Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:10446/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:4765 Csenger, Ady E. u. 133.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"SZOLEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16695
Postai cím: Ady E. utca 133.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulácsi Mihály ügyvezető
Telefon: +36 44341645
E-mail: szatmariizekkft@gmail.com
Fax: +36 44341622
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szatmariizek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: Számítástechnika - hardverek
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Számítástechnika - hardverek
- 4 db asztali számítógép 4 db Windows, vagy azzal egyenértékű, és 4 db MS Office, vagy azzal egyenértékű programmal,
- 4 db monitor,
- 3 db notebook,
- 1 db színes lézernyomtató,
- 1 db dokkoló.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítószám: 1772645017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7987 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika - 1.rész: Számítástechnika - hardverek”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SZOLEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: info@szolex.hu
Telefon: +36 42450070
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42451605
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1642900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Számítástechnika - hardverek
• 4 db asztali számítógép 4 db Windows, vagy azzal egyenértékű, és 4 db MS Office, vagy azzal egyenértékű programmal,
• 4 db monitor,
• 3 db notebook,
• 1 db színes lézernyomtató,
• 1 db dokkoló.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1642900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SZOLEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: info@szolex.hu
Telefon: +36 42450070
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42451605
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika - 1.rész: Számítástechnika - hardverek”
"Megrendelő és Vállalkozó között 2018. május 09. napon létrejött adásvételi szerződésnek (tovább. alapszerződés) a Felek az alábbi rendelkezéseit a következőknek megfelelően módosítják:
14. Hatályba lépés
Eredeti szövegrész:
“14.1.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával, továbbá az ellenőrző szervezet támogató tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány kiadását követő napon lép hatályba, és szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad érvényben.”
Módosított szövegrész:
14.1.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával lép hatályba, és szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad érvényben."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: „Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika - 1.rész: Számítástechnika - hardverek”
"Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Felek egyező akaratával került sor, és indoka a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjaiban meghatározottak alapján, a következőkre tekintettel megalapozott.
a) A módosítást az a körülmény teszi szükségessé, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzése bizonytalan időigényű, amelyekre Feleknek ráhatása nincs, így a projekt megvalósítását - a VP3 -4.2.1-15 pályázati kódszámú felhívás alapján - Megrendelő saját felelősségére meg kívánja kezdeni, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99.§ (3) bekezdése rögzíti, hogy a támogatás folyósítás feltétele a támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés megléte, nem a szerződéses teljesítés.
Előbbiekre tekintettel a pályázati cél mielőbbi megvalósítása érdekében az alapszerződés hatálybalépését Felek - az alapészerződésben rögzítettekhez képest nem a közbeszerzési eljárás utóellenőrzéséhez és támogató tartalmú tanúsítvány meglétéhez kötik, hanem - az alapszerződés aláírásának napjaként határozzák meg.
b) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
c) Az ellenérték nem növekszik.
Előbbiek szerinti feltételek együttes fennállása okán Felek az alapszerződést a Kbt. 141.§ (4) c) pontjára alapozva módosítják, továbbá a fordított ÁFA fizetéssel kapcsolatos rendelkezéssel kiegészítésre kerül az alapszerződés szövegezése."
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1642900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1642900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény feladására a 10446/2018 sz. hirdetmény hiánypótlási felhívása alapján kerül sor oly módon, hogy jelen hirdetmény csak az 1. részre vonatkozóan kerül hiánypótlás keretében a mai nappal feladásra, a 2.részre vonatkozóan külön hirdetmény kerül feladásra.
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben