Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10177/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közérdekű tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_2sbrv8/index.html
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú „Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1249998161 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
Rövid leírás:
A bajnai Sándor-Metternich kastély (műemlék) középkori alapokra épült, az együttes legteljesebb kiépítésére a 19. század első felében került sor Hild József tervei szerint. A kastély főépülete és mellékszárnyai két udvart zárnak körül. A főépület egyemeletes, a mellékszárnyak földszintesek, kis részben alápincézve. A kastély parkját a településen átvezető országút osztja ketté. Az együttes kiemelkedő értéke a főépület gazdag falfestésekkel díszített térsora, az ún. orangerie a pálmaházzal, valamint a pincében elhelyezkedő konyha. A feladat a kastélyegyüttes részleges helyreállítása, ami a főépület teljes és a mellékszárnyak részleges helyreállítását, a park felső részének részleges felújítását foglalja magában.
Alapadatok:
A kastélyegyüttes beépített területe: 2.702 m2
Ebből felújítandó, a fejlesztési programba bevont alapterület (mennyiség): 1973,58 m2
A kastélypark területe (hrsz. 566 és 568/2): 1954 m2
Rekonstrukcióval/felújítással érintett területek az alábbiak:
Díszudvar:1076m2
Díszkert:3742m2
Cselédudvar: 343 m2
Továbbá a kastélyparkban felújítási/rekonstrukciós munkák további 96739 m2-t érintenek.
A faápolási munkák a teljes park területét érintik.
Tervezett építőmesteri és belsőépítészeti munkák:
A felújítás a kastélyegyüttes főépületét („K” szárny) teljes körűen, a mellékszárnyakat részlegesen érinti.
A főépületen sor kerül a szerkezetek megerősítésére, a falszerkezetek és a padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelésére, a meglévő homlokzati nyílászárók felújítására, a belső nyílászárók restaurálására, felújítására, illetve rekonstrukciójára. A tetőfedés kisebb javítására, a homlokzat általános felújítására kerül sor. Átépítendő a díszudvari terasz szigetelési rendszere, burkolata, illetve mellvédje. Újonnan készülnek az aljzatok, igényes hideg- és meleg és burkolatok. Az épületben magas igényű víz-csatorna, központi fűtés (padlófűtéssel, illetve radiátoros fűtéssel), erős- és gyengeáramú hálózatok készülnek.
A melléképületek egy részében kialakítandók a kiszolgáló és üzemi terek, helyreállítandó a pálmaház és az orangerie térsora, felújítandó a pinceszinti történeti konyha. Elkészítendő a falszerkezetek és a padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelése. A díszudvari homlokzat egésze, az egyéb homlokzatok egy része kerül felújításra, a tetők kisebb javítást igényelnek. A homlokzati és a belső nyílászárók újonnan készülnek részben történeti mintára, részben kortárs kialakítással. Kiépítendők az erős- és gyengeáramú hálózatok, a villámvédelem, a víz-csatorna, központi fűtés (radiátorokkal) rendszer a kazánházzal, szellőzési rendszerek. A főépület esetében vízszintes, illetve függőleges fúrt-injektált falszigetelés készítése hézagtömítő akrilát géllel 193 m2 falkeresztmetszetben, a melléképületek esetében (ABCD szárny) 89 m2 falkeresztmetszetben (utólagos talajnedvesség elleni szigetelés a fő és melléképületeken).
A belsőépítészeti munkák körébe tartoznak a beépített bútorok, felszerelési tárgyak, a közönségforgalmi terek kiemelt igényű világítótestei és mobiliái (a kiállítási tárgyak, enteriőrök kivételével), növénydekorációk.
Tervezett restaurálási munkák:
Kiemelt szakrestaurátori feladatot jelent a főépület barokk és klasszicista díszítőfestéseinek és gipsz tagozatainak restaurálása, illetve rögzítése és védelme. A munkák keretében kiemelt igényszinten készül az ún. Római és Etruszk terem falképeinek és mennyezetének helyreállítása. Szakrestaurátori feladatot igényel az emeleti belső ajtók és az ún. női szalon falburkolatainak restaurálása, kiegészítése, pótlása, faanyagvédelme. Szakrestaurátori feladatot jelent a főépület kőmozaik padlójának javítása és a pálmaház/orangerie területén lévő kőmozaik padlók felvétele, visszahelyezése, kiegészítése. Szakrestaurátor munkát igényel a melléképületeken a fém rácsozatok (kovácsoltvas és spiáter) és fém nyílászárók (üvegfalak, ajtók) restaurálása, pótlása.
Tervezett parképítési munkák:
Parképítési feladatot jelent a kastélypark területén növényirtási és telepítési munkák, különféle utak és burkolt felületek létesítése, vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokkal. Kiemelt igényszinttel készítendő el a díszudvar és a díszkert parképítése. Részleges helyreállításra kerül sor a cslédudvar területén. Egyedi és típus kerítés építendő a park északi határain, új gazdasági kapu készítendő a kerítésfalon.
A parképítéssel összehangoltan kell elkészíteni a belső közműveket: erős- és gyengeáramú hálózatokat, víz-csatorna hálózatot, 2x60 m3 tüzivíz tartályt, locsolórendszert, és gázhálózatot, fel kell újaítani a csapadékelvezető hálózatot. Külső közműbekötést igényel az erősáramú csatlakozás és a szennyvízcsatorna, víz- és gázhálózati csatlakozás adott.
Opcionális mennyiségek
1. Opció:
Restaurátori tételek, a korabeli fal és mennyezet festések - kivéve, amelyek restaurálása az alaptételekben szerepel - teljes körű feltárása és restaurálása.
2. Opció:
Díszudvar felé eső emeleti terasz vonatkozásában új vízelvezetési rendszer készítése. DK-i árkádos folyosó homolokzatfelújítási munkái (többek között vakolás, festés, asztalos és kőszerkezetek javítása, pótlása felújítása, fémelemek restaurálása). Pince (konyhapince) lejáró lépcső felújítása, és megerősítése (többek között új vasbeton támfal és lépcső alszerkezet). Pince (konyhapince) felújítása az építészeti és restaurátori terveknek megfelelően.
Tájépítészeti tételek kapcsán öntözőrendszer, kertvilágítás kialakítása, szőrt burkolatú sétautak építése, cselédudvar tájépítészeti kialakítása.
3. Opció:
- „E” szárny helyreállítása: az ún. pálmaház és orangerie helyreállítása, építőmesteri és restaurátor munkák, különös tekintettel a homlokzati nyílászárók beépítésére, belsőépítészeti installációk és mobiliák, épületvillamosság és épületgépészeti szerelések
- Díszkert helyreállítása: az ún. orangerie előterében kialakítandó formális díszkert kertépítési és növénytelepítési munkái, burkolatai, kerti mobiliái, a terület kerti világításával és öntözőrendszerével
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  10
2 M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  10
3 M2.4) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 6 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18037 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1087025380
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1249998161
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pharos 95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601-2-13

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Építőmesteri munkák, szerkezetépítési munkák, közműépítési munkák, előre-gyártott épületszerkezeti elemek gyártása, elhelyezése, fém- és lakatos szerekezeti munkák, asztalos munkák, ács- tetőfedő és bádogos munkák, belsőépítészet, ács- bádogos munkák, szigetelések, épületgépészeti munkák, erősáramú szerelési munkák, restaurátori feladatok, épületfelügyeleti munkák, kert- és tájépítészeti feladatok, gyengeáramú szerelések és berendezések elhelyezése, projektirányítási munkák
Alvállalkozók megnevezése, adószáma: KÉRÓ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2083 Solymár, Ásvány utca 12.; 22845995-2-13); AN-UDART Restaurátor és Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Gerinc u. 54.; 13920984-2-43); Antik-Pappart Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Adria sétány 14.; 25932528-2-42); RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2051 Biatorbágy, Szent István u. 19.; 12285280-2-13); Cellin-Art Restaurátor, Ötvös és Belsőépítész Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Ady Endre u. 103. fszt. 1.; 12849950-2-43); Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; 11266101-2-43)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges