Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10017/2018
CPV Kód:45213000-3
Ajánlatkérő:MOLTECH AH Kft.
Teljesítés helye:Röszke Külterület, II. körzet 107., 039/49 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BL Montage Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:cégkivonat szerinti
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MOLTECH AH Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK26207
Postai cím: Külterület, II. körzet körzet 107
Város: Röszke
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Iván Zoltán
Telefon: +36 304567149
E-mail: storno@t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: cégkivonat szerinti
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében összeszerelő csarnoképület és szociális blokk kivitelezési dokumentáció elkészítésére és az elkészített kivitelezési tervdokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerinti kivitelezésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében összeszerelő csarnoképület és szociális blokk kivitelezési dokumentáció elkészítésére és az elkészített kivitelezési tervdokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerinti kivitelezésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 169500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében összeszerelő csarnoképület és szociális blokk kivitelezési dokumentáció elkészítésére és az elkészített kivitelezési tervdokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerinti kivitelezésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71325000-2
További tárgyak:71334000-8
45111290-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Röszke Külterület, II. körzet 107., 039/49 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
állalkozási szerződés a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében összeszerelő csarnoképület és szociális blokk kivitelezési dokumentáció elkészítésére és az elkészített kivitelezési tervdokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerinti kivitelezésére.
A kivitelezés engedélyköteles. Az engedélyes tervdokumentációt, és jogerős engedélyeket a műszaki leírás tartalmazza.
Röszke, Külterület, II. körzet. 107. (hrsz: 039/49.) telken található összeszerelő csarnoképület és szociális blokk leírása
Megbízói elvárások:
A tervezett épületben kapjon helyet egy cca. 710 m2-es üzem, cca. 290 m2 raktár, és további cca. 130 m2-en nemenkénti öltözők, tárgyalók és irodák. Az épület szerkezete acélvázas, külső határoló falai 10 cm-es szendvicspanelból készüljenek. A szociális rész felett további két szint kialakítása szükséges. A szociális rész feletti födémet úgy kell kialakítani, hogy az I. szinten a későbbiek folyamán raktározási és/vagy irodai felhasználásra alkalmassá lehessen tenni. A II. szinten a födém terhelhetőségét úgy kell kialakítani, hogy az épület üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti egységek elhelyezését lehetővé tegye. A tetőt úgy kell kialakítani, hogy megfelelő számú bevilágító felülettel nappal természetes fény jusson az épületbe. A kiviteli tervek elkészítésénél folyamatos tervszolgáltatást elfogadunk, azzal a feltétellel, hogy a kivitelezés megkezdésekor legalább az építész kiviteli terveknek el kell készülnie. A folyamatos tervszolgáltatás ütemezése nem veszélyeztetheti a végső átadási határidőt. Az egyes szakági kiviteli tervek véglegesítése csak a megrendelő írásos hozzájárulásával történhet meg,
A projekt megvalósítására egyösszegű ajánlattételt várunk el oly módon, hogy a kiviteli tervszolgáltatás folyamán az egyes szakági kiviteli tervek mellé részletes árazott költségvetést kell mellékelni.
A Megrendelő az építész kiviteli tervek Megrendelő általi elfogadásának napjától számított 5 naptári napon belül adja át a munkaterületet a Kivitelező részére.
Épület:
Az épület kiviteli terveinek elkészítése, az engedélyezési tervdokumentáció alapján a megrendelővel szorosan együttműködve a kivitelező feladata oly módon, hogy a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem lehetséges a kivitelezési munkálatok megkezdése. Az épület egy ütemben készül kulcsrakész állapotig.
Helyiséglista:
Fogadótér kerámia vagy csúszásmentes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 8,70 m2
Iroda laminált parketta vagy csúszásmentes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 27 m2
Iroda laminált parketta vagy csúszásmentes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 20 m2
Iroda laminált parketta vagy csúszásmentes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 35,38 m2
Férfi kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 3,87 m2
Férfi kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 18,68 m2
WC kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 1,35 m2
WC kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 1,44 m2
Női előtér kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 3,91 m2
Női öltöző kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 6,25 m2
WC kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 1,35 m2
Vendég és akadálymentes WC kerámia vagy csúszásmenetes mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 5,06 m2
Raktár mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 288,22
Gyártó csarnok mechanikailag terhelhető műgyanta padló cca. 711,62 m2
Az épület telepítése szerkezete:
Az épület szabadon álló módon lesz telepítve, 4,5 és 6,46 m oldalkert elhagyásával. Az eltávolítani szükséges humuszréteget a telken le lehet deponálni, mely a későbbiek folyamán felhasználható parkosítási, kertészeti feladatokra. Alapozás az engedélyes terv és a statikai terv alapján készül. Az épülethez vasalt beton pontalapok készülnek, az épület alapján vasbeton talpkoszorú készül kiviteli statikai tervek szerint. Teherhordó pillér IPE acél tartó statikai tervek alapján. Nem teherhordó külső térelhatároló fal Kingspan Optimo 100 vagy azzal egyenértékű falpanel felhasználásával készül. Tetőszelemen hidegen hajlított horganyzott acélszelvényből készül a kiviteli tervekben meghatározott méretekkel. A tető térelhatároló szerkezete Kingspan Optimo 100 vagy azzal megegyező tetőpanel. Falszelemen a statikai kiviteli tervben meghatározott zártszelvényből készül a meghatározott kivitelben. Épületbádogos szerkezetek, esőcsatornák, takarólemezek, oromszegély, nyílászáró szegélyek stba fal és a tetőpanelekhez illeszkedő megfelelő korrózióvédelemmel ellátott festett lemezből készülnek, egyedileg hajlítva Kingspan vagy azzal egyenértékű kiegészítő rendszer felhasználásával. Az I szint és a II. szint megközelítése a műhelyből konzolos kialakítású acélszerkezetű lépcsővel történik oly módon, hogy a gyártó térből a lehető legkisebb területet foglaljon el. A padló acélhajas ipari padló 20 cm vastagságban, vegyileg és mechanikailag terhelhető műgyanta bevonattal ellátva. A szociális helységek válaszfalazata gipszkarton szerkezetből kerül kialakításra, zuhanyzóban mennyezetig, mosdó, wc, piszoár, öltöző helyiségekben 2,0 m magasságig fali csempeburkolat készül. Az épületbe hőhídmentes 5 kamrás, 2 rétegű üvegezéssel, argon gáz feltöltéssel, műanyag távtartókkal ellátott, fehér színű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Hőátbocsátási tényezője U= 1,1 W/m2K, hanggátlás 45dBig. Az épületbe 2 db Hörmann gyártmányú cca. 4500 x 4500 mm ipari szekcionált kapu kerül beépítésre.
Hűtés-fűtés rendszer:
A központi hűtés-fűtési rendszer kiviteli terveit a megrendelővel szorosan együttműködve, az engedélyes épületgépészeti terv és a lentebb megadott méretezési paraméterek szerint kell elkészíteni. A kivitelezési munka a hűtés-fűtési rendszer véglegesített kivitelei terveinek megrendelő általi írásos jóváhagyása után kezdhető meg.
Télen -15 Celsius külső hőmérséklet esetén a raktárban és a műhelyben minimum 16 °C belső hőmérsékletet kell biztosítani, míg a szociális helységekben 21 °C-ot meghaladó hőmérséklet az elvárt. Nyáron +35 °C külső környezeti hőmérséklet esetén a raktár, műhely és szociális helységek tekintetében egyaránt + 26 °C a maximális belső hőmérséklet az elvárás.
A teljes épület alatt automata és félautomata üzemű szekcionálható padló fűtés-hűtési rendszer biztosítja a kívánt hőmérsékletet. A szociális résznél mindhárom szinten a padló fűtési-hűtési rendszerrel szinergiában dolgozó automata és félautomata üzemű kiegészítő jelleggel Fan coil rendszerű rásegítő hűtési- fűtési rendszer kiépítését kérjük.
Az épület hűtési-fűtési energia ellátását víz-víz alapú hőszivattyús rendszer látja el. A hőszivattyú teljesítménye a kalkulált hűtési-és fűtési hőigényét minimum 20%-kal kell meghaladnia.
A hűtés-fűtés rendszer központi egységei az épület II. szintjén kerülnek elhelyezésre.
A hőszivattyú primer hőforrását fúrt kútból vételezett szűrt kútvíz szolgáltatja. A hőszivattyú által felhasznált vizet nyelőkutakon keresztül tápláljuk vissza a meghatározott talajrétegbe. Alternatívaként elfogadható energiakosaras primer hőforrás alkalmazása is.
Szellőztető rendszer:
A szellőztető rendszer kiviteli terveit a megrendelővel szorosan együttműködve, az engedélyes épületgépészeti terv és a lentebb megadott paraméterek szerint kell elkészíteni.
A műhelyben 8 ponton létesítünk technológiai elszívást egyenként 250 m3/óra légszállítási teljesítménnyel, helyben mechanikusan pillangószeleppel szabályozható kivitelben. Az elszívott levegő pótlása a hűtés-fűtési rendszer segítségével temperált levegővel történik. Az ablakkal nem rendelkező helyiségek, öltözők, WC-k, tusolók szellőztetését külön, helyi vezérelt fali kivezetésű elszívó ventilátorokkal kell megoldani.
