Közbeszerzési Hatóság

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - tekintettel arra, hogy az csak a törvényben taxatív módon meghatározott feltételek egyidejű fennállása esetén alkalmazható eljárásfajta - kizárólag a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le jogszerűen. 

Az ajánlatkérők a Kbt. 103. §-ában foglaltak szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.

A Közbeszerzési Hatóság Titkársága a 2018. január 30. napjáig benyújtott - Kbt. 103. §-a szerinti – tájékoztatás esetén a kapcsolódó iratanyagokat a hnt@kt.hu email címen fogadja. 

2018. január 31. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17.a pontja, 9. § (1) bekezdése, 108. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kbt. 103. § szerinti tájékoztatás iratanyagát elektronikusan, Hivatali Kapun keresztül nyújtsák be. A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus ügyintézés érdekében az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramba telepíthető, (.JAR) kiterjesztésű elektronikus űrlapokat rendszeresít az ügyfelek részére, amelyek közvetlenül letölthetők a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról. A Hatóság részletes tájékoztatást nyújt az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásáról itt.

A Kbt. 103. §-ának (4) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében részletes indokolással ellátott döntést hoz, amelynek alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését honlapján is közzéteszi. A Közbeszerzési Hatóság döntései elérhetőek ezen a linken.

Kapcsolódó tartalmak

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének Közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzéséről