Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10877/2018
CPV Kód:85145000-7
Ajánlatkérő:Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99863364
Postai cím: Majális tér Majális tér 1
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tánczos Frigyes Attila
Telefon: +36 72582340
E-mail: titkarsag@komloikorhaz.hu
Fax: +36 72482045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komloikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000265232018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000265232018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000265232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Labordiagnosztikai vizsgálatok végzése ajánlatkérő részére az alábbi vizsgálattípusokban: hematológia, hemosztázis, klinikai kémia, immunológia, vizelet, immunoassay, kórokozó kimutatás, ajánlatkérő sürgősségi és ügyeleti feladatok maradéktalan ellátásával.
Területi ellátási kötelezettség szerinti létszám: 42 300 fő. Évente össz. 70 453 602 német pont értékben.
Főbb vizsgálatok nagyságrendje tájékoztató jelleggel:
Az összes vizsgálatok éves becsült mennyisége: 592.000
A keretmegállapodás keretösszege: 352 972 546 HUF
Sürgősségi ellátás keretében hozzáférhető vizsgálatok : amiláz, glukóz, GOT, GTP, Se Na, K, CN, creatinin, troponin, D-dimer, vérkép, APTI, PTR, vérgáz (astrup), CRP. A többi laborparaméter maximum 3 órás időablakkal történő hozzáférése nem fenyeget súlyos egészségromlással.
A szolgáltatás részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 352972546 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai szolgáltatás megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Majális tér 1. (a minták feldolgozása vonatkozásában a teljesítés helye a nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Közbeszerzés mennyisége: II.1.4) pont szerint.
2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: -
3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban össz. min. 300.000 db labordiagnosztikai vizsgálat végzésére vonatkozó, a szolgáltatási szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal.
Az M.1./ pont szerinti előírás kapcsán vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb (a felhívás feladását megelőző) hat éven belül megkezdett szolgáltatások vehetők figyelembe.
M.2.1./ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében labor szakorvosként vesz részt, és aki klinikai laboratóriumi szakorvosi – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és min. 60 hónap labordiagnosztikai szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 fő orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikussal.
M.3./ évi min. 590.000 közbeszerzés tárgya szerinti vizsgálat végzésére alkalmas laboratóriummal vagy laboratóriumokkal.
Az M.3. pont szerinti kapacitás (590.000 vizsgálat/év) több laboratórium együttes igazolásával is teljesíthető.
Igazolási mód: Az ajánlattevők az ajánlatukban a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják. Az M.2.1. pont szerinti szakember önéletrajza az ajánlatban csatolandó. Az ajánlattevő(k) által a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti utólagos igazolása körében benyújtandó igazolások: M.1./ 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti nyilatkozat vagy igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal (megjelölve a teljesítés kezdő és befejezési időpontját is) [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a pont]. M.2./ 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat, az M.2.2. pont szerinti szakember önéletrajza, a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai, valamint végzettséget igazoló dokumentumai; M.3./ 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pont szerinti nyilatkozat.
Az M.1-M.3. pont szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek igazolására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
4. Az ajánlattevő a 3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az M.1-M.3. pontban előírt követelmények más szervezet általi igazolására a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti feltételek irányadók. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
5. Az ajánlatok (felhívás IV.1.11. pontja szerinti) értékelési szempontjai a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az ár értékelési részszempontja esetében fordított arányosítás Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám ) 1. számú melléklet A1.ba) pontja szerint, a minőségi kritériumok 1. számú részszempontja esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
6. A tárgyi eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége nem biztosított
7. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban ajánlati biztosítékot nem követel meg.
8. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja nem alkalmazandó.
9. FAKSZ: Mihalovics Gábor, lajstromszám: OO474
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 352972546 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel a részekre bontás a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető, illetve szakmai szempontból nem indokolt. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Időpont: 2018/07/16 12:00, bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint kerül sor.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a és a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 114.§ (2) bekezdés szerint.
A kizáró okokat és igazolásuk módját, az alkalmassági követelményeket és igazolásuk módját – a karakterkorlátozás miatt – részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 1997. évi CLIV. tv., és a KD-ben megadott jsz-ok
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat havonta (tételes elszámolás szerint) az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bek. és a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § rendelkezései - szerint, a számla igazolt kézhezvételét követő 60 napon belül, átutalással fizeti meg.
Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (Art.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazza, valamint a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása, valamint az elszámolás tekintetében Kbt. 135. § (1) , (5) és (6) bek. szerint jár el.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés (meghiúsulás) esetén Vállalkozó késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait a KD részét képező szerz. tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
A Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja alapján:
Ár értékelési szempontja: Díj mértéke a mindenkori OEP járóbeteg-TVK határig történő laborfinanszírozás német pont értékéhez képest (%) (max. 100 %), Súlyszám: 10
Minőségi kritérumok 1. sz. ért. részszempontja: A felhívás II.2.4) 3. M.2.1. pontjában előírt szakember kapcsán többletmegajánlás a minimálisan előírt 60 hónapos labordiagnosztikai tárgyú gyakorlathoz képest (min. 0 hónap, max. 60 hónap labordiagnosztikai gyakorlat) (előny a több), Súlyszám: 1
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, meghatalmazás csatolandó. 2. Folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzésről az ajánlatban nyilatkozni szükséges. 3. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) bek. alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles nyilatkozni. 4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, illetve nyilatkozattételre a 424/2017. (XII.19.) Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 5. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről. 6. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbesz. dokumentum tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 7. A minősített ajánlattevőknek a 321/ 2015. (X. 30.) Kr. 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni. Azon alkalmassági követelmények, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: II.2.4. 3. M.1-M.3/. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. A fordítások kapcsán a közbesz. dokumentum rendelkezései alkalmazandók. 9. A Kbt. 114. § (11) bek. nem alkalmazandó. 10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.11. A megállapodás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint egy ajánlattevővel köttetik, teljesítés: közvetlen megrendelés útján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)