Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11053/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13., Nyíregyháza belterület 22200/46 hrsz.;4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a., Nyíregyháza belterület 1397/1 hrsz.;4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31., Nyíregyháza belterület 6465/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CAPRICOLORS Kft.;CAPRICOLORS Kft.;CAPRICOLORS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42599514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, TOP-6.2.1-16-NY-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.2.1-16-NY-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 3 részben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 152895365 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Aprajafalva Bölcsőde fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
45321000-3
45410000-4
45442100-8
45421130-4
45443000-4
45111100-9
45430000-0
45350000-5
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13., Nyíregyháza belterület 22200/46 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza, Fazekas János tér 13., 22200/46 hrsz.-ú , alatt lévő „ 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde ” meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzése az alábbiak szerint.
ÉPÍTÉSZET:
- a meglévő épület nettó alapterülete: 1.023,50 m2
- előtető, rámpatető építés: 56,30 m2
- homlokzati hőszigetelés és vakolás: 790,00 m2
- hidegburkolatok készítése padlón és falon: 1.063,00 m2
- melegburkolatok készítése padlón: 472,00 m2
- laminált bútorlap falburkolat készítése: 214,00 m2
- belső nyílászárók elhelyezése: 84 db
- beépített bútorok és radiátortakaró elemek készítése: 36 db
- kapcsolódó bontási és építési munkák:
törmelékelszállítás: 300 m3
ÉPÜLETGÉPÉSZET:
VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
- A felújítással érintett vizes berendezések, szaniterek cseréje a kapcsolódó hidegvíz és HMV hálózat csatlakoztatása a vizesblokkok és a konyha vonatkozásában.
- A felújítással érintett belső csatornahálózat csatlakoztatása az új berendezésekhez, szaniterekhez a vizesblokkok és a konyha vonatkozásában.
KÖZPONTI FŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK
A meglévő távfűtési fűtési rendszer az épületek részére a 3 fűtési körrel van kialakítva. A primér fűtési kör hőcserélőhöz kapcsolódó szekunder fűtési kör meglévő WILO keringető szivattyúját a felújítás során szabályozott fordulatszámúra kell cserélni.
A felújítási munkák során csővezetékeket ki kell tisztítani, ezt követően kell az új szerelvények csatlakozásait kialakítani. A meglévő 90 db tagos acéllemez részleges cseréje, a régi helyett új 15 db konvektorlemezes lapradiátor felszerelése. A meglévő és új hőleadó radiátorokat - a fűtési alapvezeték-párra - Oventrop termosztatikus radiátorszelepekkel és visszatérő elzáró-szabályozókkal kell csatlakoztatni.
ELEKTROMOS:
A felújítás és korszerűsítési munkák részben érintik a meglévő elektromos rendszert. Az épület korábban már részleges felújításra került. Ez a felújítás főleg a világítási rendszert érintette, amikor is cserére kerültek a világító testek és a betápláló vezetékei. Alkalomszerűen egyes elosztó berendezések is felújításra kerültek. Jelen beruházás keretében főleg belsőépítészeti átalakítások történnek, illetve a még elavult, de fel nem újított elektromos rendszerek cseréi.
- A belsőépítészeti felújításokhoz kapcsolódnak az egyes szerelvények bontási, és visszaépítési villanyszerelési munkái, illetve a törött, elavult szerelvényeket kell csak cserélni. A funkciójukat ellátni képes szerelvények visszaépítésre kerülnek (kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek bontási és visszaépítései).
- A Főelosztó az udvari bejárat szélfogójából balra nyíló elektromos helységben található. Jelen beruházás keretén belül az elosztó berendezés nem kerül átalakításra, mivel az érintené az egész létesítmény elektromos hálózatát is, így azt nem javasoljuk cserélni. Igényeket szabványoknak megfelelően ki tudja elégíteni.
- Konyhatechnológia felújítása teljes körű elektromos vezeték rendszer átépítését igényli, elosztó berendezés cseréjével és csatlakozó táblák teljes körű cseréjével. Elektromos konyhában minden főző berendezés cserére kerül. Elektromos teljesítményük megegyezik a régi berendezésekével. A konyhai elosztó készülékei elavultak, elöregedettek, ezért azt új elosztó berendezésre kell cserélni terv szerinti kivitelben.
- Konyhai és mosodai csatlakozó táblák anyaga csiramentes, hőálló, és legalább IP 54 védettségűek, terv szerinti gyártmányok javasoltak (MENNEKES AMMAX).
- Jelenleg a konyha átalakításával a konyha területén megszűnik az EPH hálózat, melyet az épület PEN csomópontjától ki kell építeni védőcsőbe fűzött vezetékekkel.
- A világítás korszerűsítésre kerül a folyosókon, mivel új állmennyezet készül. Itt a kazettás álmennyezetbe a meglévő fénycsöve armatúrák helyett korszerű esztétikusabb megjelenésű állmennyezetbe süllyeszthető LED paneleket építünk be.
- Teljes körű munkák után el kell végezni az előírt szabványossági méréseket, melyről az elkészült megfelelősséget igazoló jegyzőkönyvet át kell adni.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt  20
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-NY-2017-00001, „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
II.2.9) További információ:
2. részszempont teljesen: 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Micimackó Bölcsőde fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45453100-8
45410000-4
45442100-8
45421130-4
45111100-9
45430000-0
45350000-5
45330000-9
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a., Nyíregyháza belterület 1397/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza, Stadion utca 8/A., 1397/1 hrsz.-ú , alatt lévő „ 9.sz. Micimackó Bölcsőde ” meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzése az alábbiak szerint.
ÉPÍTÉSZET:
- a meglévő épület nettó alapterülete: 538,23 m2
- előtető, rámpatető építés: 12,96 m2
- hidegburkolatok készítése padlón és falon: 581,80 m2
- melegburkolatok készítése padlón: 18,34 m2
- laminált bútorlap falburkolat készítése: 141,60 m2
- belső nyílászárók elhelyezése: 39 db
- beépített bútorok és radiátortakaró elemek készítése: 39 db
- kapcsolódó bontási és építési munkák:
törmelékelszállítás: 100 m3
ÉPÜLETGÉPÉSZET:
VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
- A felújítással érintett vizes berendezések, szaniterek cseréje a kapcsolódó hidegvíz és HMV hálózat csatlakoztatása a vizesblokkok és a konyha vonatkozásában. Csempézett falrészeken a csővezetékeket szigetelten, falhoronyba kell szerelni.
- A felújítással érintett belső csatornahálózat csatlakoztatását az új berendezésekhez, szaniterekhez, szifonokhoz - a vizesblokkok és a konyha vonatkozásában - el kell végezni.
- Új akadálymentes WC tervezett szaniter berendezéseit fel kell szerelni, és a meglévő víz- és szennyvízhálózathoz kell csatlakoztatni
KÖZPONTI FŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK:
A meglévő távfűtési fűtési rendszer megfelelően működik, a felújítás során nem változik. A meglévő radiátoros hőleadók a fűtési alapvezeték-párra termosztatikus radiátorszelepekkel és visszatérő elzáró-szabályozókkal vannak csatlakoztatva. A fűtési rendszer megfelelően működik, nem változik.
FÖLDGÁZELLÁTÁS SZERELÉSI MUNKÁK:
A felújítás során nagykonyhai gázkészülékeket cserélnek, új korszerű készülékekre. a kapacitásigény nem változik. A gázkészülék meglévő légellátása megfelelő, nem változik, a szellőzéssel történő reteszelés mágnesszeleppel van biztosítva.
ELEKTROMOS:

A felújítás és korszerűsítési munkák részben érintik a meglévő elektromos rendszert. Az épület korábban már részleges felújításra került. Ez a felújítás főleg a világítási rendszert érintette, amikor is cserére kerültek a világító testek és a betápláló vezetékei. Alkalomszerűen egyes elosztó berendezések is felújításra kerültek.
Jelen beruházás keretében főleg belsőépítészeti átalakítások történnek, illetve a még elavult, de fel nem újított elektromos rendszerek cseréi.
- A belsőépítészeti felújításokhoz kapcsolódnak az egyes szerelvények bontási, és visszaépítési villanyszerelési munkái (kapcsolók, dugaszoló aljzatok, lámpatestek bontási és visszaépítései).
- Konyhatechnológia felújítása teljes körű elektromos vezeték rendszer átépítését igényli, elosztó berendezés cseréjével, illetve a szabvány követelménye értelmében szellőző rendszer és a gáz rendszer kapcsolódási pontjainak összekötésével, össze hangolásával.
- Új Akadály mentes W.C. kerül megépítésre terv szerinti helyre, melybe be kell építeni a vonatkozó rendeletek értelmében előírt elektromos berendezéseket vezetékezéssel. (segélyhívó, kézszárító, vészkijárati mutató lámpatest).
- Egyes helységek kisebb mértékű építészeti átalakításokat tartalmaznak, amik miatt lámpatesteket, kapcsoló szerelvényeket is át kell építeni.
- A teraszok bejáratai elő tetőt kapnak melyek vas szerkezeteire lámpatestek kerülnek felszerelésre. A vas tartószerkezeteket be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe.
- Új csapadékvíz lefolyók kerülnek beépítésre, - régiek elkorrodáltak -, visszaépítésre, melyeket be kell kötni szintén a villámvédelmi rendszerbe.
- Jelenleg meglévő „Főelosztó berendezés szabványtalan. A vonatkozó terv alapján át kell szerelni, kiegészítő biztosító táblákat kell beépíteni.
- Jelenleg az épületben nincs kialakítva EPH hálózat, melyet az épület PEN csomópontjától ki kell építeni védőcsőbe fűzött vezetékekkel.
- Teljes körű munkák után el kell végezni az előírt szabványossági méréseket, melyről az elkészült megfelelősséget igazoló jegyzőkönyvet át kell adni.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt 20
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-NY-2017-00001, „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
II.2.9) További információ:
2. részszempont teljesen: 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Őzike Bölcsőde fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
45410000-4
45442100-8
45421130-4
45111100-9
45430000-0
45350000-5
45330000-9
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31., Nyíregyháza belterület 6465/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza, Vécsey köz 31., 6465/1 hrsz.-ú , alatt lévő „ 5.sz. Őzike Bölcsőde ” meglévő épületének felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzése az alábbiak szerint.
ÉPÍTÉSZET:
- a meglévő épület nettó alapterülete: 908,64 m2
- előtető, rámpatető építés: 21,60 m2
- hidegburkolatok készítése padlón és falon: 728,90 m2
- melegburkolatok készítése padlón: 88,54 m2
- laminált bútorlap falburkolat készítése: 119,10 m2
- belső nyílászárók elhelyezése: 74 db
- kapcsolódó bontási és építési munkák:
törmelékelszállítás: 90 m3
ÉPÜLETGÉPÉSZET:
VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS
- A felújítással érintett vizes berendezések, szaniterek cseréje a kapcsolódó hidegvíz és HMV hálózat csatlakoztatása a vizesblokkok, mosoda és a konyha vonatkozásában. Csempézett falrészeken a csővezetékeket szigetelten, falhoronyba kell szerelni.
- A felújítással érintett belső csatornahálózat csatlakoztatását az új berendezésekhez, szaniterekhez, szifonokhoz - a vizesblokkok, mosoda és a konyha vonatkozásában - el kell végezni.
- Új akadálymentes WC tervezett szaniter berendezéseit fel kell szerelni, és a meglévő víz- és szennyvízhálózathoz kell csatlakoztatni
KÖZPONTI FŰTÉS SZERELÉSI MUNKÁK:
A meglévő távfűtési fűtési rendszer megfelelően működik, a felújítás során nem változik. A meglévő radiátoros hőleadók a fűtési alapvezeték-párra termosztatikus radiátorszelepekkel és visszatérő elzáró-szabályozókkal vannak csatlakoztatva. A fűtési rendszer megfelelően működik, nem változik.
FÖLDGÁZELLÁTÁS SZERELÉSI MUNKÁK:
A felújítás során nagykonyhai gázkészülékeket cserélnek, új korszerű készülékekre. a kapacitásigény nem változik. A gázkészülékek légellátására esővédő fix zsalut és elszívó ventilátort kell felszerelni, a szellőzéssel történő reteszelés mágnesszeleppel van biztosítva.
ELEKTROMOS:
A felújítás és korszerűsítési munkák részben érintik a meglévő elektromos rendszert. Az épület korábban már részleges felújításra került. Ez a felújítás főleg a világítási rendszert érintette, amikor is cserére kerültek a világító testek és a betápláló vezetékei. Alkalomszerűen egyes elosztó berendezések is felújításra kerültek.
Jelen beruházás keretében főleg belsőépítészeti átalakítások történnek, illetve a még elavult, de fel nem újított elektromos rendszerek cseréi.
- A belsőépítészeti felújításokhoz kapcsolódnak az egyes szerelvények bontási, és visszaépítési villanyszerelési munkái ( kapcsolók, dugaszoló aljzatok , lámpatestek bontási és visszaépítései).
- Konyhatechnológia felújítása teljes körű elektromos vezeték rendszer átépítését igényli, elosztó berendezés cseréjével, illetve a szabvány követelménye értelmében szellőző rendszer és a gáz rendszer kapcsolódási pontjainak összekötésével, össze hangolásával.
- A Mosoda helységének teljes körű elektromos felújítása szükséges. Régi vezeték rendszer bontásával, új vezeték rendszer burkolási munkák előtti kiépítésével, csatlakozó berendezések cseréjével.
- Új Akadály mentes W.C. kerül megépítésre terv szerinti helyre, melybe be kell építeni a vonatkozó rendeletek értelmében előírt elektromos berendezéseket vezetékezéssel. (segélyhívó, kézszárító, vészkijárati mutató lámpatest)
- Az épület fogyasztás mérő berendezés átalakítását FAM vizsgával rendelkező Regisztrált szerelő végezheti, melynek bevonása kötelező.
- Jelenleg az épületben nincs kialakítva EPH hálózat, melyet az épület PEN csomópontjától ki kell építeni védőcsőbe fűzött vezetékekkel.
- A korábban fel nem újított szabványtalan elosztó berendezéseket le kell cserélni terv szerinti elosztókra, a meglévő megmaradó áramkörök visszakötésével.
- Teljes körű munkák után el kell végezni az előírt szabványossági méréseket, melyről az elkészült megfelelősséget igazoló jegyzőkönyvet át kell adni.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt 20
2 3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-NY-2017-00001, „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
II.2.9) További információ:
2. részszempont teljesen: 2. Hátrányos helyzetű személynek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4.5.3. pontja) minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Aprajafalva Bölcsőde fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79302181
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15

Hivatalos név: ÜZEMELTETŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 78. C. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22956734-2-15

Hivatalos név: NYÍR-FAKTÚRA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde u. 10. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417956-2-15

Hivatalos név: KALEVALA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 54.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10330535-2-15

Hivatalos név: „NYÍR-SL” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belső krt. 47/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14687530-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Micimackó Bölcsőde fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32437051
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15

Hivatalos név: ÜZEMELTETŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 78. C. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22956734-2-15

Hivatalos név: NYÍR-FAKTÚRA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde u. 10. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417956-2-15

Hivatalos név: KALEVALA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 54.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10330535-2-15

Hivatalos név: „NYÍR-SL” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belső krt. 47/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14687530-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Őzike Bölcsőde fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41156133
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15

Hivatalos név: ÜZEMELTETŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 78. C. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22956734-2-15

Hivatalos név: NYÍR-FAKTÚRA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tünde u. 10. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417956-2-15

Hivatalos név: KALEVALA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 54.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10330535-2-15

Hivatalos név: „NYÍR-SL” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belső krt. 47/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14687530-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges