Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2009/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2009.01.05.
Iktatószám:21233/2008
CPV Kód:45233139-3
Ajánlatkérő:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Teljesítés helye:1. rész: M1, M19, M15 2. rész: M7, M1-M7, M0, 4. sz autóút, M5, M2 3. rész: M3, M30
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stravia Emulzógyártó és Útfenntartó Kft. OAT Kft. Szomor és Társa Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Postai cím: Pf.: 1170
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1380
Ország: Magyarország
Címzett: 1134 Budapest Váci út 45. B. épület Jogi Igazgatóság Közbeszerzés Osztály 702. szoba
Telefon: 06-1-4368200
E-mail: perenyi.rita@autopalya.hu
Fax: 06-1-4368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Hézagkezelés-2/2008
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás x
Kivitelezés x
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye 1. rész: M1, M19, M15
2. rész: M7, M1-M7, M0, 4. sz autóút, M5, M2
3. rész: M3, M30
NUTS-kód HU1, HU2
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Vállalkozási keretszerződés
Ajánlatkérő kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat meghatározott szakaszain hézagkezelési (repedésjavítási) munkák elvégzése a dokumentációban valamint ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint, az alábbi részek tekintetében:
1. rész: M1, M19, M15
2. rész: M7, M1-M7, M0, 4. sz autóút, M5, M2
3. rész: M3, M30
1. rész: nettó 35.000.000 Ft
2. rész: nettó 65.000.000 Ft
3. rész: nettó 30.000.000 Ft
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233139-3
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 130.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
II.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2008/S 198-261960 2008.10.11
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1
Megnevezése VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stravia Emulzógyártó és Útfenntartó Kft.
Postai cím: Daróczi út 30.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 35.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 88.150
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 88.150 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 91.450
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2
Megnevezése VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OAT Kft.
Postai cím: Gubacsi út 8/b.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 65.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 65.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2.674.718 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2.674.718
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3
Megnevezése VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szomor és Társa Építő Kft.
Postai cím: Bölöni Gy. Út 24/C
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 30.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 30.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 85.000 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 89.080
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.)
Az eredményhirdetés időpontja 2008.12.15.
VI.2.2.)
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:
VI.2.3.)
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése 1. rész:Középvállalkozásnak minősül.
2. rész: Középvállalkozásnak minősül.
3. rész: Középvállalkozásnak minősül.
VI.2.4.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5.)
Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma Stravia Emulviógyártó és Útfenntartó Kft. (H-1113 Budapest, Daróczi út 30.), OAT Kft. (H-1097, Budapest, Gubacsi út 8/b), Szomor és Társa Építő Kft. (H-1021 Budapest, Bölöni Gy. Út 24.C) 3 ajánlattevőtől a három rész vonatkozásában összesen 6 ajánlat érkezett. Az első rész vonatkozásában 2 ajánlat, a második rész vonatkozásában 1 ajánlat, a harmadik rész vonatkozásában 3 ajánlat érkezett.
VI.2.6.)
Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
VI.2.7.)
Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
VI.2.8.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/12/29 (év/hó/nap)