Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10064/2018
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:1. feladat: 1122 Budapest, Ráth György utca 18-20. (hrsz.: 10020) 2. feladat: 1125 Budapest, Zalai út 2. (hrsz.: 10761/74) 3. feladat: 1121 Budapest, Őzike utca 32. (hrsz.: 9138/9) 4. feladat: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 31. (hrsz.: 7745) 5. feladat:1126 Budapest, Németvölgyi út 46. (hrsz.: 8260) 6. feladat: 1125 Budapest, Zalai út 2. (hrsz.: 10761/74) 7. feladat: 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b (hrsz.: 6832/1) 8. feladat: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 28/a (hrsz.: 7780/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:3R Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Intézményi felújítások és fejlesztések”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Intézményi felújítások és fejlesztések
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53617923 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Intézményi felújítások és fejlesztések”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45111100-9
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1. feladat: 1122 Budapest, Ráth György utca 18-20. (hrsz.: 10020)
2. feladat: 1125 Budapest, Zalai út 2. (hrsz.: 10761/74)
3. feladat: 1121 Budapest, Őzike utca 32. (hrsz.: 9138/9)
4. feladat: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 31. (hrsz.: 7745)
5. feladat:1126 Budapest, Németvölgyi út 46. (hrsz.: 8260)
6. feladat: 1125 Budapest, Zalai út 2. (hrsz.: 10761/74)
7. feladat: 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b (hrsz.: 6832/1)
8. feladat: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 28/a (hrsz.: 7780/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi munkák elvégzésére:
1. feladat - Krisztinavárosi Bölcsőde:
Utcai, kétszárnyú acél kapu (méret: 3500x1500mm) bontása, új bejárati kapu gyártása és beépítése, elektromos mozgatással, kaputelefonos beléptető rendszerrel.
2. feladat - Zugligeti Bölcsőde:
Gyermek mosdó részleges gépészeti felújítása történik, külső-belső szennyvízvezeték cserével, alapáttöréssel. A vezetékcserék kapcsán járulékos munkák elvégzése szükséges. A leszerelt berendezési tárgyak egy része visszaszerelésre kerül.
Felnőtt vizesblokk részleges gépészeti felújítása történik, külső-belső szennyvízvezeték cserével, alapáttöréssel. A vezetékcserék kapcsán járulékos munkák elvégzése szükséges. A leszerelt berendezési visszaszerelésre kerülnek.
Cserére kerül a földszinti folyosói álmennyezet 190 m2-es felülete, 15 db új lámpa beépítésével.
3. feladat - Normafa Tagóvoda:
Udvar felöli csoportszoba ablakok árnyékolása. Összesen 70 m2 redőny készítése.
4. feladat - Orbánhegyi Tagóvoda:
Négy udvar felöli csoportszobában ablakok árnyékolása. Összesen 54,9 m2 redőny készítése.
5. feladat - Mackós Óvoda:
Az emeleti gyermek mosdónak és a személyzeti WC-nek a teljes körű építészeti- és gépészeti felújítása történik. A felújítás magában foglalja 70 m2 fal- és padló lapburkolat cseréjét, vakolatcserét, falfestést, nyílászárók mázolását. Épületgépészeti munkák: új víz nyomó- és lefolyóvezetékek szerelése, berendezések cseréje. Elektromos vezetékcsere, új lámpák és ventillátor felszerelése történik.
Új radiátorburkolat, WC elválasztó falak, polcok, tükrök, pipere tárgyak stb. kerülnek felszerelésre.
6. feladat - Zugliget Óvoda:
Két gyermekmosdó teljes körű építészeti- és gépészeti felújítása történik. A felújítás gyermekmosdónként magában foglalja 70 m2 fal- és padló lapburkolat cseréjét, válaszfalbontást, vakolást, falfestést, nyílászárók, csövek, állványok mázolását. Épületgépészeti munkák: új víz nyomó- és lefolyóvezetékek szerelése, berendezések cseréje. Elektromos vezetékcsere, új lámpák felszerelése történik.
Új WC elválasztó falak, tükrök, pipere tárgyak stb. kerülnek felszerelésre.
Az udvaron felújításra kerül 148,5 fm burkolt tereplépcső és 150 m2 új térburkolat készül. Az óvoda víz alapvezetéke cseréje 110 m hosszban.
7. feladat - Városmajori Óvoda:
Udvari, mészkő burkolatos vasbeton (4 m3) tereplépcsők felújítása (60 m), lépcsőkísérő terméskő támfal (12 m3) átépítése.
8. feladat - Félsziget Klubház:
A Félsziget Klubház részére új telephely kialakítása. Az új funkcióhoz teljes körű építészeti-, gépészeti és elektromos felújítás történik. Bontások: hagyományos és szerelt válaszfalak bontása; lapburkolatok, fali csempe és szőnyegpadló bontása; galériára vezető lépcső elbontása és átépítése; a galéria álmennyezetének bontása; nyílászárók bontása. Az új helyiségcsoport kialakításához új szerelt válaszfalak és fém vázszerkezetre szerelt előtétfalak készülnek. Falakra és részben a padlóra lapburkolat kerül, a padozat többi részén laminált padló fektetése történik. Új belső és külső nyílászárók kerülnek beépítésre. A galéria mennyezetén új vakolat lesz. A falfelületek részben festést, részben tapétát kapnak. Új gázüzemű kazán elhelyezése, bekötése és kéménybélelés történik. Az épületgépészeti vezetékek újonnan kerülnek kialakításra, új berendezésekkel. Elektromos vezetékcsere, új lámpák és ventillátor felszerelése történik.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. Az időbeli- és térbeli összehangolt megvalósítást legoptimálisabban és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során  20
2 3. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 3R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 35. als.5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12810370-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53617923
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 3R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 35. als.5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12810370-2-43

Hivatalos név: Mátyus és Mátyus Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külterület hrsz 121/50.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12641154-2-13

Hivatalos név: Regnum-Trend Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szamóca u. 14/A.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778297-2-13

Hivatalos név: WEST-THERM Energetikai Üzemeltető és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Compó u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13120407-2-43

Hivatalos név: DELANTE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Nádor utca 6.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14441857-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges