötés felújítása D32 KPE 12 fm
Csapadékvíz elvezetés: épül A-1 jelű áteresz
- NA 300 KGPVC 89 fm
- Önálló víznyelő 16, 5 fm NA250 KG-PVC bekötéssel 4 db
- Víznyelő zöldsávban 3 db
- Tisztító akna víznyelővel kombinált fedlappal 3 db
- Tetővíz bekötés 20 fm NA 200 KG-PVC cső
- Előregyártott folyóka 76 fm
Leállósáv építés 72,5 fm
Járda felújítás 84 fm
2. rész. Füzesabony, Széchenyi István Általános Iskola iskolaudvar felszíni vízelvezetése
- A-1 árok felújítás burkolt 68 fm, földmedrű 70 fm
- Csapadékvíz csatorna építés összesen 218 fm
- Szivárgó csatornák bekötései NA200 KG-PVC 30fm
- Tetővíz bekötések szivárgóba NA150 KG-PVC 45 fm
Burkolat bontás-helyreállítás: útalapon aszfalt járda és sportpálya felújítás összesen 792 m2
Közúti jelzőtáblák elhelyezése összesen 21 db
3. rész. Füzesabony északi városrész temetőjében út és parkoló építése
Padkakészítés 270 m2
- Hengerelt zúzottkőpálya készítése 85,13 m3
- Beton útalap készítése 2,25 m3
- Aszfaltbeton beépítés 15 m2
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 14536636 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli xHirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás
x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó)3
Garancia (hó)1
III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12834 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/07/15 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Honvéd u. 19-23 sz. leállósáv, járda, áteresz építés, valamint építés alatti forgalomszabályozás
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/09/14 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VERZIÓ 2000 Közmű és rekultivációs Kft.
Postai cím: Kárpáti út 11.
Város/Község: Eger,
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 10 000 000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 8.696.972 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése Széchenyi István Általános Iskola iskolaudvar felszíni vízelvezetése
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/09/14 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VERZIÓ 2000 Közmű és Rekultivációs Kft.
Postai cím: Kárpát u. 11
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 5600000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 3.619.291. Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 3 Megnevezése Északi városrész temetőjében út és parkoló építése
IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/09/14 (év/hó/nap)
IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VERZIÓ 2000 Közmű és Rekultivációs Kft.
Postai cím: Kárpát u. 11.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4400000 Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 2.220.373. Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/09/03 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
mikro vállalkozás kisvállalkozás xközépvállalkozás egyéb
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_3_1
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------
nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_4_1
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----------------
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
[list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
VERZIÓ 2000 Közmű és Rekultivációs Kft. (név) 3300 Eger, Kárpát u. 11. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
[end_of_list]SectionV.xmlobject.Group_v_2_5_1
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 6 (arab számmal)
V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/29 (év/hó/nap)