Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:10875/2018
CPV Kód:42122000-0
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fairtool Kft.;Fairtool Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán irodavezető
Telefon: +36 14694443
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: + 36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_gazdalkodas_kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42122000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése (I. rész - Zagyszivattyúk, II. rész - Áramfejlesztők) adásvételi keretszerződés(ek) keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 129061842 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése (I. rész - Zagyszivattyúk)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése (I. rész - Zagyszivattyúk) adásvételi keretszerződés keretében. A szerződés keretösszege: 101.246.704,- Ft + ÁFA
Szállítandó eszközök:
Zagyszivattyú „a” típus - legalább 90 db, amely mennyiség további legfeljebb 27 db eszközzel megnövelhető (HONDA WT 40 vagy azzal műszakilag egyenértékű típus)
Jellemző tulajdonságok, amelyek tekintetében az egyenértékűség értékelésre kerül:
• szivattyú meghajtása benzin üzemű 4 ütemű belsőégésű motorral történjen
• motor névleges teljesítménye legalább 7 kW
• csatlakozó névleges csőátmérő (szívó és nyomóoldalon) legalább 4”
• emelési magasság legalább 25 m
• szállítási teljesítmény legalább 1600 l/perc
• képesnek kell lennie a 7,5 m szívási mélységből történő, legalább 30 mm szemcseméretű törmelékkel szennyezett víz felszívásra
• indítása kézi (berántós) szerkezettel vagy önindító motorral
• üzemanyagtartály olyan térfogatú legyen, hogy biztosítsa legalább a 1,5 órás folyamatos üzemeltetést
• mérete legfeljebb 750x550x600 mm, súlya max. 80 kg, zajszintje max. 100 dB lehet
• rendelkezzen olajszint védelemmel
• rendelkezzen rezgéselnyelő talpazattal
Zagyszivattyú „b” típus - legalább 110 db, amely mennyiség további legfeljebb 33 db eszközzel megnövelhető (HONDA WT 30 vagy azzal műszakilag egyenértékű típus)
Jellemző tulajdonságok, amelyek tekintetében az egyenértékűség értékelésre kerül:
• szivattyú meghajtása benzin üzemű 4 ütemű belsőégésű motorral történjen
• motor névleges teljesítménye legalább 5 kW
• csatlakozó csőátmérő (szívó és nyomóoldalon) legalább 3”
• emelési magasság legalább 25 m
• szállítási teljesítmény legalább 1200 l/perc
• képesnek kell lennie a 7,5 m szívási mélységből történő, legalább 26 mm szemcseméretű törmelékkel szennyezett víz felszívásra
• indítása kézi (berántós) szerkezettel történjen
• az üzemanyagtartály olyan térfogatú legyen, hogy biztosítsa legalább a 1,5 órás folyamatos üzemeltetést
• mérete legfeljebb 700x500x550 mm, súlya max. 65 kg, zajszintje max. 100 dB lehet
• rendelkezzen olajszint védelemmel
• rendelkezzen rezgéselnyelő talpazattal
Ajánlatkérő elvárása, hogy a zagyszivattyúk átadáskor kenőanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek, illetőleg a beindításhoz szükséges mértékben üzemanyaggal felöltött állapotban is legyenek azzal, hogy a beindításhoz szükséges minimális üzemanyag-mennyiségnek Ajánlatkérő legalább 1 liter üzemanyagot tekint.
Valamennyi eszközzel összefüggésben elvárás, hogy a javításra/rendszeres karbantartásra teljes körű garanciális szolgáltatást nyújtó szervizben legyen lehetőség azzal, hogy a javításnak vagy a javításba adástól számított 3 munkanap alatt meg kell történnie, vagy cserekészüléket kell biztosítani
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) eszközök szállíthatók
Nyertes Ajánlattevő a megajánlott termékekre vonatkozóan legalább 12 hónap jótállást kell megajánlania azzal, hogy a jótállás (megajánlott) időtartama értékelési részszempontnak minősül
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi eszköz magyar vagy angol nyelvű műszaki adatlapját (termékleírását) és/vagy a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot (nyilatkozatot)
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő megajánlása (legalább 12, legfeljebb 36 hónap (hónapban)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megjelölt „a” típusú zagyszivattyú tekintetében megjelölt mennyiséghez képest további legfeljebb 27 db eszköz, illetve a „b” típusú zagyszivattyú tekintetében megjelölt mennyiséghez képest további legfeljebb 33 db eszköz (ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontja szerinti 90 és 110 darabos (alap)mennyiség tekintetében lehívási kötelezettséget vállal)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése című projekt (KEHOP 1.6.0.-15-2016-00017) Utófinanszírozás, az Európai Unió/költségvetés fizeti meg a nettó vételár 100,000000 %-át és az ÁFA-t.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése (II. rész - Áramfejlesztők)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31100000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Áramfejlesztők és zagyszivattyúk beszerzése (II. rész - Áramfejlesztők) adásvételi keretszerződés keretében. A szerződés keretösszege: 57.375.343,- Ft + ÁFA
Szállítandó eszközök:
Áramfejlesztő - legalább 200 db, amely mennyiség további legfeljebb 60 db eszközzel megnövelhető (HERON EGM 55 AVR-1 vagy azzal műszakilag egyenértékű típus)
Az áramfejlesztő főbb egységei:
- csőkeretes vázszerkezet
- összeépített motor és a generátor egység
Jellemző tulajdonságok, amelyek tekintetében az egyenértékűség értékelésre kerül:
• a szinkrongenerátor meghajtása benzin üzemű 4 ütemű belsőégésű motorral történjen
• a motor kényszerhűtésű léghűtéses kivitelű legyen
• áramfejlesztő típusa 1 fázisú, frekvenciája 50Hz legyen
• indítása kézi (berántós) szerkezettel történjen
• az üzemanyagtartály olyan térfogatú legyen, hogy biztosítsa legalább a 6 órás folyamatos üzemeltetést teljes terhelés mellett
• névleges feszültség: 230V
• névleges folyamatos teljesítmény: legalább 5 kVA
• névleges áramerősség: legalább 20 A (aljzatonként 16 A)
• az elektromos aljzatok kialakítása illeszkedjen a Magyarországon általánosan használt csatlakozókhoz
• legalább 2 db csatlakozó aljzattal rendelkezzem
• mérete legfeljebb (h x sz x m): 800x700x600 mm
• súlya legfeljebb: 90 kg
• mért akusztikus teljesítmény (ISO 1168-1) legfeljebb: 108 dB (A)
• védettsége legalább: IP 23
• rendelkezzen olajszint védelemmel
• rendelkezzen túlterhelés védelemmel
Ajánlatkérő elvárása, hogy a zagyszivattyúk átadáskor kenőanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek, illetőleg a beindításhoz szükséges mértékben üzemanyaggal felöltött állapotban is legyenek azzal, hogy a beindításhoz szükséges minimális üzemanyag-mennyiségnek Ajánlatkérő legalább 1 liter üzemanyagot tekint.
Valamennyi eszközzel összefüggésben elvárás, hogy a javításra/rendszeres karbantartásra teljes körű garanciális szolgáltatást nyújtó szervizben legyen lehetőség azzal, hogy a javításnak vagy a javításba adástól számított 3 munkanap alatt meg kell történnie, vagy cserekészüléket kell biztosítani.
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) eszközök szállíthatók.
Nyertes Ajánlattevő a megajánlott termékekre vonatkozóan legalább 12 hónap jótállást kell megajánlania azzal, hogy a jótállás (megajánlott) időtartama értékelési részszempontnak minősül.
Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi eszköz magyar vagy angol nyelvű műszaki adatlapját (termékleírását) és/vagy a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot (nyilatkozatot).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő megajánlása (legalább 12, legfeljebb 36 hónap (hónapban)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megjelölt áramfejlesztő tekintetében megjelölt mennyiséghez képest további legfeljebb 60 db eszköz (ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontja szerinti 200 darabos (alap)mennyiség tekintetében lehívási kötelezettséget vállal)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése című projekt (KEHOP 1.6.0.-15-2016-00017) Utófinanszírozás, az Európai Unió/költségvetés fizeti meg a nettó vételár 100,000000 %-át és az ÁFA-t.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 246 - 514373
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés - Zagyszivattyúk beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fairtool Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 47/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: tibor.bekker@fairtool.hu
Telefon: +36 18144609
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12619561
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87135802
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi keretszerződés - Áramfejlesztők beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fairtool Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 47/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: tibor.bekker@fairtool.hu
Telefon: +36 18144609
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12619561
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41926040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget egyik rész tekintetében sem, így a 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerinti KKV státusza nem volt megállapítható. Előzőeken túl az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők adószámai az alábbiak szerint kerülnek ismertetésre:
1. Ajánlattevő neve: VERBIS Kft.
Ajánlattevő címe: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.
Ajánlattevő adószáma: 11057123-2-42.
2. Ajánlattevő neve: Profirent Gépkölcsönző Kft.
Ajánlattevő címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 82/a
Ajánlattevő adószáma: 10662267-2-42.
3. Ajánlattevő neve: Orako Möbel-Art Kft.
Ajánlattevő címe: 1135 Budapest, Reitter Ferenc út 15.1.em.
Ajánlattevő adószáma: 13741336-2-41.
4. Ajánlattevő neve: TRESZ Építőgép-kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 1239 Budapest, Ócsai út 1.
Ajánlattevő adószáma: 10875782-2-43.
5. Ajánlattevő neve: Hírös Mester Kft.
Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.
Ajánlattevő adószáma: 11877873-2-03.
6. Ajánlattevő neve: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Ajánlattevő címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Ajánlattevő adószáma: 25395619-2-42.
7. Ajánlattevő neve: Fairtool Kft.
Ajánlattevő címe: 1101 Budapest, Kőbányai út 47/b.
Ajánlattevő adószáma: 10440074-2-42.
8. Ajánlattevő neve: Madal Bal Kft.
Ajánlattevő címe: 1173 Budapest, Régivám köz 2.
Ajánlattevő adószáma: 10859489-2-42.
9. Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Kft.
Ajánlattevő címe: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.
Ajánlattevő adószáma: 22987392-2-42.
10. Ajánlattevő neve: Framtid Group Kft. (vezető tag) - Kratos Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (tag) közös ajánlattevők
Ajánlattevő címe: 1188 Budapest, Szélső utca 60. A. ép. - 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Ajánlattevő adószáma: 25278985-2-43. - 10820270-2-42.
11. Ajánlattevő neve: Csavarker Plusz Kft.
Ajánlattevő címe: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23.
Ajánlattevő adószáma: 11098539-2-06.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)