Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10567/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:1875/9/A és 1875/9 hrsz;II. részajánlati kör: 1667 hrsz; 4508/1, 4499/5, 4501/3, 4517/2, 4500, 4483/1, 4629, 4501/4, 1698, 1715, 1701/6, 1705/1, 1699/2, 01028, 01031/5, 1728, 01033/15, 4631, 01032/10 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;Reedzone Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17480
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zita
Telefon: +36 74570800
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +36 74570800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Túrapont, Kilátó és Túraút tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Túrapont, Kilátó és Túraút tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19634500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Túrapont tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213100-4
További tárgyak:45453100-8
45262700-8
45212120-3
45112710-5
45223300-9
37535200-9
45112723-9
45236210-5
71322000-1
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 1875/9/A és 1875/9 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Túrapont kialakítása
A város jelenleg fő attrakciójának számító Termálfürdő szomszédságában található egy jelenleg leromlott állapotú büfésor, melyben a felújítás után helyet kap a Túrapont. Ez a városba látogató turistákkal közvetlenül kapcsolatba kerülő intézmény az alábbi funkciókat tölti be:
• Teljeskörű információszolgáltatás a komplex attrakció pontjairól: Túraútvonal, Kilátó, Látogatóközpont
• Tájékoztatás az attrakció területén működő "pecsételős rendszerről”
• Jegyértékesítés a Látogatóközpontba
• A "pecsételős" lap összegzése, "emléklap" kiállítása, jelvény/ajándék átadása
• Tájékoztatás, ajánlatkészítés, megrendelés-visszaigazolás, csoportok fogadása, koordinálása
Az épület eredetileg büfésornak készült, ezen funkcióját csak időszakosan tölti be. Eredetileg szezonális működésre szánták átmeneti jelleggel, így hőszigetelés, termikus burok nem készült a könnyűszerkezetes épületvázon. Mivel turista forgalmi útvonalba esik a hely városképileg is kedvezőtlen benyomást tesz a látogatókra. Több okból kifolyólag is indokolt a teljes rekonstrukció és teljes éves használata a létesítménynek. A létesítmény tervezett fő rendeltetése és megnevezése Túrapont. A kerékpáros és sétányos helyi turista útvonal mellett foglal helyet. Alapvetően ezen turisták és a környező rekreációs szolgáltatásokat látogató vendégek igényeinek magas szintű kielégítését céloztuk meg. Kialakítjuk a turisztikai tevékenységen belüli vendégfogadási feltételek és szolgáltatások körét. Az ajánlatkérő célja a tárgyi épület turisztikai célú fenntartható fejlesztése és egész éves működtetése.
Szolgáltatási köre összetett tagolását az alábbi felsorolásban kerül részletezésre. A létesítmény tervezésénél figyelemmel volt az ajánlatkérő az éghajlatváltozásra, ennek megfelelően a tervezett szerkezetek a hideg-meleg időjárást megfelelőn tudják viselni. Továbbá a létesítmény nem árvíznek kitett területen valósul meg, az esetleges nagy esőzések sem tudnak kárt tenni benne ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.
Szolgáltató épület: Működése jelentős részben megújuló energia hasznosítására épül. Mint fő rendeltetési egység önmagában is több meghatározó szolgáltatást tartalmaz:
- Vendégfogadó tér: a vendégek fogadására alkalmas, többfunkciós rendezvénytér.
- Gyorsbüfé jellegű étterem: ülőhelyes vendéglátást tartalmazó kifejezetten gyors és reformételeket tartalmazó vendéglátó egység. Nagy felületű homlokzati üvegportáljaival szerves kapcsolatot építene ki a természetes környezettel, valamint ezek nyáron megnyithatóak a parkoló felé, így egy átmenetet képez a vendégtér a beltéri és szabadtéri teraszos vendéglátási felületek között.
- Turista illemhely: ez egy akadálymentesített kétnemű nyilvános WC, mely egyúttal kiszolgálja a gyorsbüfé vendégeit is. Közlekedési felületekről közvetlenül elérhető. Használata nem kötődik az étterem nyitva tartásához, bejáratánál szünetmentesített éjjeli világítás létesül.
- Tourinform Iroda: a turistaútvonalak csomópontjában ideális pozíciót találtunk a Tourinform iroda kialakítására. Jól látható, könnyen megközelíthető és felszerelt a szükséges információs anyagokkal, tájékoztató füzetekkel.
- Ajándékbolt: A turisták részére egyik kötelező szolgáltatás jelen a helyi és kistérségi vonatkozású ajándéktárgyak felvonulása és értékesítése. Erre a Tourinform iroda közvetlen szomszédságában találta meg ajánlatkérő a legalkalmasabb helyet.
Parkoló: A szolgáltató épület előtt található egy régi építésű nagy kapacitású parkoló, melynek műszaki állaga erősen leromlott, helyenként a használhatatlanság mértékéig. Jelen beruházáshoz ennek egy megfelelően nagyméretű területe kerülne felújításra, újraképezésre, hogy ott megbízhatóan használható minőségi parkolóhelyek jöjjenek létre. Ez magába foglalja a szükséges felmarásokat, kátyúzásokat, zöld sziget kiemelt szegélyképzését, aszfaltozási munkákat és az útburkolati jelek felfestését. A felújításra kerülő parkolósor a vendégek számára diszkriminációmentesen hozzáférhető lesz a nap 24 órájában. Fontos megjegyezni, hogy normál parkolóhelyeken kívül kialakításra kerül az épület előtt 1 db új akadálymentes parkolóhely, valamint 3 db családbarát parkolóhely.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése. Építési beruházás megvalósítása a jogerős engedélynek megfelelően, használatbavételi engedély megszerzésére alkalmasan. A kivitelezési munka megkezdését megelőzően a közműnyilatkozatok beszerzésével, munka megkezdéséhez szükséges hozzájárulások beszerzésével, valamint a befejezést követően az energetikai tanúsítványok kiállításával, Megrendelővel egyeztetett (általa jóváhagyott) berendezések beszerzésével és beüzemelésével együtt értendő a mennyiség. A rendeltetésszerű használathoz szükséges további tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése a munka részét képezik. (úgymint például: közműellátottság; rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében)
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-1.2.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-1.2.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek) feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása mellett.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/3) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Kilátó rekonstrukciója, valamint az ehhez kapcsolódó túraút kialakítása és túraút kijelölése, tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45213100-4
45453100-8
45262700-8
45212120-3
45112710-5
45223300-9
37535200-9
45112723-9
45236210-5
71322000-1
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: II. részajánlati kör: 1667 hrsz; 4508/1, 4499/5, 4501/3, 4517/2, 4500, 4483/1, 4629, 4501/4, 1698, 1715, 1701/6, 1705/1, 1699/2, 01028, 01031/5, 1728, 01033/15, 4631, 01032/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Kilátó rekonstrukciója, valamint az ehhez kapcsolódó túraút kialakítása és túraút kijelölése
A második fő projektelem a város nevezetes helyén, a Fenyvesben található Kilátó rekonstrukciója. Az elavult műszaki állapotban lévő Kilátó egyedi tervezésű, új külsejének köszönhetően az ide érkező turisták számára egyedülálló élményt nyújtana, hiszen gyönyörű kilátás nyílik innen a városra. A mellette található parkos részen helyet kapnak további családbarát eszközök, (Például hinták, kötélhíd, fedett pihenőhelyek.)
A Várhegyi túraútvonal fő attrakciója a túraút csúcs-pontján található, jelenleg rossz műszaki állapotú, felújításra szoruló, acélszerkezetű kilátótorony. Statikai és villámvédelmi szakvélemény egyaránt javasolja a Kilátó rekonstrukcióját. Bár a Kilátó a lépcsőszerkezetével rendeltetésszerű használatra alkalmas, de látványelemként nem megfelelő. A túraút megkerüli a Kilátót és két oldalról is megközelíthetővé teszi. A Kilátó külső talapzatának betonburkolata műszakilag kifogásolható. Szükséges egy új, biztonságosan használható szerkezet - járófelület - megépítése a talajon. A padozat anyaga tervezetten fa, akác anyagú. Az organikus koncepció alapján egy faszerkezetű plató épül önálló tartószerkezettel a Kilátó köré, amelyből fatörzs, illetve faág szerűen kiinduló akácfatörzsek indaszerűen kapaszkodnak fel a Kilátó vázára. A Kilátó tervezett látványelemei organikus megjelenést adnak a szerkezetnek. A cél, hogy a mesterséges képződmény „természetesen” nőjön ki abból a természeti környezetből, ahová épül, alkosson az erdővel harmonikus, „szerves” egységet mind a felhasznált anyagok, mind az építmény alakja és gondolatisága tekintetében.
A Kilátóra szerelt fa kompozíció és a túraút kapcsán be kell mutatnia a kivitelezési-építészeti elképzelését, a technológiát, a szerkezet statikai állékonyságára vonatkozó igazolást (statikai ellenőrző számítások), valamint igazolást a szerkezet villámvédelméről.
Az eszközök, tárgyak kapcsán elvárás a kialakításra, elhelyezésre vonatkozóan a vandálbiztosság.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy erdő jellegű területen végzendő a munka. A talajszerkezetet figyelembe kell vennie a kivitelezéskor.
Régészeti lelet előkerülése esetén a szükséges terveket, hozzájárulásokat, engedélyeket beszerzi.
Az interaktív túraút egy élmény-koncepcióra épül, mely az alábbi útvonalat foglal magában:
• Ösvénykapu az Érzékek és Élmények ösvényéhez
• Tapintás Térképe
• Emelkedés Élménye
• Érzékek Ösvénye
• Választás ösvénye
• Pihenés ligete
• „Ki hol lakik égen és földön?”
• Kaland az erdőben
• Fészkek az erdőben
• Ereszkedés ösvénye
• Színes Madár Térplasztika
• Panoráma pont - Fészekhinta
• Régmúlt korok ösvénye
• Várhegy kapuja
Túraút kijelölés: A Túraponttól a Kilátóig, majd onnan tovább a Látogatóközpontig túraút kerül kijelölésre, amely gyalogosan és túrakerékpárral közlekedők számára is elérhető lesz. A túraút mentén megfelelő kitáblázás segíti az ide érkezőket, illetve családbarát pihenőhelyek is létesülnek. A kijelölt túraút kapcsolódásaként a helyi attrakciók közül több is könnyedén elérhető, például a Présházmúzeum.
Amennyiben releváns, a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése. A rendeltetésszerű használathoz esetlegesen szükséges további tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése a munka részét képezik, mint például a villámvédelmi terv.
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-1.2.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését papír alapú építési napló vezetéséhez köti.
Amennyiben szükséges, úgy a hatóság felé történő bejelentések vagy egyéb kivitelezéshez elengedhetetlen hozzájárulások megszerzése a Vállalkozó feladatát képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/3) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Túrapont tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A döntéshozó az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, és a hiányzó anyagi fedezetet Ajánlatkérő nem biztosítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FABRIK-THERM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gém u. 28/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510485-2-02

Hivatalos név: Bahaz-Sp04 Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari u. 3.
Város: Pellérd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11542409-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című, TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 azonosító számú projekt keretében Kilátó rekonstrukciója, valamint az ehhez kapcsolódó túraút kialakítása és túraút kijelölése, tervezési és kivitelezési munkái, vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reedzone Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1.
Város: Ozora
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25322383-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20755000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19634500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reedzone Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1.
Város: Ozora
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25322383-2-17

Hivatalos név: FABRIK-THERM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gém u. 28/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510485-2-02

Hivatalos név: Bahaz-Sp04 Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari u. 3.
Város: Pellérd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7831
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11542409-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges