Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10952/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Babócsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7584 Babócsa, Rákóczi utca 20. házszám, 165. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Házmester-Bau Kft.,
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Babócsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23509
Postai cím: Rákóczi utca 12.
Város: Babócsa
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7584
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter István
Telefon: +36 82491012
E-mail: babocsa@somogy.hu
Fax: +36 82491012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.babocsa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú, Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú, Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32922635 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú, Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261310-0
További tárgyak:45262100-2
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45442100-8
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7584 Babócsa, Rákóczi utca 20. házszám, 165. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya az alábbi helyiségeket érinti:
Helység
száma Helység neve Helység területe m2
00. Szűrő, vizsgáló 10,22 m2
01. Közlekedő 4,49 m2
02. Raktár 3,78
03. WC. 1,62
04. Öltöző 4,01
05. Védőnői szoba 24,60
06. Kézmosó 1,70
07. Öltöző 1,00
08. Takszer. tároló 1,43
09. Közlekedő 4,96
10. Előtér 1,62
11. Váró 20,99
12. WC 0,96
13. Előtér 1,10
14. Előtér 1,10
15. WC 1,68
16. WC 0,96
17. Előtér 1,10
18. Előtér 1,10
19. WC 1,66
20. Váró 30,66
21. Közlekedő 1,87
22. Közlekedő 3,85
23. Orvosi rendelő 42,02
24. Intim szoba 5,70
25. Öltöző 3,36
26. Fürdő 3,01
27. Akad.ment. WC 5,70
28. Közlekedő 1,66
Összesen 187,91m2
Az építési beruházás keretében az alábbi főbb munkákat kell elvégezni:
- orvosi rendelő bővítése a gépkocsi-tárolók irányában,
- orvos-beteg magánbeszélgetésére alkalmas alapterület kialakítása,
- orvos és az asszisztencia számára megközelíthető öltöző-wc-mosdó helyiség kialakítása,
- raktárhelyiségek elbontásával a váró helyiség kibővítése,
- .gépkocsi tároló helyén az akadálymentesen használható wc-mosdó helyiség kialakítása,
- váróteremhez kapcsolódóan nemenként elkülönített wc-mosdó helyiség kialakítása,
- védőnői szolgált esetében a váróhelyiséghez csatlakozóan átalakítással nemenként elválasztott wc-mosdó helyiség kialakítása, valamint ugyanezen helyiséghez kapcsoltan a szűrő-vizsgáló helyiség kialakítása,
- védőnői szobához kapcsolódóan a személyzeti öltöző-mosdó-wc helyiség kialakítása,
- energetikai felújítás során az épület teljes külső homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása hőszigeteléssel, nyílászáró cserével
- teljes fűtési rendszert átalakítása, ahol a központi fűtés kazánja kondenzációs turbó kazán, ami a melegvizet is biztosítja,
- belső elektromos vezetékhálózatot cseréje, és a világítótestekbe LED-es fényszórók elhelyezése,
- tetőszerkezeten napeleme elhelyezése, melynek áramtermelése mérsékli az üzemeltetési költségeket az elektromos hálózat esetében.
A fenti helyiség kimutatások és mennyiségek a főbb munkákat jelzik, és tájékoztató jellegűek. Az építési beruházás részletes műszaki leírása, a műszaki tervdokumentációk, valamint a szakmai ajánlat alapját képező árazatlan költségvetések a közbeszerzési dokumentumok II. sz. kötetének IV., V., és VI. fejezetében részletezettek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előírt 24 hónap jótálláshoz viszonyított többlet jótállás mértékének megajánlása (hónap)  12
2 előírtnál korábbi teljesítési határidő megajánlása (naptári nap)  10
3 teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen megvalósult építési ber 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – vállalkozói díj teljes összege Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú, Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 95- 101.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
E-mail: hazmaesterbau@gmail.com
Telefon: +36 82461010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82461010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32692678
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32922635
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Házmester-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 95- 101.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14311190-2-14

Hivatalos név: HM-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 77.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25461859-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges