Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10042/2018
CPV Kód:38900000-4, LA21-3
Ajánlatkérő:Haszonállat-génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:Magyarország, 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alpha-Vet Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Haszonállat-génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17880
Postai cím: Isaszegi út 200.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rövidné Kovács Krisztina
Telefon: +36 28511378
E-mail: kovacs.krisztina@hagk.hu
Fax: +36 28430184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.genmegorzes.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Folyadékkezelő robot beszerzése tartozékokkal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38900000-4 LA21-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Folyadékkezelő robot szállítása és beüzemelése tartozékokkal és képzéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Folyadékkezelő robotikus rendszer DNS extrakció, KASP assay összemérés, és ELISA összemérő applikációkhoz.
Részei:
1. Folyadékkezelő robotikus készülék
• Zárt, környezettől izolált munkafelület, dekontaminálási lehetőség;
• Legalább 25 db, SBS méretű mikrolemez befogadása (elméleti mérőszám)
• Legalább 4 db, függetlenül mozgatható pipettázó csatorna; pipettázási tartomány 0,5-1000 μl; folyadékszint detektorral; ún. csöpögésgátló funkcióval;
• A pipettázási folyamat valós idejű monitorozása;
• Gripper a lemezek mozgatására a robot munkafelületén belül;
• Önellenőrző funkció (pipettázó csatornák hegyfelvételi mechanizmusa, pipettázó csatornák zártsága, vezetőképességi szenzor működőképessége);
• 1 db fűtő-rázó modul: Szobahőmérséklettől +105 oC-ig; amplitudó: 3mm; rázási sebesség: 100-2500 rpm;
• 1 db permanens mágnes pozíció;
• Tároló rekeszek
• 1 db vezérlő PC perifériákkal és szoftverekkel
- Nyílt programozási lehetőségű, grafikus interfészen keresztül programozható szoftver
2. Integrált Multi-Mode Microplate olvasó filteres és monokromátoros modullal UV-Vis abszorbancia, fluoreszcencia, lumineszcencia és alpha alkalmazásokhoz
• Mérési módok: endpoint, kinetikai, spektrális vagy ún. well-area;
• Microplate lemezformátumok: 1-től 384 lyukú plate-ig;
• Hőmérsékletszabályozás: +50 °C fokig; hőmérséklet pontossága: ± 0.2°C 37°C fokon;
• Rázás: lineáris, körkörös
• Abszorbancia: Xenon flash lámpa; detektor: fotodióda; mérési mód: monokromátorral; hullámhossz tartománya: 200 - 999 nm, 1nm lépésekben; monokromátor sávszélessége: 2,4nm; dinamikus tartomány: 0-4.0 OD; felbontás: 0.0001 OD;
olvasási sebessége: 96 lyukú plate: <15 másodperc, 384 lyukú plate: <30 másodperc;
• Fluoreszcens intenzitás: Tungsten halogén lámpa; detektor: PMT; hullámhossz tartománya: 300 - 700 nm
• Érzékenység: Fluorescein 5 pM (1 fmol/lyuk, 96-lyukú plate-n); olvasási sebesség: 96 lyukú plate: <35 másodperc, 384 lyukú plate: <85 másodperc;
• Lumineszcencia mérés: hullámhossz tartomány: 300 - 700 nm; érzékenység: 10 amol ATP (flash);
• Alpha detektálás: Tungsten halogén lámpa; detektor: PMT; mérési mód: filterekkel; érzékenysége: 300 amol biotinilált-LCK-P peptid, 25 μL/ lyuk, 384-lyukú platen;
• sebesség: <2 perc 96-lyukú plate leméréséhez
• Vezérlő és adatgyűjtő szoftver, mely kiértékelő modulokat tartalmaz a különböző mérési módokhoz
Egyéb:
• szerződéskötéstől számított 90 napon belül történő szállítás;
• további 30 napon belül üzembe helyezés gyártói kvalifikációval rendelkező szervizmérnök által;
• 1 db applikációs script megírása és optimalizálása, tesztelése;
• legfeljebb 3 fő felhasználói oktatása,
• minimum 12 hónap garanciális idő,
• az üzembe helyezéstől számított 10 évig az alkatrész pótlás lehetősége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2016-00012 számú, „A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok és -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése” c. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5009 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Folyadékkezelő robot szállítása és beüzemelése tartozékokkal és képzéssel
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpha-Vet Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hoffherr Albert utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1194
Ország: HU
E-mail: fulop.balazs@alpha-vet.hu
Telefon: +36 305112831
Internetcím(ek): (URL) www.alpha-vet.hu
Fax: +36 22516416
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35849440
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38900000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyarország, 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Folyadékkezelő robotikus rendszer DNS extrakció, KASP assay összemérés, és ELISA összemérő applikációkhoz.
Részei:
1. Folyadékkezelő robotikus készülék
• Zárt, környezettől izolált munkafelület, dekontaminálási lehetőség;
• Legalább 25 db, SBS méretű mikrolemez befogadása (elméleti mérőszám)
• Legalább 4 db, függetlenül mozgatható pipettázó csatorna; pipettázási tartomány 0,5-1000 μl; folyadékszint detektorral; ún. csöpögésgátló funkcióval;
• A pipettázási folyamat valós idejű monitorozása;
• Gripper a lemezek mozgatására a robot munkafelületén belül;
• Önellenőrző funkció (pipettázó csatornák hegyfelvételi mechanizmusa, pipettázó csatornák zártsága, vezetőképességi szenzor működőképessége);
• 1 db fűtő-rázó modul: Szobahőmérséklettől +105 oC-ig; amplitudó: 3mm; rázási sebesség: 100-2500 rpm;
• 1 db permanens mágnes pozíció;
• Tároló rekeszek
• 1 db vezérlő PC perifériákkal és szoftverekkel
- Nyílt programozási lehetőségű, grafikus interfészen keresztül programozható szoftver
2. Integrált Multi-Mode Microplate olvasó filteres és monokromátoros modullal UV-Vis abszorbancia, fluoreszcencia, lumineszcencia és alpha alkalmazásokhoz
• Mérési módok: endpoint, kinetikai, spektrális vagy ún. well-area;
• Microplate lemezformátumok: 1-től 384 lyukú plate-ig;
• Hőmérsékletszabályozás: +50 °C fokig; hőmérséklet pontossága: ± 0.2°C 37°C fokon;
• Rázás: lineáris, körkörös
• Abszorbancia: Xenon flash lámpa; detektor: fotodióda; mérési mód: monokromátorral; hullámhossz tartománya: 200 - 999 nm, 1nm lépésekben; monokromátor sávszélessége: 2,4nm; dinamikus tartomány: 0-4.0 OD; felbontás: 0.0001 OD;
olvasási sebessége: 96 lyukú plate: <15 másodperc, 384 lyukú plate: <30 másodperc;
• Fluoreszcens intenzitás: Tungsten halogén lámpa; detektor: PMT; hullámhossz tartománya: 300 - 700 nm
• Érzékenység: Fluorescein 5 pM (1 fmol/lyuk, 96-lyukú plate-n); olvasási sebesség: 96 lyukú plate: <35 másodperc, 384 lyukú plate: <85 másodperc;
• Lumineszcencia mérés: hullámhossz tartomány: 300 - 700 nm; érzékenység: 10 amol ATP (flash);
• Alpha detektálás: Tungsten halogén lámpa; detektor: PMT; mérési mód: filterekkel; érzékenysége: 300 amol biotinilált-LCK-P peptid, 25 μL/ lyuk, 384-lyukú platen;
• sebesség: <2 perc 96-lyukú plate leméréséhez
• Vezérlő és adatgyűjtő szoftver, mely kiértékelő modulokat tartalmaz a különböző mérési módokhoz
Egyéb:
• szerződéskötéstől számított 90 napon belül történő szállítás;
• további 30 napon belül üzembe helyezés gyártói kvalifikációval rendelkező szervizmérnök által;
• 1 db applikációs script megírása és optimalizálása, tesztelése;
• legfeljebb 3 fő felhasználói oktatása,
• minimum 12 hónap garanciális idő,
• az üzembe helyezéstől számított 10 évig az alkatrész pótlás lehetősége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35849440
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpha-Vet Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hoffherr Albert utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1194
Ország:
E-mail: fulop.balazs@alpha-vet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.alpha-vet.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
"Teljesítési határidők
a) Eladó jelen szerződésben 2. pontjában meghatározott feladatait az ajánlatában vállalt határidőig, de legkésőbb a 2018/07/08-ig köteles teljesíteni.(...)
20. Jótállási feltételek
Az Eladó az általa leszállított berendezésekre 12 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállal. Ezen időszakon belül Eladó köteles a javítást hiba bejelentésétől számítva az ajánlatában szereplő időtartamon, de maximum 48 órán belül megkezdeni.(...)"
Módosított szöveg:
"Teljesítési határidők
a) Eladó jelen szerződésben 2. pontjában meghatározott feladatait az ajánlatában vállalt határidőig (szerződéskötéstől számított 80 napon belül) köteles teljesíteni.(...)
20. Jótállási feltételek
Az Eladó az általa leszállított berendezésekre 12 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállal. Ezen időszakon belül Eladó köteles a javítást hiba bejelentésétől számítva az ajánlatában szereplő időtartamon, vagyis 24 órán belül megkezdeni.(...)"
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság elvégezte az eljárás utólagos ellenőrzését és azt jóváhagyta a szerződés egyes pontjainak módosítása feltételével.
Az ellenőrzés nem fogadta el az ajánlatkérő álláspontját, amely szerint az eredeti megfogalmazás szerint a teljesítési határidőt, valamint a javítás megkezdését érintő -„az ajánlatában vállalt …, de legfeljebb/legkésőbb …” fordulat nem enyhíti, hanem hangsúlyosabbá teszi ajánlattevőnek a vonatkozó előírás betartására irányuló kötelezettségét, azáltal hogy meghatározza az egyébként szerződésszegést jelentő mulasztás azon maximumát is, melyet elérve illetve meghaladva ajánlatkérő a teljesítést semmilyen körülmények között nem fogadja el, azaz még akkor sem, ha ajánlattevő egyébként kimentő indokot is fel tud hozni (v.ö. érdekmúlás).
Az eljárás utólagos jóváhagyásának feltétele a szerződés módosítása volt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben