Közbeszerzési Hatóság

Hirdetmények

I. Uniós hirdetményminták

Az uniós eljárásrendben alkalmazandó, 2015. december 02. napjától hatályos, az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében (Tenders Electronic Daily) közzétételre kerülő hirdetmények mintái (a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/1986/EU végrehajtási rendelet alapján):

1. Előzetes tájékoztató: I. melléklet 
2. Ajánlati/részvételi felhívás: II. melléklet 
3. Tájékoztató az eljárás eredményéről: III. melléklet 
4. Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások: IV. melléklet 
5. Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások: V. melléklet 
6. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások: VI. melléklet 
7. Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások: VII. melléklet 
8. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: VIII. melléklet 
12. Tervpályázati kiírás: IX. melléklet 
13. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről: X. melléklet 
14. Helyesbítés: XI. melléklet 
15. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény: XII. melléklet 
16. Előzetes tájékoztató – Honvédelem és biztonság: XIII. melléklet 
17. Ajánlati/részvételi felhívás – Honvédelem és biztonság: XIV. melléklet 
18. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Honvédelem és biztonság: XV. melléklet 
19. Alvállalkozói hirdetmény – Honvédelem és biztonság: XVI. melléklet 
20. Tájékoztató a szerződés módosításáról: XVII. melléklet 
21. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés: XVIII. melléklet 
22. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások: XIX. melléklet 
23. Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió: XX. melléklet 
24. Koncessziós hirdetmény XXI. melléklet 
25. Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről XXII. melléklet

II. Nemzeti hirdetményminták

A 2015. november 02. napja 11 órát követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján)

1. Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató 
2. Ajánlati/részvételi felhívás 
3. Eljárást megindító felhívás 
4. Tájékoztató az eljárás eredményéről 
5. Előminősítési hirdetmény 
6. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 
7. Koncessziós hirdetmény 
8. Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről 
9. Tervpályázati kiírás 
10. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről 
11. Módosítás/helyesbítés/visszavonás 
12. Tájékoztató a szerződés módosításáról 
13. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

III. A Közbeszerzési Adatbázisban illetve a Hatóság honlapján közzéteendő dokumentumok

A) Egyéb dokumentumok

14. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

15. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

16. A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

17. Összefoglaló tájékoztatás 

18. Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

B) Éves statisztikai összegezések

A 2016. január 1-től 2016. október 31-ig tartó időszakra vonatkozó éves statisztikai összegezések mintái: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján)


11. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 
12. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

A 2016. november 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó éves statisztikai összegezések mintái:(a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján)


17. Az éves statisztikai összegezés - Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 
18. Az éves statisztikai összegezés - Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (6) bekezdése alapján a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. E követelménynek kizárólag a Közbeszerzési Hatóság által biztosított Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR) használatával történő megküldés felel meg, így a fentiek szerint hirdetménynek minősülő dokumentumok megküldésére kizárólag az EHR használatával kerülhet sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a fentiekben felsorolt, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok EHR-en keresztül történő megküldésére nincs mód.