Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/227
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.26.
Iktatószám:21307/2018
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:1143 Budapest, Hungária Krt. 112-114. 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16., 1023 Budapest, Lajos u. 17-21. (a műszaki leírásban részletezettek szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Silye Péter
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960522018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960522018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénztárgép Felügyeleti Rendszer rendszertámogatása
Hivatkozási szám: EKR000960522018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Online Pénztárgépekkel összefüggő feladatai ellátása érdekében Pénztárgép Felügyeleti Rendszert (PFR) alakított ki. Szükséges rendszertámogatás nyújtása az optimális működés biztosítás érdekében. Így különösen a PFR informatikai rendszer működésével kapcsolatos időszakos konzultációk folytatása, a hibamegelőző tevékenység kidolgozására javaslatok elkészítése, az alkalmazás használata során felmerülő – nem jótállási körbe vonható – problémák diagnosztizálása és kiértékelése, valamint az éles üzem indítása után különböző okokból felmerülő változtatási igényekkel összefüggésben megoldások kidolgozásában való támogató közreműködés, illetve mindazon tevékenységek támogatása, amelyek az optimális éles üzemi működéshez elengedhetetlenek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pénztárgép Felügyeleti Rendszer rendszertámogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Hungária Krt. 112-114. 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16., 1023 Budapest, Lajos u. 17-21. (a műszaki leírásban részletezettek szerint)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Online Pénztárgépekkel összefüggő feladatai ellátása érdekében Pénztárgép Felügyeleti Rendszert (PFR) alakított ki. Szükséges rendszertámogatás nyújtása az optimális működés biztosítás érdekében. Így különösen a PFR informatikai rendszer működésével kapcsolatos időszakos konzultációk folytatása, a hibamegelőzőtevékenység kidolgozására javaslatok elkészítése, az alkalmazás használata során felmerülő – nem jótállási körbe vonható – problémák diagnosztizálása és kiértékelése, valamint az éles üzem indítása után különböző okokból felmerülő változtatási igényekkel összefüggésben megoldások kidolgozásában való támogató közreműködés, illetve mindazon tevékenységek támogatása, amelyek az optimális éles üzemi működéshez elengedhetetlenek.
A PFR rendszer egy M2M (gép-gép kapcsolatú) rendszer melyhez legalább 300 ezer végponti kliens egyidejű kapcsolódása lehetséges, és e központi rendszer funkcionalitásának része a kliensek távoli konfigurálása, szoftverfrissítése, monitorozása, melynek folyamatos működtetése elengedhetetlen.
A rendszer moduljai Oracle Weblogic 12c, Oracle Database 12c, Java EE6, JMS, Web service, és GWT (Google Web Toolkit) technológiára épül.
A PFR valamint a kapcsolódó informatikai rendszerek felhasználási jogaival a NAV rendelkezik.
Pénztárgép Felügyeleti Rendszer Támogatása:
- Hibabejelentések fogadása, kezelése,
- Rendszertámogatási feladatok:
• Általános rendszertámogatás,
• Üzemeltetési támogatás,
• Integrációs támogatás,
- Incidenskezelés.
- A rendszer informatikai és üzembiztonságával, információvédelmi, és informatikai biztonságával kapcsolatosátvilágítások folyamati tervezésében való közreműködés, annak előkészítése.
- A rendszernek a NAV más informatikai rendszereivel való közvetlen vagy közvetett összekapcsolásának támogatása, e körben szaktanácsadás és tervezés.
- Teljesítménynövelést vagy üzembiztonságot elősegítő szolgáltatások és folyamatok kidolgozása, szaktanácsadás, tervezés.
- A PFR rendszer üzemeltetését segítő eszközrendszer integrációjának támogatása, javaslattétel a rendszerelemeinek esetleges módosítására vagy cseréjére, ezzel összefüggő folyamatokban közreműködés.
- A támogatás tartalma elsősorban szaktanácsadás, műszaki tervdokumentációk előállítása, vagy konkrétan kidolgozott integrációs feladatok megrendelővel való együttműködésben történő végrehajtása, ideértve egyes rendszerelemek beillesztési és konfigurálási folyamatát.
- Anomáliákat kiszűrő vagy megelőző fejlesztésekben való közreműködés, tanácsadás.
Kapcsolódó szolgáltatások:
- Az Elektronikus Hibabejelentő Rendszer elérhetőségére bejelentő, illetve bejelentés kezelő elektronikusfelületet biztosítása.
- Az év minden napján 0-24 órás elérhetőségi idősávban telefonos és e-mail-es kapcsolattartást biztosítása.
Nyertes ajánlattevőt 12 (tizenkét) hónap rendszerszintű jótállási kötelezettség terheli a rendszer rendeltetésszerű működéséért.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Teljesítésben részt vevő szakember Oracle Weblogic területen szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap között) 10
2 2.2. Teljesítésben részt vevő szakember Web service technológiák területen szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap között)  10
3 2.3. Teljesítésben részt vevő szakember JMS technológia területen szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap között)  10
4 2.4. Teljesítésben részt vevő szakember Google Web Toolkit területen szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap között)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kr. 3. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10.§ gb) pont), figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra. (Kiegészítés a VI.3. pontban)
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén azon gazdasági szereplők, amelyek nem az EKR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazottak, az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta kitöltésével és benyújtásával teszik meg a nyilatkozatot.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania az EKR rendelet 13. § figyelembevételével.
A Kr. 3. § (2) bek és az EKR rendelet 13. § (2) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján).
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (rendszer támogatás és vagy üzemeltetés) szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e) a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § is irányadó, továbbá a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.
M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (év-hónap pontossággal);
- a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;
- a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A Kbt. 65.§ (7) és (9) bek is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített legalább 1 db, olyan M2M (gép-gép kapcsolatú) támogatásra és/vagy üzemeltetésre vonatkozó referenciát, melyhez legalább 200 ezer végponti kliens egyidejű kapcsolódása lehetséges, és e központi rendszer funkcionalitásának része a kliensek távoli konfigurálása és/vagy szoftverfrissítése és/vagy monitorozása.
Az M.1. szerinti alkalmassági követelménynek több szerződéssel is meg lehet felelni.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud biztosítani a szerződés teljesítéséhez az alábbi kompetenciákkal rendelkező szakembereket:
Államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai informatikus vagy programozó matematikus, vagy gazdasági matematikus vagy villamosmérnök, vagy közgazdász, vagy villamos üzemmérnök, vagy mérnökinformatikus, vagy programtervező matematikus, vagy rendszertervező, vagy rendszerszervező végzettséggel és az alábbiakban meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket (a szakemberek között átfedés lehetséges):
M.2.1. legalább egy fő információvédelmi és informatikai biztonsági szakértői feladatokat ellátó szakember, aki legalább 2 éves (24 hónapos) információvédelmi vagy informatikai biztonsági szakmai tapasztalattal rendelkezik,
M.2.2. legalább egy fő rendszerszervezői feladatokat ellátó szakember, aki legalább 3 éves (36 hónapos) rendszerszervezési tapasztalattal rendelkezik,
M.2.3. legalább egy fő szoftverfejlesztő feladatokat ellátó szakember, aki legalább 2 éves (24 hónapos) Oracle12c adatbázis környezetben történő fejlesztési tapasztalattal rendelkezik,
M.2.4. legalább egy fő szoftverfejlesztő feladatokat ellátó szakember, aki legalább 3 éves (36 hónapos) JAVA6 EE vagy annál magasabb verzió tekintetében fejlesztési tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Előleg: nincs.
Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Jótállás: 12 hónap, a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155 § rendelkezéseire.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. FAKSZ: Berei Szandra, lajstromszáma: 01031.
2. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66.§. bekezdés (2) szerinti nyilatkozatot (közös ajánlattétel esetén a benyújtási mód részletezése a közbeszerzési dokumentumokban), továbbá a Kbt.66.§(5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§(4) bekezdésben meghatározott információkat.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 10-13. §-a az irányadó.
8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§(6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozat is).
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
11. Részajánlattétel kizárásának indoka: A Pénztárgép Felügyeleti Rendszer felügyeletével, működésével, üzemeltetésével és esetleges fejlesztésével kapcsolatos feladatok szétválasztása a rendszer komplexitását figyelembe véve nem javasolt. Annak egészét kell tekinteni, hiszen folyamatában kell támogatni, felügyelni esetlegesen fejlesztéseket is végrehajtani. A NAV részére kockázatos ezzel egyúttal nem megfelelő, ha mindez csak részben valósulna meg. A koordinálás szempontjából a többszereplős események kockázatosak, a reagálást a hiba feltárást és elhárítást megnehezíti.
12. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
13. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
16. Értékelés valamennyi rész esetében: pontskála valamennyi rész és alszempont esetén: 0-100. A részszempontok és alszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont - fordított arányosítás, 2. részszempont – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
17. Az Alaptörvény 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta szerint nyilatkoznia kell az átláthatóságról.
18. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
19. Kiegészítés a III.1.1. ponthoz: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák