Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/229
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.28.
Iktatószám:21543/2018
CPV Kód:30231320-6
Ajánlatkérő:Pécsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Szakképzési Centrum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97534714
Postai cím: Batthyány Utca 1-3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rittlinger Zoltán
Telefon: +36 205140413
E-mail: rittlinger.zoltan@pecsiszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecsiszc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602622018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602622018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Szakképzési Centrum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Interaktív monitor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000602622018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231320-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata adásvételi szerződés keretében az alábbi - vagy ezzel egyenértékű - 18 db eszköz teljesítési helyszínre történő leszállítása:
A beszerzés tárgya: 18 db interaktív monitor beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Műszaki paraméterek:
- kijelző: 74,5” képátló, 16:9 arány
- felbontás: 4K UHD
- pixel méret: 0.43 mm
- fényerő: 350 cd/m2
- betekintési szög: 178
- válaszidő: 8 ms
- érintőképernyő: igen
- érintőfelület: infra, 10 ujjas multitouch
- csatlakozók: 3× HDMI, 1× D-Sub, 2× USB2.0 A, 1× USB2.0 B, 1× audio-in, 1× audio-out, 1× S/PDIF out, 2x RJ45
- hangszóró: 10W
- felfüggesztési nyílások: Standard VESA 400 mm × 600 mm
- garancia: 3 év
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Interaktív monitor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231320-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
18 db interaktív monitor beszerzése.
Műszaki paraméterek:
- kijelző: 74,5” képátló, 16:9 arány
- felbontás: 4K UHD
- pixel méret: 0.43 mm
- fényerő: 350 cd/m2
- betekintési szög: 178
- válaszidő: 8 ms
- érintőképernyő: igen
- érintőfelület: infra, 10 ujjas multitouch
- csatlakozók: 3× HDMI, 1× D-Sub, 2× USB2.0 A, 1× USB2.0 B, 1× audio-in, 1× audio-out, 1× S/PDIF out, 2x RJ45
- hangszóró: 10W
- felfüggesztési nyílások: Standard VESA 400 mm × 600 mm
- garancia: 3 év
Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen helyen és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás a beszerzés pontos tárgyának meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra, származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia kell,
gyártótól származó nyilatkozattal, termékadatlappal. Kizárólag új, első üzembehelyezésű áruk ajánlhatóak meg, melyek megfelelnek a
vonatkozó európai irányelveknek, valamint a hazai jogi szabályozásnak, szabványoknak és Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott
műszaki leírásoknak. A beszerzés magában foglalja a műszaki leírásnak megfelelő áruk teljesítési helyszínre történő szállítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljeskörű jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (min.36 hónap; max. 72 hónap) 10
2 3. A jótállási időtartam alatt a termék meghibásodása esetén a helyszíni javítás megkezdésének ideje az Ajánlatkérő bejelentésétől számítva egész órákban meghatározva (értékelési tartomány 12-48 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00020 támogatási szerződés
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont. Módszer: az 1. értékelési részszempont, ár esetén fordított arányosítás, a 2. és 3
értékelési részszempont esetén: arányosítás. FAKSZ:dr. Turi Ákos lajstromszám:00416

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bekezdése
alapján jár el. Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (
ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §
-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani. A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Ajánlattevő a 321/2015. Korm.
rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be
változásbejegyzési eljárás hiányában). Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti
kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése
alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 69.§ (11) bekezdés; 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű
nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra
benyújtandó igazolások P.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (
számítástechnikai eszköz szállításából származó) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (7) szerinti igazolásokat is elfogad a P.1) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ajánlattevő
az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, e szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ezen
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő
részére, korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolások esetében a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (számítástechnikai eszközök szállításából származó) árbevétele nem éri el a nettó 15 millió forintot. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P.1) pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű
nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívásra
benyújtandó igazolások M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (interaktív monitor szállítása és üzembe helyezése) szerinti
referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal,
amely(ek)nek tartalmaznia (tartalmazniuk) kell az alábbiakat: • a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap), • a
szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, • a szállítás tárgyát és mennyiségét • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja
szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az Ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./ pontban meghatározott igazolási
módok helyett, illetve mellett. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő részére, korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolások esetében a 424/2017. (
XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha:
M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 5 db interaktív monitor szállítására ás üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
Az Ajánlatkérő az M.1./ pontban meghatározott előírás kapcsán vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb (az ajánlati felhívás feladását megelőző) hat éven belül megkezdett szállításokat (és kapcsolódó szolgáltatásokat) veszi figyelembe. Az M.1./ pontban meghatározott feltételnek Ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az áru ellenértékét AK az igazolt végteljesítést követően,számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek alapján, ftban (
HUF) teljesíti átutalással. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél egy végszámla benyújtására jogosult a
szerződéstervezetben megjelölt feltételek szerint. AK előleget nem biztosít. Telj elismerése Kbt.135§(1) bek. Fizetési határidő:a számla AK általi
kézhezvételének napját követő 30 nap. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a KD-ban. Ptk. 6:186 §. Késedelmi kötbér:
késedelemmel érintett naptári napok vonatkozásában a késedelemmel érintett termék nettó vételárának napi 1,5 %-a,max. 15%. Ha a késedelem a szerződésben kikötött véghatáridőhöz képest eléri a 10 napot, a Vevő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Eladó ez esetben meghiúsulási kötbért köteles megfizetni: nettó szerződéses ellenérték 15 %-a. (ez esetben késedelmi kötbér nem terheli) Jótállás: min 36 hó Kbt. 135. § (6) alkalm
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
3. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése, illetve a 134. § (5) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.
4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattétel vonatkozásában továbbá a 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (2)-(3) bekezdése irányadó. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
6. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről. 8. Az ajánlattevőnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
9. Az Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.2. és III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P.1. pont, ill. III.1.3) M.1/ pont.
10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
12. III.2.2. rovathoz: Támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
13. Ajánlatkérő jelen felhívás IV.2.6. ponjtában megadott 2 hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
14. Az ajánlatban kötelező feltüntetni a megajánlott termék típusmegjelölését és származási helyét!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák