Közbeszerzési Hatóság

“A közbeszerzések ellenőrzése” című konferencia

A Közbeszerzési Hatóság a Miniszterelnökség szakmai támogatásával szakmai konferenciát szervez “A közbeszerzések ellenőrzése” címmel. A konferencián megnyitó előadást tart Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.  

A konferencia időpontja: 2019. február 12., kedd 10.00-15.20 óra között, a regisztráció 9.15 órától kezdődik.

Helyszín: MOM Kulturális Központ, Kupolaterem, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

A konferencián való részvétel térítésmentes. Felhívjuk a jelentkezni szándékozók figyelmét, hogy a terem befogadóképességére tekintettel legfeljebb 200 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. A konferencia a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésének részeként kerül megrendezésre, 2 tanulmányi pontértékű. A tanulmányi pontok nyilvántartásba vételének feltétele a rendezvény teljes időtartamán történő részvétel és a jelenléti ív háromszori aláírása: a rendezvény kezdetéig (10.00 óra), ebédszünet után és a rendezvény zárását követően.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás: A rendezvény résztvevőiről a Közbeszerzési Hatóság munkatársai részéről hang/videó/fényképfelvételek (csoportképek, közeli felvételek) készülhetnek a nyilvánosság eseményről történő tájékoztatása érdekében.
Az ilyen események olyan nyilvános rendezvényeknek (közéleti szereplésnek) tekintendők, amelyeken a nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel, illetve tömegfelvétel esetén a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához (ideértve a nyilvánosságra hozatalt) nincs szükség az érintett hozzájárulására (Ptk. 2:48. §). 
Tömegfelvételnek az olyan fényképek minősülnek, amelyek célja az esemény bemutatása, és amely alapján az egyén nem beazonosítható, nem felismerhető. Figyelemmel azonban arra, hogy a fenti eseményen olyan felvétel is készülhet, illetve felhasználásra kerülhet, amelynek egyedi képmás jellege megállapítható, abban az esetben be kell szerezni az érintett hozzájárulását, mivel az ilyen típusú felvétel nem minősül tömegfelvételnek, és a GDPR fogalom-meghatározása szerint olyan különleges személyes adatnak minősülhet, amely kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelhető. 


A Közbeszerzési Hatóság a rendezvényt, mint szakmai képzést a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján el kívánja ismertetni a közbeszerzésekért felelős miniszterrel, annak érdekében, hogy a részvételért továbbképzési tanulmányi pontszám járjon. Ennek megfelelően a jelentkezők, valamint a résztvevők adatai kezelésének célja, hogy a Közbeszerzési Hatóság eleget tehessen a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek, ideértve a képzésre való jelentkezésekkel összefüggő kapcsolattartási és nyilvántartási feladatok ellátását, valamint a képzésen való részvételt igazoló jelenléti ív vezetését, valamint megküldését a közbeszerzésekért felelős miniszternek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további tudnivalók, a rendezvény részletes adatkezelési tájékoztatója letölthető innen.

Amennyiben a jelentkező a felvételek készítéséhez nem járul hozzá, a terem bal oldalán a 4. széksortól kezdődően hátrafelé elhelyezett széksorokban van lehetőség helyet foglalni.

A konferenciára jelentkezők száma elérte a maximális létszámot, így további jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.