Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:10447/2018
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Egri Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ERTAMIL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23230
Postai cím: Kertész utca 128.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábri Eufrozina
Telefon: +36 36769081
E-mail: egriszakkepzesicentrum@gmail.com
Fax: +36 13977364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egriszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.egriszc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó ipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma vizesblokkjainak és beltéri ajtóinak felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó ipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma vizesblokkjainak és beltéri ajtóinak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214310-6
További tárgyak:45421131-1
45211310-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett vizesblokkok:
400-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
300-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
200-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
alagsori szint : 1 db férfi és 2 db női vizesblokk
A női vizesblokk felszereltsége
Alapterület: 11,2 m2
Felszereltség:
3 db WC
1 db hideg vizes kézmosó
2 db fűtőtest
A férfi vizesblokk felszereltsége
Alapterület: 7,3 m2
Felszereltség:
1 db WC
2 db pissoire
1 db hideg vizes kézmosó
2 db fűtőtest
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3082 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó ipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma vizesblokkjainak és beltéri ajtóinak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERTAMIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rajner K. út 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: ertamil@gmail.com
Telefon: +36 209576881
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89744532
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214310-6
További tárgyak:45421131-1
45211310-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett vizesblokkok:
400-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
300-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
200-as szint : 2 db férfi és 2 db női vizesblokk
alagsori szint : 1 db férfi és 2 db női vizesblokk
A női vizesblokk felszereltsége
Alapterület: 11,2 m2
Felszereltség:
3 db WC
1 db hideg vizes kézmosó
2 db fűtőtest
A férfi vizesblokk felszereltsége
Alapterület: 7,3 m2
Felszereltség:
1 db WC
2 db pissoire
1 db hideg vizes kézmosó
2 db fűtőtest
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90545132
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERTAMIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rajner K. út 41.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: ertamil@gmail.com
Telefon: +36 209576881
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja e szerződésmódosítás mellékletében meghatározott munkák elvégzését a mellékletben (árazott költségvetés) meghatározott ellenszolgáltatásért. A szerződésmódosítással érintett munkák elvégzésére az alapszerződés valamennyi rendelkezését, így különösen az alapszerződés III. fejezetét, megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a mellékletben foglalt munkák elvégzésének határideje e szerződésmódosítás aláírásától számított 40 nap, az ellenérték az alapszerződés szerinti részszámlázási lehetőség ütemezésébe nem számít bele, az ellenérték egy további részszámlaként fizetendő Vállalkozó részére. Amennyiben Vállalkozó részszámlát e teljesítésről nem állít ki, úgy a végszámlában kerül elszámolásra a kért ellenszolgáltatás.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a teljesítést határidőben megkezdte és 2018. április 11. napján észlelte, hogy az alagsorban található vizesblokk megbontása során szembesült azzal, hogy a padlózat alatti acél szennyvízelvezető csövek el vannak rohadva, így a felújított strangokon lezúduló szennyvíz földalatti elvezetése nem megoldott. Vállalkozó a teljesítés akadályoztatását bejelentette, majd elkészítette a probléma megoldására javaslatát, amelyet árazott költségbecsléssel alátámasztott.
Megrendelő az árazott költségbecslést elfogadta és a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a szerződés módosításának ellenőrzését kezdeményezte. A módosításhoz a Miniszterelnökség hozzájárulását 2018. május 11. napján adta meg.
A szerződést a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen módosítják:
-A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
-A módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét.
-Az ellenérték növekedése - nettó 800.600,- Ft - nem haladja meg az alapszerződés értékének - nettó 89.744.532,- Ft - 50%-át, amely nettó 44.872.266,- Ft.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89744532 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90545132 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben