Közbeszerzési Hatóság

A Döntőbizottság közleményei

 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelemfelhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről
  A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan e cikkhez csatolt dokumentumban ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívja fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét.
   
 2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjáról
  A Közbeszerzési Döntőbizottságra is vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatokat itt találja.
   
 3. A Közbeszerzési Döntőbizottság közleménye az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. § (2) bekezdése 2016. július 1. napján vagy az azt követően indított jogorvoslati (közigazgatási) eljárások során hozott döntésekkel szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek esetén kötelezővé tette a jogi képviselővel eljáró felek, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elektronikus út igénybevételét. A részletek itt találhatóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges űrlap e cikkhez csatoltan tölthető le.