Elektromos hálózat:
A beruházás közművesített telken valósul meg. A tervezés és kivitelezés csak az új ingatlanra vonatkozik, tervezési-kivitelezési határ a szolgáltató által kiépített mérőhelye. Az erősáramú elektromos rendszer kiviteli terveit a megrendelővel szorosan együttműködve, az engedélyes építési engedély elektromos műszaki leírása és a lentebb megadott paraméterek szerint kell elkészíteni.
A tervezés és kivitelezés során figyelembe kell venni az összes ide vonatkozó jogszabályt, szabványt stb. A nagyfogyasztói mérőhely már az ingatlanon fekvő másik épületen van elhelyezve. Jelenleg 3x63A teljesítmény van kiépítve. A tervezés és kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a megrendelő 3x125A teljesítmény bővítés fog végrehajtani a következő 5 évben.
Az épületben a fényforrások tekintetében az alábbi megrendelői elvárásokat kell teljesíteni:
helység: világítási érték:
gyártó csarnok: 300 lux
raktár: 300 lux
irodák: 500 lux
közlekedő helységek: 200 lux
WC-k, öltözők, tusolók: 200 lux
Az épület kiürítési útvonalain a vonatkozó előírásoknak maradéktalanul megfelelő, saját akkumulátorral rendelkező biztonsági lámpatesteket kell kiépíteni.
Az épületen a falon körben takarékos ledes kültéri világítást kell elhelyezni, mely automatikusan bekapcsol a beállított fényviszonyoknak megfelelően.
A gyártó csarnokban a megrendelő által megadott adatok alapján 30 helyen, a raktárban további 5 helyen kell kiépíteni csoport dugaljakat a megfelelő szerelvényekkel együtt az elektromos berendezések működtetéséhez.
A szociális részen, a földszinten 10 helyen kell kiépíteni dugaljakat a megfelelő szerelvényekkel együtt, az I. szinten 7 helyen, a II. szinten további 5 helyen.
A vezetékelés a gyártó csarnokban illetve a raktárban általában fém kábeltálcákban illetve falon kívüli szerelt védőcsövezéssel történik. Szociális kiszolgáló helyiségekben a földszinten részben az aljzatbetonban elhelyezett védőcsövekben és a gipszkarton falakban elhelyezett védőcsövekben, az I. és II. szinten a gipszkarton falakban elhelyezett védőcsövekben történik.
Gyengeáramú hálózat:
Az informatikai rendszer kiviteli terveit a megrendelővel szorosan együttműködve a lentebb megadott paraméterek szerint kell elkészíteni.
Az épület informatikai központja az épületgépészet egységeihez hasonlóan a II. szinten kerül elhelyezésre. Ide fut be minden informatikai kábel. Az épület telefonhálózata, számítógép hálózata, valamint a megfigyelő rendszer hálózata ugyanazon a kábelrendszeren lesz működtetve. Az épületben mindösszesen 70 db hálózati eszköz kerül elhelyezésre. A rendszer tervezése és kivitelezése folyamán ügyelni kell a bővíthetőségre. Az informatikai eszközök kábelezése az erősáramú hálózattól szeparálva megfelelő védőtávolságokat mindenütt betartva vagy árnyékoltan kerül kiépítésre.
A vonatkozó szabványoknak mindenben megfelelő, a katasztrófavédelemmel leegyeztetett tűzjelző hálózat tervezése és kiépítése is része a gyengeáramú hálózat tervezési kiépítési feladatoknak.
Ajánlattevő feladata az engedélyes terv alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tartalékkeret nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (0 - 36 hónap) 20
2 Építészeti tervezési terület É tervezői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (0 - 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -1.2.7-17-2017-00024
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében összeszerelő csarnoképület és szociális blokk kivitelezési dokumentáció elkészítésére és az elkészített kivitelezési tervdokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerinti kivitelezésére.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BL Montage Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 42.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail: blmontage@gmail.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23748451-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 170482126
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: nem ismert Pénznem: HUF
Arány: nem ismert %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető, Építész Tervező
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Babud és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 9.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12868847-2-03

Hivatalos név: Dél-Komfort Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bérkert u. 65/B
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24653729-2-06

Hivatalos név: BL Montage Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 42.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23748451-2-06

Hivatalos név: Norbo-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csöndes utca 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24074070-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő nem hirdetett második helyezettet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges