Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/228
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.27.
Iktatószám:21721/2018
CPV Kód:39162200-7
Ajánlatkérő:Szekszárdi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:7100 Szekszárd Zrínyi utca 78., 7133 Fadd Váci Mihály utca 1.; 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47., 7052 Kölesd József Attila utca 1.;;7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47.;7143 Őcsény Perczel Mór utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64582957
Postai cím: Arany János Utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerzsei Péter
Telefon: +34 74795222
E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szekszard
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/szekszard
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987002018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987002018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Taneszközök,szoftverek beszerzése -EFOP-4.1.3-17
Hivatkozási szám: EKR000987002018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Taneszközök és szoftverek beszerzése-EFOP-4.1.3-17
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Taneszközök beszerzése- EFOP-4.1.3-17
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162100-6
További tárgyak:39162200-7
39292300-8
39292400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7100 Szekszárd Zrínyi utca 78., 7133 Fadd Váci Mihály utca 1.; 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47.,
7052 Kölesd József Attila utca 1.;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes
ajánlattevőnek. Termék megnevezés Menny (db) Elektromos áramkör-építő - napelemmel 1 Elektronika tanulókészlet 16 Gőzgép
makett 1 KRESZ -táblák (oktató táblák) 1 Kezdő mérnöki készlet 16 Szerelő készlet, gépelemek tanításához 4 Emberi csontváz Stan,
170 cm magas 1 Falcon földgömb DUO-30 cm 1 Magyarország domborzata és vizei + vaktérkép DUÓ 1 Magyarország közigazgatása
és közlekedése + vaktérkép DUÓ 1 Optika-komplett kísérletező készlet 1 Demonstrációs helyiérték számoló - tanári 1 Demonstrációs
helyiérték számoló - tanulói 10 Demonstrációs szám- és jelkártya készlet kartonban 1 "Fa méterrúd - Hitelesített 2 Fényképkártyák: A
háztartásban 50 db képpel 1 Fényképkártyák: Állatok 50 db képpel 1 Fényképkártyák: Élelmiszerek 50 db képpel 1 Fényképkártyák:
Folyamatok 50 db képpel 1 Fényképkártyák: Igék 50 db képpel 1 Fényképkártyák: Test és ruházat 50 db képpel 1 Geometriai
testkészlet 17 db-os 10 cm 1 Geometriai tölthető testek 1 Geotábla - 12 db-os szett 1 Habszivacs kockák dobókocka pöttyökkel kék 2
Kép és szó kártya - Igék, cselekvések 1 Kéz nagyságú kockák műanyagból, 3 kockával 5 Mágneses hangjegy vonalazás 1 Mágneses
pizza / pizza, pizza... 1 Mágneses tanári tangram 1 Magyar nyelv tablósorozat 3-4. osztály 1 Matematikai szőnyeg - 100-as tábla 1
Matematikai szőnyeg (szorzás) 1 Mérőhenger készlet - 7 db-os készlet 1 Mértékegység átváltó 1 Meteorológiai állomás (3 kocka - 4
funkcióval) 1 Nagy tanulói abakusz 100-ig/piros-kék 20 Nagy tartályos-mérleg - műanyag 1 Óriás laborcsomag – osztálykészlet 1
Súlykészlet C/fehér felirattal 2 kg 1 Számolókártya - Matematikai műveletek kártyacsomag 1 Táblai mágneses kétszínű forgatható
korong - 20 darabos 1 Tájoló 10 Tanári demonstrációs fém mérleg 2kg-ig, 14x17x40cm 1 Tanári demonstrációs óra - piros,mágneses,
átm.41cm 2 Tanári mágneses törtkészlet (rúd) - széles változat 1 Tanári mágneses törtkorongkészlet korong átm. 20cm 1 Tanári
mágneses törtkorongkészlet korong átm. 20cm 1 Tanári módszertani útmutató százas táblához 2 Tanuló tangram készlet 2 Tanulói
iránytű 20 "Tanulói törtkorong készlet műanyag " 5 "Tanulói törtkorong készlet műanyag " 10 Távcső gyerekeknek 5 Testek és felszíni
formák - 16 részes 1 Varázstükör geomatriához 10 Német nyelvi kompetencia fejlesztő csomag 1 Angol nyelvi kompetencia fejlesztő
csomag 1 Emberi csontváz Stan, 170 cm magas 1 Emberi fül, szétszedhető modell 1 Emberi szem modell 1 Emésztőrendszer modell 1
Európa domborzata és bányászata + vaktérkép DUÓ 1 Európa országai + vaktérkép DUÓ 1 Falcon földgömb DUO-30 cm 2 Húgyúti
rendszer modell 1 Kezdő mérnöki készlet 10 Légzőrendszer modell 1 Magyarország domborzata és vizei + vaktérkép DUÓ 1
Magyarország közigazgatása és közlekedése + vaktérkép DUÓ 1 Szem funkcionális modell 1 terepasztal 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.60 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP- 4.1.3-17-2017-00298/00303/00306/00347
II.2.13) További információ Az eljárást megindító felhívás II.2.7 pontjában megadott információ az alábbi kiegészítéssel érvényes: A szerződés teljesítésének
határideje: a szerződés hatályba lépéstől számított [5] naptári nap, de legkésőbb 2018. december 18. Ajánlatkérő előteljesítést
elfogad. A szerződés a felek aláírásával lép hatályba.

II.2.1)
Elnevezés: Szoftverek beszerzése- EFOP-4.1.3-17
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48326000-9
További tárgyak:48740000-7
48912000-4
48930000-6
48983000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45-47.;7143 Őcsény Perczel Mór utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű szoftvert kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Termék megnevezés Menny iDoctum Angol nyelv kezdő - Angol 1 iDoctum Német nyelv (Kezdő és középhaladó) - Német 1 iDoctum
Környezetismeret - Természetismeret 1 LITE Megújuló energia – Környezetismeret 1 Kompetencia fejlesztő digitális tananyag csomag
FÖLDRAJZ oktatáshoz 1 Digitális térképcsomag 1. 1 Digitális térképcsomag 2. 1 Digitális térképcsomag 3. 1 iDoctum Történelem: Élet
a középkorban – Történelem 1 Kompetencia fejlesztő digitális tananyag csomag TÖRTÉNELEM oktatáshoz 2 SNI - DOMINÓ 1 Digitális
kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális
kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális
kompetenciafejlesztő csomag 1 Digitális kompetenciafejlesztő csomag 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.60 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP- 4.1.3-17-2017-00306/00231
II.2.13) További információ Az eljárást megindító felhívás II.2.7 pontjában megadott információ az alábbi kiegészítéssel érvényes: A szerződés teljesítésének
határideje: a szerződés hatályba lépéstől számított [5] naptári nap, de legkésőbb 2018. december 18. Ajánlatkérő előteljesítést
elfogad. A szerződés a felek aláírásával lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ezen pontban szereplő rendelkezések valamennyi részben irányadóak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró
okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában,
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás
vonatkozásában szükséges az ajánlattevőnek megtennie. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek
megfelel! Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan
a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az
eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az
igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel
az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (
X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak
ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolással vagy nyilatkozattal lehet igazolni. A
referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint az alábbiakat kell
tartalmaznia: • a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap), • a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, •
a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), • a szállítás
mennyiségét, • nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A közbeszerzés tárgya
szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani. Az előírt
dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül
benyújtásra az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Az
Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt.
65.§ (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett. Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió
egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt
egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1. rész tekintetében:ha nem rendelkezik a az alábbi mennyiségben tejesített
referenciákkal (taneszköz) 11 db bármilyen taneszköz szállítását tartalmazó referenciával
2. rész tekintetében:ha nem rendelkezik az
alábbi mennyiségben tejesített referenciákkal (szoftver) 5 darab bármilyen szoftver szállítását tartalmazó referenciával Ajánlattevő a
konferenciák meglétét több szerződéssel is igazolhatja. A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. Az M/ 1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati körben: Késedelmi kötbér: Leszállításhoz és üzembe helyezéshez kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi
kötbér mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér
összegét maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden
késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a
teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított, teljes nettó vételár. Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vételár 25 %-a. A meghiúsulási kötbér részletes
szabályait a szerződéstervet tartalmazza. Jótállás: Értékelési részszempont. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a jótállás körében felmerülő kötelezettségei
teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a nettó vételár 5 %- ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az
ajánlatkérőnek. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a jótállási biztosíték teljesíthető az Eladó választása szerint
óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési
határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának
és a végszámla befogadásának a feltétele, elmaradása az Eladó jogosulti késedelme. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó
napjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia. További részletek a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában: A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából
tervezetten a „EFOP-4.1.3-17-2017-00231/00298/00303/00306/00347 azonosítószámú projekt" – pályázat alapján nyújtott
támogatásából történik. A projekt támogatási intenzitása: 100,000000%. A szerződés finanszírozása a projekt nem elszámolható
költségei tekintetében saját forrásból történik. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/
2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. Az Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét
nem biztosítja Ajánlattevő részére. A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás, és
szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően változhatnak, mely változások
ajánlatkérőre és nyertes ajánlattevőre nézve kötelező erővel bírnak. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést
módosítsa és ezzel a finanszírozási mód módosuljon. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab végszámla nyújtható be a 272/2014. (
XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően.
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés lezárását
követően jogosult, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe helyezés lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)
bekezdése az irányadó. Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes
ajánlattevő bankszámlájára. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a kifizetés során
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat megfelelően alkalmazza. A számla benyújtásával kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra. Késedelmes fizetés esetén
Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a
nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Vonatkozó jogszabályok különösen: • A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, • az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. • A 2014-2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az eljárást megindító felhívás VI.3.4 pontjának folytatása: (...) Sajátos eljárásrend szabályai - Amennyiben nem hirdetményben
közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még
ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a
módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő
valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. - Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra,
ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az
alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott
dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő. -
Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az
ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletesen
meghatározott szabályok szerint. Az Ajánlati Felhívás és a jelen Ajánlati Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok (a
továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás
esetén az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében köteles Ajánlattevőtől információt kérni a releváns rendelkezésről.
Szakmai ajánlat keretében csatolandó iratok (TERMÉKLEÍRÁS) Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a közbeszerzési
dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A csatolandó dokumentumokból,
nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy
megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, vagyis fenntartja a jogot arra, hogy ha az eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembe vétele mellett valamennyi részajánlati kör tekintetében tárgyalást tart a
szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről,
ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt
cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére
felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a
tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő
jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy -
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki
, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy - az értékelés
szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új
műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat az EKR rendszeren keresztül történő
beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás
megkezdésének napjától eltérő napon történik. Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa
az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor. Ajánlattevőnek a tárgyalások
befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció
változatlan tartalommal került véglegesítésre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni, abban az esetben a tárgyalás(ok)
eredményeként Ajánlattevő Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet, vagy ajánlatát fenntarthatja, amennyiben a
felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A
jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi. Az első tárgyalás időpontja:
Az ajánlattételi határidő lejártát követő 2. munkanap 10:00 A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelye. Ajánlatkérő külön tárgyalási
meghívót nem küld. Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az Ajánlatkérő az
EKR rendszeren keresztül értesíti az Ajánlattevőt.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/01/02 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. További részletek a KD-ban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont esetén (nettó ajánlati ár) fordított arányosítás módszere, 2. értékelési szempont estén (jótállás időtartama) az egyenes arányosítás módszere.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 2. Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Horváth Helena Zsuzsanna 00461 19./ 3.) 3. Értékelés: Az ajánlatkérő az 1.
értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a
többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A 2. részszempont
esetében: a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató
szerinti egyenes arányosítás módszerével. - a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; - a 60 hónap többletvállalás esetén
az ajánlat 100 pontot kap; - a 0 és a 60 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül
meghatározásra. P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált többletvállalás
hónapokban P = (A vizsgált / 60) × (P max - P min) + P min A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. Ezen értékelési szempont
esetén Ajánlatkérő a 60 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az
esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe,
amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.3.) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: M.1, 4.)
Amennyiben ajánlatkérő tárgylást tart ajánlattevő ajánlati kötöttsége a tárgyalások lezárásával áll be. 5.) A KBT. 117. § (1) SZERINTI
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ISMERTETÉSE: Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5)
bekezdéseit nem alkalmazza. - Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 5 munkanapban határozza meg az
ajánlattételi határidőt. - Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést. - A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a
Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő. - Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult
közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A
hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a
közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3)
bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett
kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni. - Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési
műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, Foly.III.2.2
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/11/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges