Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:10246/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csorvás Népművészetéért Egyesület
Teljesítés helye:5920 Csorvás,. Tanya 183. hrsz.: 0129/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csorvási Építőmester Bt
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csorvás Népművészetéért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25947
Postai cím: Tanya - 183
Város: Csorvás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5920
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hudák Józsefné
Telefon: +36 30 4949153
E-mail: szotteskuria@gmail.com
Fax: +36 30 4949153
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szőttes-Kúria épületének felújítás és bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csorvás Népművészetéért Egyesület, Csorvás, Tanya 183. szám alatti kérelmező (a továbbiakban: építtető) részére engedélyt adok arra, hogy a Csorvás, Tanya 183. szám alatti, 0129/2. helyrajzi számú telken „Szőttes Kúria” megnevezésű kézműipari műhely rendeltetésű épületét bővítse, illetve tűzívíz tárolót létesítsen.
Az engedélyezett építmény rendeltetése, önálló rendeltetési egységek száma:
- A kézműipari műhely rendeltetésű épület a bővítést követően szabadon-álló, földszintes egy önálló rendeltetési egységből áll. Bruttó alapterülete 989,51 m2 hasznos alapterülete 846,63m2
- A műhely-bővítmény hasznos alapterülete 337,84 m2
Helyiségei: összekötő folyosó,
előcsarnok, öltöző, raktár, akadálymentes WC, szövő műhely.
- A terasz és tornác bővítmények összes hasznos alapterülete 68,11 m2
- A tervezett zárt kialakítású flexibilis tűzivíz tároló befogadó hasznos térfogata 90 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 169618270 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szőttes-Kúria épületének felújítás és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5920 Csorvás,. Tanya 183. hrsz.: 0129/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I/Építészet
Az épületszerkezetek ismertetése
Alapozás: A meglévő épület alatt tömör tégla sávalap található. A keleti és a nyugati oldalon készülő bővítmények és a meglévő épület között 2 cm dilatációs hézagot kell hagyni. A bővítmény vasbeton oszlopai és pillérei alatt vasbeton pontalapok készülnek. Az új épületet és a meglévő összekötő nyaktag alatt is pontalapok készülnek. A dilatációs hézagot itt is ki kell hagyni a meglévő és az új épület alapjai között. A szövőüzemi új épület alatt is pontalapok készülnek. A meglévő épületben készülő utólagos kiváltások vasbeton oszlopai alatt vasbeton pontalapok készülnek. A szerelt válaszfalak vasbeton aljzatbetonra, illetve az ipari padlóra kerülnek.
Lábazat: A meglévő épület alatt tömör tégla lábazati fal található. Az új épületrészek alapjai tetején vasbeton gerendarács készül. A meglévő épületben készülő kiváltások pontalapjai felett is vasbeton gerenda készül.
Talajnedvesség elleni szigetelés: A meglévő épület falai alatt nem készült talajnedvesség elleni szigetelés. A padló alatt a teljes épületben új talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni. Az új épületrészben a falak és a padló alatt talajnedvesség elleni szigetelést kell beépíteni. A talajnedvesség elleni szigetelés anyaga épületen belül lehet oxidbitumenes lemez. A kültéri szigetelés anyaga üvegfátyol hordozórétegű plasztomer bitumenes vastaglemez. A szigetelést teljes felületen kell a kellősített aljzathoz leragasztani. A lemezek átfedése minimum 10 cm.
Függőleges teherhordó szerkezet, külső térelhatárolás: A meglévő épületrészen a falak vegyes falak. Egy részük égetett tömör agyagtégla, más részük vályogtégla. A nyugati oldalon meglévő romos épületrész elbontásra kerül. A nyugati oldalon a vakolat több helyen hiányzik.Ezeken a helyeken a falazat az eső és a fagy hatására károsodott. Itt a laza, sérült részeket el kell távolítani. A javítást rabicos vakolással, vagy kisméretű tömör téglából készített éltégla fal elé falazással kell elvégezni. Az éltégla falat két soronként acél csapokkal be kell kötni a falazatba. A falak együtt dolgozása érdekében a készülő vasbeton aljzatot a falakba 10-12 cm mélyen be kell ültetni. A bővítményként készülő két fedett terasz pillérei és oszlopai vasbetonból készülnek. Az új épület falai vasbetonpillér merevítéssel nútféderes kerámia falazóblokkal épülnek. A végfalakon készülő vasbeton pillérek az oromfalon is folytatódnak a koszorú felett. Az ipari padló feletti első sor zsalukővel készül annak érdekében, hogy ütközésálló lábazat legyen. Az összekötő épületrész fa oszlopokkal épül. Az oszlopok a vasbeton lábazati gerendába acél szerelvénnyel kapcsolódnak. Ezeket a látszó szerkezeteket gyalult kivitelben kell készíteni. A térelhatárolás ezen a részen fa nyílászáró.
Válaszfal: A meglévő válaszfalak anyaga tömör égetett agyagtégla. Az új válaszfalak gipszkarton burkolatú szerelt falak. A szerelt falak burkolata 2x1 réteg gipszkarton lap, vizes helyiségekben impregnált, az egyéb helyiségekben normál gipszkarton, a lapok vastagsága 12,5 mm. A vázszerkezet a rém rendszerelemek felhasználásával készül. A függőleges bordák tengelytávolsága maximum 60 cm. A csavarok távolsága bordairányban maximum 17 cm.
Áthidalások: A meglévő áthidalások fa gerendák és tégla boltövek. A meglévő épületben a meglévő áthidalókat felül kell vizsgálni. Az új ajtók és ablakok esetében kerámia köpenyelemes azonnal terhelhető áthidalókat kell beépíteni. A nagy nyíláskiváltások esetében a nyílás két oldalán vasbeton pillérek készülnek. Ezekre kerülnek az IPE acélgerendák. Az álmennyezet fölé kerülő gerendákat csak alapmázolni szükséges. A többi kiváltás esetében kifalazást vagy kibetonozást kell alkalmazni.
A bővítmény pillérei és oszlopai felett vasbeton gerenda készül. Az összekötő folyosó fa oszlopai fellett fa talpszelemen adja az áthidalást. A szövőüzemi épületrész nyílásai felett vasbeton gerenda készül.
Födém: A meglévő épületen borított gerendás fafödém található. Az átalakítás során a födém állapotát szemrevételezéssel át kell vizsgálni, a szükséges javításokat el kell végezni. A meglévő épületrészen a födém alá gipszkarton álmennyezet készül, függesztett kivitelben, fém rendszerelemek felhasználásával. A kétirányú bordarendszer függesztett elemeinek maximális tengelytávolsága 1,0 m, az erre kerülő bordák tengelytávolsága maximum 40 cm. Az új épületrészen a tetőszerkezet alsó övére gipszkarton burkolat kerül. A gipszkarton burkolatok fölé párázáró fóliát kell beépíteni, melynek folytonosságáról öntapadó szalaggal kell gondoskodni. Különösen oda kell figyelni a fólia és a fal közötti kapcsolat párazáró módon történő kialakítására. A meglévő épületrészen a teraszok felett könnyűszerkezetes födém épül. A tetőszerkezet alsó síkjára gyalult, hornyolt fenyő lambéria burkolat készül.
Koszorú: A meglévő épületen nincs koszorú. A bővítményi alaptestek felett vasbeton lábazati gerendarács készül. A vasbeton pillérek és oszlopok felett vasbeton koszorúgerenda készül, mely a falazott oromfal tetején is körbe fut. A szövőüzemi épületrészen is készül körbefutó lábazati vasbeton gerendarács. A falazott falakat vasbeton pillérek merevítik, melyek tetején körbefutó vasbeton koszorú készül. A koszorúgerenda az oromfalon a fal tetején is körbe fut.
Fedélszerkezet: A meglévő épületrészen kétállószékes hagyományos fedélszék található függőleges oszlopokkal és bakdúcos kialakítással. A kivitelezés során a fedélszerkezetet át kell vizsgálni, a szükséges javításokat el kell végezni. A javításhoz csak gomba, rovar és tűzelleni védelemmel ellátott faanyagot lehet felhasználni. Az új épületrészek közül a szövőüzem, a meglévő épületnél a tornác és a terasz felett szeglemezes tetőszerkezet készül. (A gyártmányterv készítése a kivitelező feladata.) Az összekötő folyosó felett hagyományos tetőszerkezet készül talpszelemennel és taréjszelemennel, fogópárral. A taréjszelem anyaga IPE acélgerenda, melynek tetején fenyő palló fogadja a szarufákat. A talpszelemen a fenyőfa oszlopok tetejére kerül. Az oszlopokhoz acél csapok rögzítik. Az új tetőszerkezethez is csak gomba, rovar és tűzelleni védelemmel ellátott faanyagot lehet felhasználni. Az új épületrészeken a teljes tetőfelületre tetőalátétfóliát kell teríteni. A fóliát a toldásoknál ragasztószalaggal kell folytonossá tenni. Fontos, hogy az oromfalaknál és az eresznél a fólia és a bádogozás közötti kapcsolat biztosított legyen. Ehhez hideg bitumenesemulziót célszerű használni.
Hőszigetelés: A meglévő épületrészben a padlóba lépésálló, terhelhető hőszigetelést kerül beépíteni. A hőszigetelés fölé technológiai
szigetelésként 1 rtg. PE fóliát kell teríteni. Az álmennyezet fölé szálas hőszigetelés kerül. A felső rétegnek üvegfátyol kasírozással ellátottnak kell lennie. Az új épületrészen a padlóba szintén lépésálló, terhelhető hőszigetelés, a födémre szálas hőszigetelés kerül. A falakon és lábazati gerendán polisztirol hab hőszigetelés készül. A vasbeton szerkezet külső oldalára kiegészítő hőszigetelést kell elhelyezni. A homlokzati hőszigetelést ragasztással és dűbelezéssel kell a falhoz rögzíteni. A ragasztást perm-pont módszerrel kell kivitelezni. A dűbelek darabszáma mezőben minimum 6 db/m2, a sarkokon és az oromfalszélein minimum 8 db/m2. A homlokzati tagozatok anyaga polisztirolhab. Az éleket élvédővel kell ellátni.
Héjazat: Kerámia cserép. A meglévő épületrészen a fedést át kell vizsgálni. A sérült elemeket ki kell cserélni. Az új épületrészeken gyártói utasításnak megfelelő szükséges mennyiségű szelőzőcserepet kell elhelyezni. Az ereszvonal mentén fém hófogókat kell elhelyezni háromsorban.
Vakolatok: A meglévő épületrészen a belső és a külső sérült vakolatokat le kell verni. A vakolatok pótlásához vályogtégla felület esetén műanyag rabichálót kell felerősíteni. Erre kell az előfröcskölés után a hagyományos alapvakolatot, majd a simító vakolatot elkészíteni. A nedvesedéssel terhelt falakon a padló feletti 1 m magasságig vegyszeres szárító vakolatot kell készíteni. A bővítményeken a vasbeton és a falazott szerkezetekre homlokzati vakolat készül. A homlokzati tagozatok homlokzati polisztirolhabból lesznek kialakítva. A lapokat ragasztással és mechanikus rögzítéssel kell felhelyezni, majd beágyazott üvegszövettel kell ellátni. A homlokzati tagozatok a meglévő falakon vakolatból, a bővítményen polisztirolhabból készülnek. A külső és a belső falfelületen előfröcskölésen készülnek a vakolatok. A belső felületek esetén simító réteg is készül. A külső felületeken csak a burkolatlan felületeken készül simító réteg.
Nyílászárók: A meglévő és az új épületrészekbe fokozottan hőszigetelő faszerkezetű külső nyílászárók kerülnek beépítésre. A belső könyöklők anyag fa, a külsőké PE bevonatos horganyzott acéllemez. A konyhai átadóablakok esetében a könyöklő anyaga csempeburkolat. A belső ajtók faszerkezetűek, hossztoldott lucfenyőből. Az üvegezett ajtók át nem látszó (pl. csincsilla) üvegezéssel készüljenek. A belső ajtók vakküszöbbel szereltek legyenek. A külső ajtó esetén az akadálymentesen használható útvonalon a küszöb nem lehet 2 cm-nél magasabb. A beépítés mechanikus rögzítéssel és PUR hab ragasztással történik, előre elkészített nyílásba. A szövőüzemi épületrészen lenyitható, lépcsővel ellátott, hőszigetelt padlásfeljáró ajtó kerül beépítésre. A nyílászárók kialakításánál ügyelni kell az akadálymentesítési tervben leírtak maradéktalan betartására. Lakatosszerkezet: Hőszigetelt acél ipari szekcionált kapu kerül beépítésre a szövőüzemi épületrészen. Az átjáró épületrészben egyoldali korlát készül, kétsoros kapaszkodóval az akadálymetesítési tervben leírtak szerinti kialakítással. A korlát anyaga acélcső. zártszelvény és laposacél. Bádogos szerkezetek: A tetőbádogozások, a függőeresz és lefolyócsatornák anyaga horganyzott acéllemez. Az ablakpárkányok anyaga PE bovonatos horganyzott acéllemez.
Burkolatok: A szövőüzemben a padlóburkolat kéregerősített ipari betonpadló. Egyéb helyeken hajópadló és kerámialap. Az aljzatbetonoés az ipari padló kerülete mentén peremszigetelést kell elhelyezni. dilatációt a kiviteli tervben meghatározottak szerint kell kialakítani. lábazatburkolat anyaga kerámialap burkolat esetén a burkolanyagával megegyező. A hajópadló esetébe fenyő szegőlécet kealkalmazni. A vizes helyiségekben (valamint a vizes berendezési tárgya1,5 méteres környezetében) a falakon az ajtók magasságácsempeburkolat készül. Az akadálymentesítési tervfejezetben leírtakszigorúan be kell tartani.
Felületképzés: A belső vakolt falak beltéri mészfestékkel, a gipszkarton falak és a gipszkarton mennyezet diszperziós festékkel festettek. felületeket gletteléssel kell ellátni. A meglévő épületrészen vegyszeres vakolatok felületén csak páraáteresztő glettet lehhasználni. A festés előtt alapozót kell felhordani. A fa nyílászárók lazúfestéssel készülnek. Az acélkorlát három rétegben mázolva készül. A homlokzaton a tervlapok szerint homlokzatfestés készül. A festéelőtt alapozót kell felhordani. A látszó faszerkezetek lazúr mázolásskészülnek. Az akadálymentesítési tervfejezetben leírtakat szigorúan bkell tartani.
Járda és térburkolat:Közlekedési műszaki leírás szerint kialakított beton térkő, illetve zúzottkő burkolat.
Tűzii-víz tároló: Alapozás: A humusz eltávolítását követően geotextil kerül lefektetésre, majd két réteg zúzottkő ágyazat készül. Az alsó NZ 35-55 (10 cm) vastagság, a felső NZ 4-11 (vastagság 5 vm) kővel. Az altalajt és a zúzottkő rétegeket tömöríteni szükséges.
Tároló: Földfeletti műanyag tartály a szükséges feltöltő, leeresztő és vízvételi szerelvényekkel, gyártó által kompletten szállítva. A
szívócsonkon csatlakozást biztosító szerelvénnyel. A szívócsonk acélzártszelvény csőhöz van rögzítve.
Kerítés: Vasbeton oszlopok, horganyzott drótfonat, zártszelvény keretes kiskapu.
II/Statika
A meglévő, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület vegyes teherhordó szerkezetű. Mivel egy meglévő épület átalakításáról van szó, és az épületet az MSZ 15000 -es szabvány sorozat szerint tervezték, ezért a TSZ 01-2010 Műszaki Szabályzat ajánlását figyelembe véve az átalakítás során a teherbírás meghatározása is az MSZ 15000-es szabványok felhasználásával készült.
A bővítések hosszfalas teherhordó egységből állnak A bővítéseken vb födém nem készül, a falakat vb pillérek merevítik. A falakat erősített vasalású vb koszorú fogja össze. Az új épületrészre szeglemezes tetőszerkezet készül. Az összekötő folyosó tartószerkezete faszerkezet, acélgerendás taréjszelemen alátámasztással. A bővítés tervezése az Eurocode szabvány előírásai alapján történt.
A tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. Az alkalmazott műszaki megoldások a vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelőek, eltérő műszaki megoldás nincs. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak megfelelnek az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Az összes beépített anyagnak és szerkezetnek a Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzállósági határértéket el kell érnie, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
Bontás: Az építési engedély szerint a kúria épülethez később bővítésként épült, a nyugati homlokzat közepén található, félnyereg tetős raktárhelyiség, valamint a tároló szín, melyben a régi szövő gépeket tárolják, elbontják. A bontást az építéssel ellentétes sorrendben kell végezni.
III./Épületvillamosság
Az épület kockázati besorolása a tűzvédelmi műszaki leírást szerint „AK” - alacsony kockázati osztály. A tervezett épület egy önálló tűzszakaszt alkot. A létesítmény villamos fogyasztásmérésére jelenleg egy S20 típuső nagyfogyasztói mérőszekrényben van megoldva, mely a szomszédos telken helyezkedik el. A jelenlegi villamos csatlakozási érték 3x25A. A mérőóraszekrényhez alumínium foldkábellel csatlakozik a tervezett létesítmény telekhatárán elhelyezkedő alumínium tokozott szekrény, ahonnan légkábellel van ellátva az épület villamos elosztó berendezése.
Helyszíni felmérések és a kiviteli tervek készítése során megállapított teljesítményadatok értelmében az épület villamos teljesítményigényét 30kw értékben határoztuk meg, melyhez a jelenlegi rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény nem elegendő. A meglévő alumunium tokozott szekrény elbontását követően a Ge-1. sz. terv szerinti helyen kell telepíteni a fogyasztásmérőtől érkezett meglévő földkábelt fogadó KF1 jelű szekrényt. A tervezett épület jelenlegi légkábeles csatlakozását SZAMKM 2x25mm2 földkábellel terveztük kiváltani a KF1 jelű kábelfogadó szekrénytől.
Térvilágítás: LED lámpatestekkel kívántuk megoldani.
Mesterséges világítás: A létesítmény világítását teljes egészében LED fényforrással szerelt lámpatesteket terveztük.
Tervezett közepes megvilágítási szintek:
- bemutató terem: 300 lux
- oktató-étkező: 500 lux
- varroda: 750 lux
- irodák: 500 lux
- ajándékbolt: 400 lux
- közlekedők: 100 lux
- előcsarnokok: 200 lux
- szövő műhely: 500 lux
A leírás része továbbá: világítás, aljazatok, csatlakozók szerelése, villámvédelem, túlfeszültség védelem elosztó berendezések telepítése.

IV/Épületgépészet
A felújítás magába foglalja az újonnan létrejövő gépészeti (fűtési, HMV, szennyvíz) kezelésével és megvalósításával kapcsolatos munkálatokat a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Az épület gázellátásának kialakításához külön gázengedély terv szükséges, melyet az Égáz-DégázbFöldgázelosztó Zrt. győri központjában kell engedélyeztetni. A lehet engedélyezésre benyújtani a terveket. Kivitelezést csak Engedélyes által jóváhagyott tervek alapján lehet megkezdeni. A telek jelenleg nem rendelkezik gázellátással. A beruházás során a G-6:1”-1” csatl.-ú gázmérő ill. a Gázgép EKB-10/G53 (p=0,1-6bar/26,5mbar, L=161mm, G5/4”) nyomásszabályozó telekhatáron belül, meglévő védőszekrényben kerülne elhelyezésre. A fogyasztói vezetékek egyrészt térszint alatti O63x5,8/PE80/G vezetékekkel csatlakozik az épületekhez ill. épület oldalfalán vezetve, acélcső vezetékkel csatlakozik a tervezett gázkazánhoz.
Tervezett gázfogyasztó berendezés:
- 1db Baxi Luna Duo-tec MP 1.60 zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán, Q=56,6kW, „C33”,V=6,00Nm3/h. Kazán Baxi O80/125 PPs/Alu levegő-füstgáz szettel szerelve, mely tetősík fölé valókivezetéssel Szükséges igényelt földgázmennyiség: 6,0Nm3/h.
Az épület energetikai számítása építész tervdokumentáció szerint készült. Méretezésnél figyelembe vett külső hőmérséklet: -15°C. A tervezett épület hővesztesége:42,6.kW. Részletesen lásd alábbi táblázatban ill., külön energetikai méretezésben. Az energetikai számítás a 7/2006 (V.24) TNM Költségoptimalizált követelmény szint szerinti állapota szerint készült
V/Tűzvédelem
A tervezéssel érintett építményben - a létesítmény, azon belül az adott kockázati egységközösségi alaprendeltetésének megfelelően - népművészeti bemutatók, foglalkozások, szövés,varrás, ruhák, szőttesek értékesítése, turisztikai szolgáltatások történnek. A tervezett tevékenységsorán jellemzően a különböző textíliák és kis mennyiségű éghető csomagolóanyag fordul elő. Robbanás-veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok felhasználását nem tervezik.
Az OTSZ 5.0. IV. fejezet (Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás) előírásai alapján, azon belül a 10. § (2) bekezdésben foglaltak értelmében a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. mellékletben foglalt 1-4. táblázat szerinti kockázati osztályának figyelembevételével került meghatározásra. Az aktuális tevékenységből, alaprendeltetésből adódóan a tervezéssel érintett önálló kockázati egységet az alacsony kockázati (AK) osztályba sorolom.
VI/Akadálymentesítés
A tárgyi telek Csorvás külterületi részén fekszik jól megközelíthetően. A telken lévő meglévő épület kerül bővítésre, üzem épület is lesz, de szolgáltatás tevékenység, funkció is készül, mivel vendégeket is fognak fogadni. Bemutatják az üzemet, illetve helyben lehet vásárolni. Ezért a 1998 évi XXVI. trv egésze és a 1997. évi LXXVIII. törvény 2§ 1., 9, szerint, továbbá a pályázati kiírás szerint projektarányosan, kell akadálymentesíteni, a közszolgáltatást igénybe vevők által megközelíthető tereket. A gépészeti és személyzeti részt nem kell akadálymentesíteni. Az utcáról, parkolóból A tervezés során, figyelembe van véve az összes használó igénye. Így nemek, és korcsoportok szerinti kialakítás, valamint a fogyatékossággal élőknek megfelelő kialakítás készül az épülethez projektarányosan. A megbotlás elkerülésére sík felületek, küszöb mentes kialakítások szintbeli csatlakozások, megfelelő terepjárda készülnek, mely mind az idősek, mind a gyermekek részére előnyös, valamint a mozgássérültek és látássérültek számára is megfelelő kialakítás. A tájékoztatás színekkel, piktogramokkal, feliratokkal kerül segítésre, mely gyermekeknek és felnőtteknek, hallássérülteknek egyaránt segít. Látássérülteknek tapintható feliratok, taktilis jelzések kerülnek kialakításra. Figyelembe lettek véve a szolgáltatás és épület kialakításnál azok a különleges igények, melyek a fogyatékosságból erednek. Ugyanakkor ez más felhasználói csoportok számára is kényelmesebb használatot biztosítanak. A cél az, hogy akadályok nélküli élettér és szolgáltatás jöjjön létre a tervezéssel. Így biztosítva van a lehető legtöbb ember számára a használat. A tervezés során az építészeti és szakmérnöki egyezetések által a legoptimálisabb megoldás született.
Az beruházás építés engedélyhez kötött.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama hónapban (24-48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00022
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szőttes-Kúria épületének felújítás és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csorvási Építőmester Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 9
Város: Csorvás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5920
Ország: HU
E-mail: epitomesterbt@gmail.com
Telefon: +36 209385319
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 209385319
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20849986-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 169621385
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169618270
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csorvási Építőmester Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 9
Város: Csorvás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5920
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20849986-2-04

Hivatalos név: ÉPCENTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabai út 41
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854-2-04

Hivatalos név: Békés „kas” Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Békési út 46-48
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10512162-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges