Közbeszerzési Hatóság

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - tekintettel arra, hogy az csak a törvényben taxatív módon meghatározott feltételek egyidejű fennállása esetén alkalmazható eljárásfajta - kizárólag a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le jogszerűen. 

Az ajánlatkérők a Kbt. 103. §-ában foglaltak szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.

A Kbt. 103. §-a szerinti tájékoztatás  iratanyagát a Közbeszerzési Hatóság Titkársága kizárólag a hnt@kt.hu email címen fogadja.

A Kbt. 103. §-ának (4) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében részletes indokolással ellátott döntést hoz, amelynek alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését honlapján is közzéteszi. A Közbeszerzési Hatóság döntései elérhetőek ezen a linken.

Kapcsolódó tartalmak

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének Közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzéséről