Közbeszerzési Hatóság

Közérdekű bejelentések

A Közbeszerzési Hatóság elnöke elismeri a panasz és a közérdekű bejelentés jelentőségét az átláthatóság érvényesítése érdekében, valamint a korrupció elleni küzdelemben a közbeszerzések területén is. 

Az értékteremtő „jó gyakorlatok” kialakítása érdekében - biztosítva a közérdekű bejelentők minél szélesebb körű jogérvényesítését – a Hatóság Elnöke tájékoztatót bocsátott ki a közérdekű bejelentések gyakorlati tapasztalatairól egy Adatlapot tett közzé, melyben megjelölésre kerültek azok a legfontosabb adatok, információk, melyeket egy közérdekű bejelentésnek az eredményes és gyors ügyintézés érdekében tartalmaznia szükséges. (Az Adatlap e cikkhez kapcsolva, a jobb hasáb tetején található meg.)

A Kbt. 152. § (1) bekezdésének a) pontjában deklaráltak szerint a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának megindítását kezdeményezheti abban az esetben, ha feladatköre ellátása során Kbt.-be ütköző magatartást vagy mulasztást észlel egy adott közbeszerzési eljárás, illetve valamely beszerzés vonatkozásában.