Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10977/2018
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei Egyesülete
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nyíri Szabina
Telefon: +36 18963926
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12374882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala által megvalósítandó VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út amunkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci (humán- és mentori) szolgáltatás.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala által megvalósítandó VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út amunkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci (humán- és mentori) szolgáltatás.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű, kiemelt projekt keretébenmunkaerő-piaci (humán- és mentori) szolgáltatás nyújtása a fővárosban megvalósuló részprogrambabevonhatók, vagy már a programban résztvevők részére az ajánlattételi dokumentációban meghatározottrészletes szakmai követelmények szerint.
A műszaki leírás szerint munkaerő-piaci (humán-) szolgáltatás nyújtása legalább 1 660 fő legfeljebb 2372 főrészére, az alábbi tervezett létszámok figyelembe vételével:
- egyéni tanácsadás legalább 1460 fő, legfeljebb 2 086 fő,
- egyéni pszichológiai tanácsadás legalább 141 fő, legfeljebb 202 fő,
- csoportos tanácsadás (álláskeresési klubfoglalkozás keretében álláskeresési technikák elsajátításátcélzó csoportos tanácsadás) legalább 59 fő, legfeljebb 84 fő(5 napos, 20 órás foglalkozás, átlagosan 12 főscsoportban, maximális csoportlétszám 16 fő, minimális csoportlétszám 6 fő)részére.
A műszaki leírás szerint mentori szolgáltatás nyújtása:
Összesen legalább 852 fő, legfeljebb 1 549 fő részére, 4 fő mentor rendelkezésére állásának biztosításával(egyéni mentori szolgáltatás).
Ajánlatkérő jogosult a fent meghatározott mennyiségektől maximum -30 %-kal eltérni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, Út a munkaerőpiacraelnevezésű kiemelt projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 060 - 112356

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. rész Elnevezés: Budapest Főváros Kormányhivatala által megvalósítandó VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út amunkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci (humán- és mentori) szolgáltatás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei Egyesülete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 46684578 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.06.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79634000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű, kiemelt projekt keretébenmunkaerő-piaci (humán- és mentori) szolgáltatás nyújtása a fővárosban megvalósuló részprogrambabevonhatók, vagy már a programban résztvevők részére az ajánlattételi dokumentációban meghatározottrészletes szakmai követelmények szerint.
A műszaki leírás szerint munkaerő-piaci (humán-) szolgáltatás nyújtása legalább 1 660 fő legfeljebb 2372 főrészére, az alábbi tervezett létszámok figyelembe vételével:
- egyéni tanácsadás legalább 1460 fő, legfeljebb 2 086 fő,
- egyéni pszichológiai tanácsadás legalább 141 fő, legfeljebb 202 fő,
- csoportos tanácsadás (álláskeresési klubfoglalkozás keretében álláskeresési technikák elsajátításátcélzó csoportos tanácsadás) legalább 59 fő, legfeljebb 84 fő(5 napos, 20 órás foglalkozás, átlagosan 12 főscsoportban, maximális csoportlétszám 16 fő, minimális csoportlétszám 6 fő)részére.
A műszaki leírás szerint mentori szolgáltatás nyújtása:
Összesen legalább 852 fő, legfeljebb 1 549 fő részére, 4 fő mentor rendelkezésére állásának biztosításával(egyéni mentori szolgáltatás).
Ajánlatkérő jogosult a fent meghatározott mennyiségektől maximum -30 %-kal eltérni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 46684578
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Veszprém Megyei Egyesülete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Megbízott bankszámlaszáma megváltozott, melyre tekintettel a Szerződésben szerepeltetett bankszámlaszám módosítása vált szükségessé.
Megbízott bankszámlaszáma a szerződés a szerződő felek adatait tartalmazó részében és a szerződés 5.3. pontjában került módosításra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megbízott bankszámlaszáma megváltozott, melyre tekintettel a Szerződésben szerepeltetett bankszámlaszám módosítása vált szükségessé.
Felek a Szerződést a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján módosították, tekintettel arra, hogy a módosítás - az alábbiak szerint - nem lényeges:
- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg;
- a módosítás a Szerződés tárgyát új elemmel nem bővíti.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 46684578 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 46684578 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben