Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/19
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2012.02.13.
Iktatószám:2270/2012
CPV Kód:80000000-4;80532000-2;80530000-8
Ajánlatkérő:MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Teljesítés helye: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Kft.;DP Konzorcium
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Postai cím: Váci út 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: 06-30-289-2331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: 06-1-4658-503
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés különféle képzési szolgáltatások elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 24.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése  
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések  
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
  Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vezetői-, személyes és egyéb készségfejlesztő programok előkészítése és lebonyolítása az alábbi tartalommal: képzési programok tematikájának összeállítása és testre-szabása, a programok előkészítése, megtartása és értékelése a MAG Zrt. részére az alábbi két részajánlat vonatkozásában, összesen nettó 20.000.000 forint keretösszeg erejéig a dokumentációban részletezettek szerint.
1. részajánlat:
- Készségfejlesztő tréningek
• Munkatársi szintű készségfejlesztő tréningek: Az éves teljesítményértékelés alapján szükségesnek bizonyuló kompetenciák (pl.: konfliktuskezelés, időgazdálkodás, stressz kezelés) fejlesztése. Kb.: 370 fő (évente maximum 2 képzés/fő).
• Vezetői szintű készségfejlesztő tréningek:
o Vezetőképzés: Vezetői képzéssorozat, modulrendszerben. Kötelező modulok: vezetői alapismeretek, people management; választható modulok: vezetői konfliktuskezelés, stressz kezelés, prezentációs technika, tárgyalástechnika, időgazdálkodás. Kb.: 60 fő
o Vezető utánpótlás program: Kiemelt vezetői program (rövid időn belül, akár magasabb szintű vezetői feladatok ellátására is alkalmas vezetők). Klasszikus tréning oktatás kiegészítve on-the-job jellegű képzéssel, mely folyamán a vezetők kiemelt projektek vezetésére; magasabb szintű vezetői feladatok elvégzésére kapnak megbízást. Kb.: 10 fő
2. részajánlat:
- Munkakör ellátásához szükséges képzések
• Mérlegképes könyvelők éves továbbképzése: Könyvelő kollégáink részére kötelezően elvárt képzés, évente egy alkalommal, kb.: 35 fő.
• Közbeszerzési oktatás: Közbeszerzési és beszerzési csoport, valamint a szakmai igazgatóságok érintett munkatársai részére kötelezően elvárt képzés, évente egy alkalommal, kb.: 10 fő
• Asszisztens képzés: A szakmai és központi titkárság munkatársai részére ajánlott szakmai továbbképzés, kb.: 10 fő
• Felhasználó szintű informatikai képzés: MS Office képzések (Outlook, Excel, Word), vezetői javaslat alapján maximum 420 fő.
• Írásbeli kommunikáció (levelezés): Írásbeli kommunikáció fejlesztése, hatékonyabbá tétele, vezetői javaslat alapján maximum 420 fő.
• Informatikusok képzése:
o Informatikai üzemeltetők képzése: kb.: 5 fő
o Informatikai fejlesztők képzése: kb.: 5 fő
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80532000-2
80530000-8
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 20000000 keretösszeg erejéig
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
  Nyílt
  Meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
  Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
x Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató  
Előminősítési hirdetmény  
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás  
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás   VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés különféle képzési szolgáltatások elvégzésére - 1. részteljesítés: Készségfejlesztő tréningek
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/02/13 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DFT-Hungária Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 5. Félemelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Telefon: +36-1-266-7601
E-mail:
Fax: +36-1-266-7603
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 10000000 keretösszeg
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 32000 Ft/tréningóra
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 32000 Ft/tréningóra / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 32000 Ft/tréningóra
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése Vállalkozási szerződés különféle képzési szolgáltatások elvégzésére - 2. részteljesítés: Munkakör ellátásához szükséges képzések
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012/02/13 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DP Konzorcium
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 5. Félemelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Telefon: +36-1-266-7601
E-mail:
Fax: +36-1-266-7603
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 10000000 keretösszeg
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 30000 Ft/tréningóra
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 30000 Ft/tréningóra / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 30000 Ft/tréningóra
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2012/02/02 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás  
kisvállalkozás x
középvállalkozás  
egyéb  

mikro vállalkozás  
kisvállalkozás  
középvállalkozás  
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
DFT-Hungária Kft. (név)
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. Félemelet (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1. részre (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

DP Konzorcium - DFT-Hungária Kft. (konzorciumvezető) (név)
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. Félemelet (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2. részre (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

DP Konzorcium - Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. (konzorciumi tag) (név)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2. részre (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Agenda 2013 Projektház Kft. (név)
1094 Budapest, Tűzoltó u. 78-80- L2 32. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1. és 2. részre (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Konett Kft. (név)
1022 Budapest, Bimbó út 3.3/3 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1. és 2. részre (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
Az érvénytelen ajánlatot tevők:
- Agenda 2013 Projektház Kft. - a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen
- Konett Kft. - a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/02/02 (év/hó/nap)