Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/230
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.29.
Iktatószám:21874/2018
CPV Kód:80531200-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne( ek)n.;Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(ek)n.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hausenblasz Máté senior közbeszerzési szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 17957036
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT szolgáltatásmenedzsment és műszaki képzések
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80531200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
IT Szolgáltatásmenedzsment és műszaki képzések a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan: I. rész. IT
Szolgáltatásmenedzsment képzések a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan II. rész: Műszaki képzések a
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, a ’Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében’ című projekthez kapcsolódóan
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: IT Szolgáltatásmenedzsment képzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80531200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(
ek)n.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Szolgáltatásmenedzsment (ITIL Foundation) képzés, és ITIL Foundation vizsgára történő felkészítés 2. Szolgáltatás stratégia (
Service Strategy) képzés és ITIL Sercive Strategy vizsgára történő felkészítés 3. Szolgáltatástervezés (Service Design) képzés és ITIL Service Design vizsgára történő felkészítés 4. Szolgáltatásátadás (Service Transition) képzés és ITIL Service Transition vizsgára
történő felkészítés 5. Szolgáltatásüzemeltetés (Service Operation) képzés és ITIL Service Operation vizsgára történő felkészítés 6.
Állandó szolgáltatásfejlesztés (Continual Service Improvement) képzés és ITIL Continual Service Improvement vizsgára történő
felkészítés 7. Teljes életciklus menedzsmentje (Managing Accross the Lifecycle) képzés és ITIL Managing Across the Lifecycle vizsgára
történő felkészítés 8. Practitioner képzés és ITIL Practitioner vizsgára történő felkészítés A 2-8. sorszámú képzések az ITIL
Intermediate kategóriába tartoznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság igazolásánál bemutatott szakemberek többlettapasztalata (képzési turnusok darabszáma) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Licencelt vizsgalehetőség biztosítása: - az 1. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Foundation Exam - a 2. képzéshez kapcsolódóan: ITIL
Service Strategy Exam - a 3. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Service Design Exam - a 4. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Service
Transition - az 5. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Service Operation - a 6. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Continual Service Improvement
Exam - a 7. képzéshez kapcsolódóan: Managing Accross the Lifecycle Exam - a 8. képzéshez kapcsolódóan: ITIL Practitioner Exam
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80531200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő által elfogadott képzési tervben szereplő, ajánlattevő által biztosított budapesti helyszíne(ek)n.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) tantermi oktatás (ICND1+ICND2 tanfolyamokkal). Hálózati alapismeretek
kialakítása, Cisco hálózati eszközök ismerete, konfigurálási alapok elsajátítása, hálózati eszközök konfigurálása és menedzsmentje és
CCNA vizsgára történő felkészítés. 2. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Installation, Storage and Compute with Microsoft
Windows Server 2016 (20740) és a 70-740 vizsgára történő felkészítés 3. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás - Networking
with Microsoft Windows Server 2016 (20741) és a 70-741 vizsgára történő felkészítés 4. MS Windows Server 2016 tantermi oktatás -
Identity with Microsoft Windows Server 2016 (20742) és a 70-742 vizsgára történő felkészítés 5. Microsoft System Center 2012
Operations Manager tantermi oktatás (SCOM) 6. Administering System Center Configuration Manager tantermi oktatás és a 70-703
vizsgára történő felkészítés 7. Oracle 12c újdonságok rendszeradminisztrátorok részére (Oracle Database 12c R1: New Features for
Administrators Ed 2), tantermi oktatás (workshoppal) - Hivatalos Oracle D77758 tanfolyam és 1Z0-060 vizsgára történő felkészítés 8.
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c használata (Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Ed 2) - felhasználói és
üzemeltetői tantermi oktatás, hivatalos Oracle D73244 tanfolyam 9. RedHat linux 7 RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)
tantermi oktatás 10. RedHat Satellite 6 rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 11. RedHat Openstack alap szintű
rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 12. RedHat Openstack haladó szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás 13. Red Hat
OpenStack / Openshift privát felhő tantermi oktatás 14. RedHat Cloudforms üzemeltetői és tervező szintű tantermi oktatás 15. RedHat
JBOSS tantermi oktatás 16. Ruby on Rails programnyelv tantermi oktatás 17. Ansible tantermi rendszergazdai oktatás (automatizálás)
18. HP uCMDB üzemeltetői tantermi oktatás 19. HP uCMDB tervezői tantermi oktatás 20. HP BSM/Omi üzemeltetői tantermi oktatás
21. HP BSM/Omi tervezői tantermi oktatás 22. Alfresco Enterprise Edition dokumentumkezelő rendszerüzemeltetői és felhasználói
oktatás 23. Drupal tartalomkezelő rendszer haladó üzemeltetői és rendszeradminisztrációs oktatás 24. Moodle oktatási keretrendszer
rendszerüzemeltetői és felhasználói oktatás 25. Axigen levelező és csoportmunka rendszerüzemeltetői és felhasználói oktatás 26.
MongoDB NOSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői oktatás 27. MariaDB adatbázis kezelő haladó szintű rendszerüzemeltetői
oktatás 28. PostgreSQL adatbázis kezelő rendszerüzemeltetői oktatás 29. Docker konténervirtualizációs program- és
szolgáltatáscsomag üzemeltetői és rendszeradminisztráció oktatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmasság igazolásánál bemutatott szakemberek többlettapasztalata (képzési turnusok darabszáma) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Licencelt vizsgalehetőség biztosítása: - az 1. képzéshez kapcsolódóan: CCNA vizsga - a 2. képzéshez kapcsolódóan: Installation,
Storage, and Compute with Windows Server 2016 (70-740) - a 3. képzéshez kapcsolódóan: Networking with Windows Server 2016 (70-
741) - a 4. képzéshez kapcsolódóan: Identity with Windows Server 2016 (70-742) - a 6. képzéshez kapcsolódóan: Administering System
Center Configuration Manager and Cloud Services Integration (70-703) - a 7. képzéshez kapcsolódóan: Oracle 1Z0-060
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: IT Szolgáltatásmenedzsment képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, ezért ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ARROW ECS Számítástechnikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Neumann János utca 1/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12693137243

Hivatalos név: IQSOFT - John Bryce Oktatóközpont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12501522241

Hivatalos név: Training360 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapest Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23150041243

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki Út 97
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Műszaki képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, ezért ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Training360 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23150041-2-43

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12048898-2-43

Hivatalos név: IQSOFT - John Bryce Oktatóközpont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1139
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12501522-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges